Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs.

Fire Weather

Expose as Block
No

Ang Panahon at ang mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Kung matutukoy na mataas ang panganib ng sunog dahil sa mga kondisyon — halimbawa, kung may malakas na hangin, hindi gaanong mahalumigmig, tuyo ang mga halaman, may banta ng sunog sa pagkakayaring pangkuryente o may panganib sa kaligtasan ng publiko — maaaring pansamantala naming patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib ng pagkakaroon ng napakalalaking sunog. Tinatawag itong isang kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff) at ginagawa ito upang panatilihing ligtas ang mga komunidad.

Ang pagpapatay ng kuryente ng mga customer ay hindi isang bagay na aming minamaliit, ngunit ang mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko ay isa sa mga paraan upang lalo pa naming matiyak ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga customer at ng aming mga empleyado.

Manatiling may kaalaman tungkol sa mga pagkawala ng kuryente at sa mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS)

Magpatala o magsapanahon ng inyong impormasyon pampag-ugnay sa My Account (Ang Aking Account) upang makatanggap ng mga pabalita tungkol sa mga pagkawala ng kuryente na malapit sa inyo kabilang iyong mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (PSPS). Pamahalaan ang mga Pabalita >

Wala pang account sa SCE? Maaari pa rin kayong tumanggap ng mga alerto tungkol sa mga kaganapang PSPS-lamang para sa tanging (mga) ZIP Code.

Ang aming desisyon na patayin ang kuryente ay iaayon sa pangangailangan at ginagawa nang may masusing pagsasaalang-alang ng maraming mga salik. Ang ilan sa mga salik na aming isinasaalang-alang sa pagdedesisyon kung kailan papatayin ang kuryente para sa kaligtasan ng publiko ay ang mga sumusunod:

 • Red Flag – Ipinamamahagi ng National Weather Service ng Red Flag Warnings (Mga Babalang Red Flag) para sa mga lugar sa ating pook na may mataas na panganib ng sunog.
 • Meteorologists (Mga Dalubhas sa Panahon) – Tutuloy-tuloy na pagtatasa na isinasagawa ng aming mga meteorologist gamit ang mga modelong pampanahon na high-resolution (madetalye), mga datos mula sa mga katayuan pampanahon ng SCE at mula sa mga himpilan pampanahon na nagagamit ng publiko.
 • Indise o Palatandaan ng Kalamagan ng Sunog (Fire Potential Index) – Ang SCE Fire Potential Index (FPI), isang kagamitan na gumagamit ng mga datos ukol sa panahon, ng mga kondisyon ng gatong, at ng kalagayan ng kahalumigmigan ng mga halaman upang mabigyan ng antas ang pang-araw-araw na kalamangan ng pagkakaroon ng sunog sa ibayo ng pook.
 • Hangin – Lakas ng hangin, lalong-lalo na kung lumampas ito o inaasahang lalampas sa mga antas ng National Weather Service Wind Advisory (nangangahulugan ito ng patuloy na lakas ng hangin na 31 mph at 46 mph na pagbugsong hangin) o lumampas pa sa pinakamataas na 1% na pinakamalalakas na naitalang lakas ng hangin sa kasaysayan sa naturang lugar.
  • Lalong mahalaga ang lakas ng hangin kung isasaalang-alang natin ito na kasama sa iba pang mga kondisyon ng lokal, tulad ng tuyong mga halaman, na maaaring magdulot ng totoong panganib sa komunidad.
  • Maaari ring iakma ang pupunahing lakas o threshold ng hangin batay sa iba pang mga salik o disenyo ng mga linya ng kuryente o circuit.
 • Mga Pampublikong May-Kapangyarihan – Mga tanging alalahanin na natanggap mula sa mga may-kapangyarihan sa sunog mula sa lokal at sa state, mga tauhang nangangasiwa ng emergency at/o mga nagpapatupad ng batas kaugnay ng mga usaping may kinalaman sa kaligtasan ng publiko.
 • Mga Epekto – Inaakalaang epekto ng pagpapatay ng kuryente sa mga mahahalagang serbisyo gaya ng sa mga ahensiya para sa kaligtasan ng publiko, mga bompa o pump ng tubig at/o mga pampangangasiwa ng traffic.
 • Kalagayan ng Pagsasagawa – Iba pang mga pagsasaalang-alang na may kaugnayan sa mga pagsasagawa tulad ng kalagayan ng mga posibleng maapektuhang linya ng kuryente, mga nagliliparang alipato at/o mga nagbagsakang kawad ng kuryente.

Kung maaari at ligtas sa panahon ng matitinding kondisyon ng sunog dahil sa panahon, maaari kaming magpadala ng mga magsusubaybay sa mismong lugar na nasa mataas na panganib ng pagkakaroon ng sunog upang masubaybayan ang mga kasalukuyang nangyayaring kondisyon sa mismong oras ng pangyayari.

TANDAAN: Masigasig naming pinagsusumikapan ang mga hakbang na magpapatatag sa sistema at nagsasagawa ng iba pang mga mga pagsusumikap pampagaan upang mabawasan ang epekto ng PSPS sa aming mga customer. Patuloy naming babaguhin ang aming mga saliga kaugnay ng pagpapatay ng kuryente at magpapaskil o magpo-post kami ng mga pinakahuling balita kapag mayroon na.

Naririto ang ilang mga kagamitan na ginagamit namin sa pagdedesisyon kung kailan papatayin ang kuryente:

Palatandaan ng Panganib ng Napakalaking Sunog (Wildfire Threat Index)

Ang Santa Ana Wildfire Threat Index ay isang nanghuhulang modelo na nilikha sa pakikpagtulungan ng U.S. Forest Service at ng University of California, Los Angeles. Tumutulong ang naturang palatandaan na ito sa mga ahensiya ng sunog at sa publiko na maghanda para sa banta ng isang napakalaking sunog sa panahon na napakalakas na hangin. Makikita ng mga gumagamit o users ang impormasyong ito tungkol sa mga kondisyon ng panahon sa mismong oras upang makatulong na maintindihan talaga ang panganib ng mga napakalalaking sunog na pinalalaki ng malakas na hangin.

 

Class name
sce-column-wrapper
Expose as Block
No
Picture of a Weather Camera

Mga Camera na Nagbabala ng Sunog

Higit pa sa 160 na mga makabagong camera na magbabala ng sunog ang naikabit na upang sumubaybay sa mga lugar na may mataas na panganib na magkaroon ng napakalalaking sunog. Ang mga camera ay nagpapakita ng mga imahe ng mismong pangyayari sa mismong panahon sa network ng ALERT Wildfire.

 


Picture of SCE's Weather Stations

Mga Himpilan Pampanahon

Sa ngayon, nakapagkabit na kami nang higit pa sa 480 mga himpilan pampanahon at nagpaplano kami na magdagdag ng daan-daan pa sa mga lugar na may mataas na panganib ng sunog sa mga pook na aming sinisilbihan bago matapos ang 2020. Nakakabit ang mga naturang himpilan pampanahon sa aming mga kagamitang tulad ng mga poste. Nagbibigay ang mga ito ng mga datos ng panahon sa mismong oras ng pangyayari, kabilang ang lakas ng hangin at pagbugso ng hangin, temperatura at datos kaugnay ng init ng araw kada 10 minuto.

Kapag pumili kayo ng isang taging himpilan pampanahon (puntahan ninyo ), i-klik ang icon na  na nasa bandang kanang itaas na kanto upang makita ang nangyayari sa mismong oras ng pangyayari.

When you select a specific weather station (hover over the green dots), click on the cloud icon in the upper right-hand corner to view real-time weather data.

 


Mga Babalang Red Flag

Ipinamamahagi ang mga Babalang Red Flag ng National Weather Service kung mayroong posibilidad na magkaroon ng mapanganib na panahon at mga tuyong kondisyon na maaaring mangyari ang napakalalaking sunog. Kabilang sa mga malubhang panahon na maaring humantong sa isang babala ay: mababang kahalumigmigan ng kapaligiran, malakas na hangin, mga tuyong gatong at kalamangan ng mga pagkidlat sa mga tuyong lugar.

 


Mga Bagay-bagay na Madalas Itanong