Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

USWAG Notification

EPA Approval for <50 ppm PCB Remediation Waste Disposal

Utility Solid Waste Activities Group member utilities, including Southern California Edison, received approval from the Environmental Protection Agency in June 2014 to dispose of polychlorinated biphenyl (PCB) remediation waste generated at secure utility assets with as-found PCB concentrations less than 50 parts per million pursuant to 40 CFR 761.61(c). Links below have disposal location information.

The approval allows the disposal of PCB remediation waste with as-found concentrations of <50 ppm PCBs in non-TSCA approval landfill facilities, including municipal solid waste landfills (MSWLFs) as defined by Condition 9 of the approval as stated:

"Under these Approvals, PCB Remediation Wastes with as-found concentrations of <50 ppm PCB may be disposed of in any of the following facilities subject to state and local regulations regarding such disposal:

  • Facilities permitted, licensed, or registered by a state to manage municipal solid waste subject to 40 CFR Part 258
  • Facilities permitted, licensed, or registered by a state to manage non-municipal non-hazardous waste subject to 40 CFR section 257.5-.257.30, as applicable, with the exception of any such unit that manages liquid wastes
  • Hazardous waste landfills permitted by EPA under section 3004 of RCRA, or by a State authorized under section 3006 of RCRA.”

File name: USWAG Rule

CONTACT:

Vicky Furnish, Sr. Environmental Advisor
Southern California Edison
2244 Walnut Grove Ave., GO1
Rosemead, CA 91770

Email:  Vicky.Furnish@sce.com
Phone: (626) 372-2917