Mga Pagsisikap sa Pagbawas ng Wildfire

""

Paggawa ng Mga Pagpapahusay sa Pagbawas sa Panganib ng Pagkakaroon ng Wildfire

Mula sa pag-upgrade ng aming kagamitan hanggang sa pamumuhunan sa mga advanced na teknolohiya, gumagawa kami ng mga hakbang araw-araw para protektahan ang kaligtasan ng aming mga customer at komunidad. Sa pamamagitan ng mga sumusunod na pagkilos, makakatulong kaming mapigilan ang mga wildfire bago mangyari ang mga ito, mas mahulaan kung kailan maaaring maganap ang isang wildfire, at makakatugon kami nang mabilis kung magkakaroon nito. Sa paglipas ng panahon, babawasan ng mga hakbang na ito ang pangangailangan para sa mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs o PSPS) sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog at papaliitin ang bilang ng mga apektadong customer.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ano ang Plano sa Pagbawas ng Wildfire?

Ang aming Plano sa Pagbawas ng Wildfire ay isang naaaksyunan, nasusukat at naiaangkop na plano para bawasan ang panganib na magdulot ang potensyal na wildfire ng mga pagsiklab na nauugnay sa imprastraktura ng kuryente ng SCE sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog para protektahan ang kaligtasan ng publiko. Nagpatupad kami ng mga aktibidad para sa pagbawas ng wildfire at patuloy kaming nagsasagawa ng pagpapahusay sa pamamagitan ng pagpapalawak sa mga kasalukuyang programa, pagsasama sa mga natutunang aral at pagsubok ng mga bagong teknolohiya. Ang mga pagsisikap na ito ay kasabay ng mga pinahusay na pagsisikap ng estado, na kinabibilangan ng pagbibigay ng suporta para sa pamamahala ng gubat at resources sa pagsugpo sa sunog.

Maghahain ang SCE ng kanilang Update sa Plano sa Pagbawas ng Wildfire para sa taong 2022, isang taunang update sa Plano ng Pagbawas sa Wildfire para sa taong 2020-22, sa Peb 18. Alamin pa:

Ang Ginagawa Namin para Panatilihin Kayong Ligtas

Ito ang ilan sa mga paraang ginagawa namin para bawasan ang mga panganib ng wildfire at paliitin ang mga epekto ng PSPS.

""

Mga Inspeksyon para sa Mataas na Panganib ng Sunog

Matapos makumpleto ang mga inspeksyon para sa lahat ng overhead na transmisyon, distribusyon, at kagamitan sa paglikha ng kuryente na matatagpuan sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog noong 2019, patuloy kaming nagsasagawa ng taon-taong inspeksyon sa mga istrukturang may pinakamataas na panganib na tinukoy ng aming advanced na modelo para sa panganib. Ang mga pag-inspeksyon sa lupa sa pamamagitan ng mga field crew at panghimpapawid na inspeksyon gamit ang mga drone at helicopter ay isinasagawa upang makakuha ng 360-degree view ang aming kagamitan para sa anumang kinakailangang pagmementina, pagkukumpuni o pagpapalit.

Expose as Block
No
"'

Pagpapatibay sa Disenyo at Sistema ng Grid

Nagkakabit kami ng mga bago o pinahusay na aparato at teknolohiya para mabawasan ang posibilidad na mapagmumulan ng pagsiklab ang aming elektrikal na sistema. Ang mga hakbang na ito ay bahagi rin ng aming mga pinagsamang pagsisikap na paliitin ang bilang ng mga apektadong customer sa panahon ng isang PSPS. Makabuluhang binabawasan ng pagpapalit sa hubad na kawad gamit ang insulated na kawad ang posibilidad na mag-arc o sumiklab ang linya ng kuryente kapag nadikit sa isang bagay tulad ng sanga ng puno o metallic na lobo. Mas mabilis na pinuputol ng mga fast-acting fuse ang dumadaloy na kuryente at binabawasan ang mga panganib ng pagsiklab kapag nagkaroon ng pagpalya ng kuryente, tulad ng kapag may bumagsak na puno sa linya ng kuryente sa panahon ng malakas na hangin.

Mula katapusan ng December 2021:

  • Insulated Wire (Covered Conductor): 2,900+ milya ang naikabit
  • Mga Fast Acting Fuse: 13,300+ fuse  ang naikabit
  • Patuloy na palitan ang mga poste sa mga lugar na may mataas na panganib na magkasunog gamit ang mga fire-resistant (hindi tinatablan ng apoy) na composite na poste o mga kahoy na poste na may fire-resistant wrap upang mabawasan ang panganib na mapinsala ang mga poste sa oras ng emergency at nagbibigay daan ito sa mas mabilis na pagpapanumbalik ng kuryente
Expose as Block
No
""

Kamalayan sa Sitwasyon

Ang pagmomonitor sa mga kondisyon ay isa sa maraming paraan para mas mahulaan namin ang mga panganib ng wildfire at masubaybayan ang real-time na lagay ng panahon. Sa pamamagitan ng pagpapalawig sa bilang ng mga weather station na nakakabit, mas napapabuti namin ang aming pagtataya ng panahon at mga kakayahan sa pagmomodelo. Ang mga pinahusay na kakayahan at karagdagang sectionalizing device na ito ay nagbibigay-daan sa mga mas nakapuntiryang kaganapan ng PSPS, na nagpapaliit sa bilang mga taong apektado.

Pinapataas namin ang aming kakayahan upang maimodelo ang kapaligiran sa pinakamataas na resolusyon para makagawa ng mas detalyadong mga lagay ng panahon para sa mas pinahusay na mga pagdedesisyon sa PSPS. Sinusuri rin namin ang teknolohiyang modeling para sa paglaganap ng apoy na may potensiyal na matukoy ang mga epekto sa komunidad na dulot ng mga wildfire sa oras ng matitinding panahon na pangyayari.

Alamin Pa Kung Paano Nakakaapekto ang Panahon sa PSPS >

Expose as Block
No

Pamamahala ng mga Halaman

Ipinagpapatuloy namin ang aming mga pagsisikap na magsiyasat, magtabas, at mag-alis ng mga puno para pigilang dumikit ang mga halaman sa elektrikal na kagamitan at posibleng magpasiklab ng apoy. Sinusuri rin ang matataas na puno na may potensyal na matumba sa mga linya ng kuryente na lampas sa aming karaniwang saklaw ng pagtabas.

  • Inspeksyunin ang 1.5 milyong puno taon-taon, and typically trim 900,000 of these trees. More than half are located in high fire risk areas.
  • In 2021, assessed 131,400+ hazard trees in high fire risk areas and removed them if deemed unsafe.

Alamin Pa ang Tungkol sa Mga Mapanganib na Puno >

Expose as Block
No
""

Mga Proyekto para sa Backup na Kuryente

Nagbibigay kami ng mga solusyon para sa paglikha ng backup na kuryente at baterya para ihanda ang aming mga customer at komunidad para sa mga potensyal na emergency at pagkawala ng kuryente. Makakatulong ang mga  programa at serbisyong programa at serbisyong ito na paliitin ang epekto ng PSPS, lalo na para sa aming mga pinakabulnerableng komunidad. 

  • Mga rebate sa mga portable power station, generator, at imbakan ng baterya
  • Critical Care Backup Battery na programa na nagbibigay ng libreng backup na baterya para sa mga kwlipikadong customer na kwalipikado ang kita na umaasa sa medikal na kagamitan at nakatira sa lugar na mataas ang panganib na magkasunog
  • Resiliency zone sites that provide pansamantalang paglikha ng backup na kuryente para sa mahahalagang serbisyo tulad ng mga botika, grocery store, at gasolinahan, sa mga rural na komunidad sa panahon ng PSPS
  • Partnered with San Jacinto High School for a microgrid resiliency pilot and the second pilot site at a school in the Rialto Unified School District will be available in 2022. Microgrids, or self-contained electric grids, can provide around-the-clock energy for a limited time and can operate while tied to the larger electric system and separated or “islanded” from it.
Expose as Block
No

SCE Wildfire Safety Video

Mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Habang patuloy kaming gumagawa ng progreso sa aming mga pagsisikap sa pagbawas, ang ilan sa mga customer namin sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog ay maaari pa ring makaranas ng PSPS sa panahon ng mga potensyal na mapanganib na kondisyon ng panahon at gasolina. Sa panahon ng mga kaganapang ito, maaari naming pansamantalang patayin ang inyong kuryente para mabawasan ang banta ng mga wildfire.

Alamin Pa ang Tungkol sa PSPS 

Mga Programa para Tulungan Kayong Maghanda

Nag-aalok kami ng mga programa at mga mapagkukunan ng impormasyon para tulungan kayong maghanda para sa mga pagkawala ng kuryente at iba pang emergency. Maaaring maging kwalipikado ka para sa mga rebate o insentibo para sa mga solusyon sa portable na backup na baterya, pagpapakabit ng solar sa tahanan, o mga solusyon sa imbakan ng baterya.

I-explore ang mga Mapagkukunan ng Impormasyon at Suporta para sa Customer

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Still have questions? Try Ask SCE. 

Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.