Power Outages FAQ

Occasionally, you may experience a temporary loss of power due to weather or other circumstances. Choose from the commonly asked questions below to plan ahead, so you won't be left in the dark.

To print the answers to these questions, select "File" from your browser menu, and choose "Print".


MoreMore
Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.