Panahon ng Sunog

Expose as Block
No

Ang Panahon at ang mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Kung matutukoy na mataas ang panganib ng sunog dahil sa mga kondisyon — halimbawa, kung may malakas na hangin, mababang halumigmig, tuyo ang mga halaman, may banta ng sunog sa istruktura ng kuryente o may panganib sa kaligtasan ng publiko — maaaring pansamantala naming patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib ng pagkakaroon ng napakalalaking sunog. Tinatawag itong Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko at layon nitong panatilihing ligtas ang mga komunidad.

Ang pagpapatay ng kuryente ng mga customer ay hindi isang bagay na aming minamaliit, ngunit ang mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko ay isa sa mga paraan upang lalo pa naming matiyak ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga customer at ng aming mga empleyado.

Manatiling may kaalaman tungkol sa mga pagpapatay ng kuryente at sa mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng PUbliko (Public Safety Power Shutoff - PSPS)

Mag-sign up o i-update ang iyong impormasyon ng contact sa My Account para makatangap ng mga notipikasyon tungkol sa mga pag-brown out na malapit sa iyo kabilang ang tungkol sa mga kaganapan ng Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (PSPS). Pamahalaan ang mga Notipikasyon >

Walang SCE account? Maaari ka pa ring makatanggap ng mga alerto ng mga kaganapan lamang ng PSPS para sa (mga) partikular na ZIP code

Ang aming desisyon na patayin ang kuryente ay iaayon sa pangangailangan at ginagawa nang may masusing pagsasaalang-alang ng maraming mga salik. Ang ilan sa mga salik na aming isinasaalang-alang sa pagdedesisyon kung kailan papatayin ang kuryente para sa kaligtasan ng publiko ay ang mga sumusunod:

 • Red Flag – Nag-iisyu ang National Weather Service ng mga Babalang Red Flag para sa mga lugar sa ating teritoryo na may mataas na panganib ng sunog
 • Mga Meteorologist – Tuloy-tuloy na pagtatasa na isinasagawa ng aming mga meteorologist gamit ang mga modelong pampanahon na high-resolution, mga datos mula sa mga weather station ng SCE at mga weather station na available sa publiko.
 • Indise ng Potensyal ng Pagkakaroon ng Sunog – Ang Indise ng Potensyal ng Pagkakaroon ng Sunog (FPI) ng SCE ay isang kagamitan na gumagamit ng mga datos ng panahon, mga kondisyon ng mga bagay na maaaring magningas, at kalagayan ng kahalumigmigan ng mga halaman upang mabigyan ng antas ang pang-araw-araw na potensyal ng pagkakaroon ng sunog sa ating buong rehiyon.
 • Hangin – Lakas ng hangin, lalong-lalo na kung lumampas ito o inaasahang lalampas sa mga antas ng National Weather Service Wind Advisory (nangangahulugan ito ng patuloy na lakas ng hangin na 31 mph at 46 mph na pagbugso ng hangin) o lampas pa sa pinakamataas na 1% na pinakamalalakas na naitalang lakas ng hangin sa kasaysayan sa naturang lugar.
  • Lalong mahalaga ang lakas ng hangin kung isasaalang-alang natin ito na kasama sa iba pang mga kondisyon ng lokal, tulad ng tuyong mga halaman, na maaaring magdulot ng totoong panganib sa komunidad.
  • Maaari ring iakma ang pupunahing lakas o threshold ng hangin batay sa iba pang mga salik o disenyo ng mga linya ng kuryente o circuit.
 • Mga Pampublikong Awtoridad – Mga partikular na alalahanin na natanggap mula sa mga awtoridad ng estado at mga lokal na awtoridad sa sunog, mga tauhang nangangasiwa ng emergency at/o mga nagpapatupad ng batas kaugnay ng mga usapin sa kaligtasan ng publiko.
 • Mga Epekto – Ang inaasahang epekto ng pag-off ng kuryente sa mahahalagang serbisyo gaya ng mga ahensiya para sa kaligtasan ng publiko, mga water pump at/o mga kontrol sa trapiko.
 • Kalagayan ng Pagsasagawa – Iba pang pagsasaalang-alang na may kaugnayan sa mga pagsasagawa gaya ng mga posibleng maapektuhang linya ng kuryente, mga nagliliparang pira-pirasong bagay at/o nagbagsakang kawad ng kuryente

Kung maaari at ligtas sa panahon ng matitinding kondisyon ng sunog dahil sa panahon, maaari kaming magpadala ng mga magsusubaybay sa mismong lugar na nasa mataas na panganib ng pagkakaroon ng sunog upang masubaybayan ang mga kasalukuyang nangyayaring kondisyon sa mismong oras ng pangyayari.

TANDAAN: Kasalukuyan naming pinahuhusay ang aming mga sistema ng lahat ng pamamaraan at iba pang pagsisikap upang bawasan ang epekto ng PSPS sa aming mga customer. Patuloy naming pauunlarin ang aming mga pamantayan sa de-energization at magpo-post kami ng mga update sa sandaling available na ang mga ito.

Naririto ang ilang mga kagamitan na ginagamit namin sa pagdedesisyon kung kailan papatayin ang kuryente:

Palatandaan ng Panganib ng Napakalaking Sunog (Wildfire Threat Index)

Ang Santa Ana Wildfire Threat Index ay isang nanghuhulang modelo na ginawa sa pakiikpagtulungan ng U.S. Forest Service at ng University of California, Los Angeles. Tumutulong ang naturang indise na ito sa mga ahensiya ng sunog at sa publiko na maghanda para sa banta ng isang napakalaking sunog sa panahon na napakalakas na hangin. Makikita ng mga user ang impormasyong ito tungkol sa mga kondisyon ng panahon nang real-time upang makatulong na maunawaan ang banta ng napakalalaking sunog na pinalalaki ng malakas na hangin.

 

 

WALANG MASASABING GRADO (NO RATING)
 

 

Expose as Block
No

 

Ang hangin ay alinman sa hindi inaasahan, hindi makabuluhang makakadagdag sa pagkalat ng sunog.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
MAY BAHAGYANG GRADO (MARGINAL
 

 

Expose as Block
No

Kapag sumiklab, maaaring dahan-dahang lumaki ang sunog.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
MAY KATAMTAMANG GRADO (MODERATE)
 

 

Expose as Block
No

Kapag sumiklab, maaaring mabilis na lumaki ang sunog at mahirap sugpuin.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
MATAAS NA PANGANIB (HIGH)
 

 

Expose as Block
No

Kapag sumiklab, napakabilis ang paglaki ng sunog, magiging matindi ang apoy, at napakahirap nang sugpuin.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
NAPAKATINDI (EXTREME)
 

 

Expose as Block
No

Kapag sumiklab, napakatindi ang paglaki ng sunog, napakatindi ang pagkalat, napakatindi ng pagsunog, at hindi na makakayang sugpuin pa.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Class name
sce-column-wrapper
Expose as Block
No
Picture of a Weather Camera

Mga Camera na Nagbabala ng Sunog

Higit pa sa 160 na makabagong camera na magbababala ng sunog ang naikabit na upang sumubaybay sa mga lugar na may mataas na panganib na magkaroon ng napakalalaking sunog. Ang mga camera ay nagpapakita ng mga live na larawan sa ALERT Wildfire network.

 


Picture of SCE's Weather Stations

Mga Himpilan Pampanahon

Sa ngayon, nakapagkabit na kami nang higit sa 480 weather station at nagpaplano kaming magdagdag ng daan-daan pa sa mga lugar na may mataas na panganib ng sunog sa aming siniserbisyuhang lugar bago matapos ang 2020. Nakakabit ang mga naturang weather station na ito sa aming mga kagamitan tulad ng mga poste. Nagbibigay ang mga ito ng mga datos ng panahon sa mismong oras ng pangyayari, kabilang ang lakas ng hangin at pagbugso ng hangin, temperatura at datos kaugnay ng init ng araw kada 10 minuto.

Kapag pumili ka ng partikular na weather station (mag-hover sa ), mag-click sa icon na nasa kanang itaas na sulok para makita ang real-time na datos ng panahon.

When you select a specific weather station (hover over the green dots), click on the cloud icon in the upper right-hand corner to view real-time weather data.

 


Mga Babalang Red Flag

Ipinamamahagi ang mga Babalang Red Flag ng National Weather Service kung mayroong posibilidad na magkaroon ng mapanganib na panahon at mga tuyong kondisyon na maaaring mangyari ang napakalalaking sunog. Kabilang sa mga malubhang panahon na maaring humantong sa isang babala ay: mababang kahalumigmigan ng kapaligiran, malakas na hangin, mga tuyong gatong at kalamangan ng mga pagkidlat sa mga tuyong lugar.

 


Mga Madalas Itanong