My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

โปรแกรมช่วยเหลือด้านการชำระบิล

null

ต้องการเวลาเพิ่มเติมในการชำระบิลใช่หรือไม่

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการชำระบิล เราขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกความช่วยเหลือระยะยาวของเรา

หากคุณเพิ่งว่างงานเมื่อเร็วๆ นี้หรือพบกับการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ คุณยังอาจมีสิทธิ์ชำระค่าพลังงานในอัตราคิดลดผ่าน โปรแกรม CARE หรือ FERA ของเราอีกด้วย

แผนข้อตกลงด้านการชำระเงิน 12 เดือน

ลูกค้าที่เป็นที่พักอาศัยที่มียอดดุลเลยกำหนดชำระอาจมีสิทธิ์ใช้แผนการชำระคืน 12 เดือน โทรหาเราที่ 1-800-655-4555 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

การสนับสนุนในการชำระบิลต่อเนื่อง

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดสำหรับบิลรายเดือนผ่านโปรแกรม California Alternate Rates for Energy (CARE) หรือโปรแกรม Family Electric Rate Assistance (FERA)

ความช่วยเหลือแบบให้ครั้งเดียว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสักเล็กน้อยในเดือนนี้ใช่หรือไม่ Energy Assistance Fund มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นจำนวนสูงสุด $300 ปีละหนึ่งครั้ง คุณสามารถเข้าร่วมโดยการสมัครเพื่อรับความช่วยเหลือหรือจะร่วมบริจาคก็ได้

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

การอัปเกรดฟรี

เราสามารถช่วยให้คุณประหยัดได้ในระยะยาวผ่านโปรแกรมช่วยเหลือด้านการประหยัดพลังงาน หากคุณมีคุณสมบัติเหมาะสม เราจะออกค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ที่ประหยัดพลังงานพร้อมการติดตั้งให้แก่คุณ

ศูนย์การจัดการพลังงาน

จัดการการใช้พลังงานของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และเครื่องมืออัจฉริยะโดยไปที่ศูนย์การจัดการพลังงาน

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

LIHEAP คือโปรแกรมที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนรายได้ต่ำที่ต้องใช้จ่ายเงินรายได้ของตนในอัตราส่วนที่สูงไปกับความต้องการด้านพลังงาน LIHEAP ได้รับเงินทุนจากกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐ (U.S. Department of Health and Human Services), หน่วยงานบริหารเพื่อเด็กและครอบครัว (Administration for Children and Families) และสำนักงานบริการชุมชน (Office of Community Services) 

โปรแกรมเงินช่วยเหลือค่าเช่าสำหรับสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19 Rent Relief)

COVID-19 Rent Relief จะช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้เข้าเกณฑ์ในการชำระค่าเช่าและสาธารณูปโภค

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ราคาประหยัด

คุณอาจมีสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ในราคาประหยัด

เรียนรู้เพิ่มเติมเ at everyoneon.org/getconnected

หรือโทรห (866) 519-8655.

คุณประสบความยากลำบากทางการเงินอยู่ใช่ไหม

หากเป็นผู้เช่าที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินเนื่องจากโควิด 19 และมีเงื่อนไขรายได้ตรงตามแนวทาง คุณอาจมีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือด้านการเรียกเก็บค่าเช่าและสาธารณูปโภค คุณอาจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมที่มีการจัดการในชุมชนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่พำนักอาศัย

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านรายได้หรือไม่

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือในการชำระบิลค่าไฟฟ้าตามรายได้ในครัวเรือนของคุณ ความเหมาะสมด้านรายได้ในครัวเรือนจะคำนวณโดยการรวมแหล่งรายได้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งรวมถึงค่าจ้างหรือเงินเดือน ประกันสังคม เงินบำนาญ สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ค่าเลี้ยงดู ค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง การชำระหนี้สำหรับผู้พิการ ทุนการศึกษา การชำระหนี้ทางกฎหมาย และแหล่งที่มาอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการ

คุณมีคุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือสาธารณะหรือไม่

หากคุณได้รับความช่วยเหลือสาธารณะ คุณอาจมีคุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือในการชำระบิลค่าไฟฟ้า หรือเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้

โปรแกรมช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับคุณ

แผนของชุมชน เขต และรัฐบาลเหล่านี้พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณและครอบครัว 

ติดตามการใช้พลังงานของคุณ

คุณสามารถติดตามการใช้พลังงานของคุณได้ด้วย Budget Assistant คุณลักษณะที่ใช้งานง่ายนี้จะเปรียบเทียบบิลถัดไปที่คาดการณ์ของบัญชีของคุณกับเป้าหมายการใช้จ่าย และจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการใช้งานในปัจจุบัน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับการแจ้งเตือนทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความ รวมถึงความถี่ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน เริ่มต้นใช้งาน >

เลือกวันครบกำหนดชำระบิลของคุณ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะ "เลือกวันครบกำหนดของคุณ" (CDD) เพื่อเลือกกรอบเวลาสำหรับวันครบกำหนดชำระบิลที่คุณสะดวกที่สุดได้ โดยตัวเลือกที่มี ได้แก่ ต้นเดือน (วันที่ 1-10) กลางเดือน (วันที่ 11-20) และปลายเดือน (วันที่ 21-31) และคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้สูงสุดสองครั้งต่อระยะเวลา 12 เดือน (รวมถึงการลงทะเบียนครั้งแรก) วันครบกำหนดของคุณจะได้รับการตั้งค่าเป็นวันที่ภายในช่วงที่เลือกไว้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือลงทะเบียนออนไลน์ ให้ไปที่ เลือกวันครบกำหนดของคุณ หรือโทรหาเราที่ 1-800-655-4555 และดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. หลังจากฟังยอดดุลในบัญชีของคุณแล้ว ให้เลือก ‘‘โปรแกรมการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน’’
  2. จากนั้นเลือก ‘‘เปลี่ยนวันครบกำหนดชำระบิล’’ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

โดยปกติ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในบิลของเดือนถัดไป (อาจใช้สองบิล)

หากคุณใช้ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินใดๆ ต่อไปนี้ เราจะไม่สามารถเปิดใช้งาน CDD ได้: แผนการเรียกเก็บเงินตามงบประมาณ (Budget Billing Plan), การวัดพลังงานสุทธิ (Net Energy Metering), การเรียกเก็บเงินแบบสรุป (Summary Billing) หรือข้อตกลงความต่อเนื่องของเจ้าของ (Owner Continuity Agreement)

เรามีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินอื่นๆ หลายรายการที่ใช้งานได้ทั้งแบบมีและไม่มี CDD คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้และตัวเลือกแบบบริการตนเองอื่นๆ ได้ที่ sce.com/myaccount

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off