Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Regulatory Information

Affiliate Transactions Audit Report

On December 16, 1997, the CPUC issued Decision 97-12-088 establishing a new set of rules governing how transactions may be conducted between California's gas and electric utilities and their affiliates. This decision was the culmination of the CPUC's Affiliate Transaction Rulemaking and Investigation.

The Affiliate Transactions Rules were adopted primarily to prevent California's regulated utilities from using their resources to provide an unfair competitive advantage to their unregulated affiliates, with principal emphasis on the then-anticipated competitive market for the electric commodity and related products and services.

Essentially, they cover dealings between a utility and its unregulated affiliates with respect to: transactions, sharing of information and assets (tangible and intangible), employee moves and temporary use of utility employees by affiliates.

This report is an audit of those dealings between SCE and its unregulated affiliate companies.