Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Tips for Electricity Safety at Home

Safety Comes First

Wherever you are and whatever you’re doing, safety comes first. It’s our top priority in everything we do. Electricity can be dangerous, and when it comes to keeping your family safe at home, it’s smart to be aware of common hazards.

Contact Us

Customer Service
1-800-655-4555

Report an outage online or call
1-800-611-1911

Additional contacts >

Expose as Block
No

More Helpful Reminders & Tips