Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs. Ways to Stay Connected During a Power Outage

Mga Pagsisikap sa Pagbawas ng Wildfire

""

Prayoridad Namin ang Kaligtasan sa Wildfire

Mula sa pag-upgrade ng aming kagamitan hanggang sa pamumuhunan sa mga bagong teknolohiya, gumagawa kami ng mga hakbang araw-araw para protektahan ang kaligtasan ng aming mga customer at komunidad. Sa pamamagitan ng mga sumusunod na pagkilos, mapipigilan namin ang mga wildfire bago mangyari ang mga ito, makakatulong na mas mahulaan kung kailan maaaring maganap ang isang wildfire, at makakatugon kami nang mabilis kung magkaroon nito. Sa paglipas ng panahon, babawasan ng mga hakbang na ito ang pangangailangan para sa mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs o PSPS) sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog at papaliitin ang bilang ng mga apektadong customer.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ano ang Plano sa Pagbawas ng Wildfire para sa 2020-2022?

Ang aming Plano sa Pagbawas ng Wildfire para sa 2020-22  ay isang naaaksyunan, nasusukat, at naiaangkop na plano para bawasan ang panganib na magdulot ang potensyal na wildfire ng mga pagsiklab na nauugnay sa imprastraktura ng kuryente ng SCE sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog para protektahan ang kaligtasan ng publiko. Ang pangmaramihang taon na plano ay nagsisimula sa progreso na nagawa namin sa pamamagitan ng pagpapalawig sa mga umiiral na programa at pagsubok sa mga bagong teknolohiya. Ang mga pagsisikap na ito ay kasabay ng mga pinahusay na pagsisikap ng estado kaugnay sa wildfire, na kinabibilangan ng karagdagang pagpopondo para sa pamamahala ng gubat at mga mapagkukunan ng bumbero.

Ang Ginagawa Namin para Panatilihin Kayong Ligtas

Ito ang ilan sa mga paraang ginagawa namin para bawasan ang mga panganib ng wildfire at paliitin ang mga epekto ng PSPS.

""

Mga Inspeksyon para sa Mataas na Panganib ng Sunog

Noong 2019, nakumpleto namin ang mga inspeksyon sa lahat ng kagamitan para sa overhead na transmisyon, distribusyon, at paglikha ng kuryente na matatagpuan sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog. Mula noon, taon-taon naming iniinspeksyon ang mga istrukturang may pinakamataas na panganib na tinukoy ng aming advanced na modelo para sa panganib gamit ang aming mga panlupa at panghimpapawid na inspeksyon. Para sa mga panghimpapawid na inspeksyon, gumagamit kami ng mga drone at helicopter na may teknolohiyang infrared, na sumasagap ng mga bakas ng init na nagpapahiwatig ng napinsalang kagamitan.

Expose as Block
No
"'

Pagpapatibay sa Disenyo at Sistema ng Grid

Nagkakabit kami ng mga bago o pinahusay na aparato at teknolohiya para mabawasan ang posibilidad na mapagmumulan ng pagsiklab ang aming elektrikal na sistema. Ang mga hakbang na ito ay bahagi rin ng aming mga pinagsamang pagsisikap na paliitin ang bilang ng mga apektadong customer sa panahon ng isang PSPS.

  • Mga May Takip na Conductor: Higit sa 850 milya ang naikabit, higit sa 1,200 milya sa pagtatapos ng 2020 
  • Mga Poste na Hindi Tinatablan ng Apoy: Higit sa 3,200 poste ang naikabit, higit sa 6,600 sa pagtatapos ng 2020
  • Mga Pamprotektang Sectionalizing Device: Higit sa 11,000 device ang naikabit, at higit sa 12,000 device sa pagtatapos ng 2020 
Expose as Block
No
""

Kamalayan sa Sitwasyon

Ang pagmomonitor sa mga kondisyon ay isa sa maraming paraan para mas mahulaan namin ang mga panganib ng wildfire at masubaybayan ang real-time na lagay ng panahon. Sa pamamagitan ng pagpapalawig sa bilang ng mga weather station na nakakabit, mas napapabuti namin ang aming pagtataya ng panahon at mga kakayahan sa pagmomodelo. Ang mga pinahusay na kakayahan at karagdagang sectionalizing device na ito ay nagbibigay-daan sa mga mas nakapuntiryang kaganapan ng PSPS, na nagpapaliit sa bilang mga taong apektado.

  • Mga Weather Station: Higit sa 850 ang naikabit sa pagtatapos ng 2020 
  • Mga Wildfire Camera: 161 camera ang naikabit na lubusang sinasakop ang mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog
Expose as Block
No

Pamamahala ng mga Halaman

Ipinagpapatuloy namin ang aming mga pagsisikap na magsiyasat, magtabas, at mag-alis ng mga puno para pigilang dumikit ang mga halaman sa elektrikal na kagamitan at posibleng magpasiklab ng apoy. Sinusuri rin ang matataas na puno na may potensyal na matumba sa mga linya ng kuryente na lampas sa aming karaniwang saklaw ng pagtabas.

  • Inspeksyunin ang 1.1 milyong puno taon-taon, kabilang ang higit sa 500,000 puno sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog, at tabasin ang halos 750,000 sa mga punong ito
Expose as Block
No
""

Mga Proyekto para sa Backup na Kuryente

Nagbibigay kami ng mga solusyon para sa paglikha ng backup na kuryente at baterya para ihanda ang aming mga customer at komunidad para sa mga potensyal na emergency at pagkawala ng kuryente. Makakatulong ang mga programa at serbisyong ito na paliitin ang epekto ng PSPS, lalo na para sa aming mga pinakabulnerableng komunidad.

  • Libreng backup na baterya at solar panel para sa mga customer na kwalipikado ang kitana umaasa sa kagamitang medikal para sa mga layunin ng pagsuporta sa buhay at nakatira sa isang lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog
  • Mga rebate sa mga portable power station, generator, at imbakan ng baterya
  • Pansamantalang paglikha ng backup na kuryente para sa mahahalagang serbisyo tulad ng mga botika, grocery store, at gasolinahan, sa mga rural na komunidad sa panahon ng PSPS
Expose as Block
No

SCE Wildfire Safety Video

Mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Habang patuloy kaming gumagawa ng progreso sa aming mga pagsisikap sa pagbawas, ang ilan sa mga customer namin sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog ay maaari pa ring makaranas ng PSPS sa panahon ng mga potensyal na mapanganib na kondisyon ng panahon at gasolina. Sa panahon ng mga kaganapang ito, maaari naming pansamantalang patayin ang inyong kuryente para mabawasan ang banta ng mga wildfire.

Alamin Pa ang Tungkol sa PSPS > 

Mga Programa para Tulungan Kayong Maghanda

Nag-aalok kami ng mga programa at mga mapagkukunan ng impormasyon para tulungan kayong maghanda para sa mga pagkawala ng kuryente at iba pang emergency. Maaaring maging kwalipikado ka para sa mga rebate o insentibo para sa mga solusyon sa portable na backup na baterya, pagpapakabit ng solar sa tahanan, o mga solusyon sa imbakan ng baterya.

I-explore ang mga Mapagkukunan ng Impormasyon at Suporta para sa Customer >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.