โปรแกรมช่วยเหลือด้านการชำระบิล

null

ต้องการเวลาเพิ่มเติมในการชำระบิลใช่หรือไม่

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณด้วยโปรแกรมความช่วยเหลือระยะยาวและระยะสั้น สำรวจตัวเลือกทั้งหมดของคุณที่นี่

แผนข้อตกลงด้านการชำระเงิน 12 เดือน

ลูกค้าที่เป็นที่พักอาศัยที่มียอดดุลเลยกำหนดชำระอาจมีสิทธิ์ใช้แผนการชำระคืน 12 เดือน โทรหาเราที่ 1-800-655-4555 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

การสนับสนุนในการชำระบิลต่อเนื่อง

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดสำหรับบิลรายเดือนผ่านโปรแกรม California Alternate Rates for Energy (CARE) หรือโปรแกรม Family Electric Rate Assistance (FERA)

ความช่วยเหลือแบบให้ครั้งเดียว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสักเล็กน้อยในเดือนนี้ใช่หรือไม่ Energy Assistance Fund มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นจำนวนสูงสุด $300 ปีละหนึ่งครั้ง คุณสามารถเข้าร่วมโดยการสมัครเพื่อรับความช่วยเหลือหรือจะร่วมบริจาคก็ได้

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

การอัปเกรดฟรี

เราสามารถช่วยให้คุณประหยัดได้ในระยะยาวผ่านโปรแกรมช่วยเหลือด้านการประหยัดพลังงาน หากคุณมีคุณสมบัติเหมาะสม เราจะออกค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ที่ประหยัดพลังงานพร้อมการติดตั้งให้แก่คุณ

ศูนย์การจัดการพลังงาน

จัดการการใช้พลังงานของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และเครื่องมืออัจฉริยะโดยไปที่ศูนย์การจัดการพลังงาน

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

LIHEAP คือโปรแกรมที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนรายได้ต่ำที่ต้องใช้จ่ายเงินรายได้ของตนในอัตราส่วนที่สูงไปกับความต้องการด้านพลังงาน LIHEAP ได้รับเงินทุนจากกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐ (U.S. Department of Health and Human Services), หน่วยงานบริหารเพื่อเด็กและครอบครัว (Administration for Children and Families) และสำนักงานบริการชุมชน (Office of Community Services) 

โปรแกรมเงินช่วยเหลือค่าเช่าสำหรับสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19 Rent Relief)

COVID-19 Rent Relief จะช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้เข้าเกณฑ์ในการชำระค่าเช่าและสาธารณูปโภค

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ราคาประหยัด

คุณอาจมีสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ในราคาประหยัด

เรียนรู้เพิ่มเติมเ at everyoneon.org/getconnected

หรือโทรห (866) 519-8655.

คุณประสบความยากลำบากทางการเงินอยู่ใช่ไหม

หากเป็นผู้เช่าที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินเนื่องจากโควิด 19 และมีเงื่อนไขรายได้ตรงตามแนวทาง คุณอาจมีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือด้านการเรียกเก็บค่าเช่าและสาธารณูปโภค คุณอาจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมที่มีการจัดการในชุมชนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่พำนักอาศัย

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านรายได้หรือไม่

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือในการชำระบิลค่าไฟฟ้าตามรายได้ในครัวเรือนของคุณ ความเหมาะสมด้านรายได้ในครัวเรือนจะคำนวณโดยการรวมแหล่งรายได้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งรวมถึงค่าจ้างหรือเงินเดือน ประกันสังคม เงินบำนาญ สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ค่าเลี้ยงดู ค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง การชำระหนี้สำหรับผู้พิการ ทุนการศึกษา การชำระหนี้ทางกฎหมาย และแหล่งที่มาอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการ

คุณมีคุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือสาธารณะหรือไม่

หากคุณได้รับความช่วยเหลือสาธารณะ คุณอาจมีคุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือในการชำระบิลค่าไฟฟ้า หรือเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้

โปรแกรมช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับคุณ

แผนของชุมชน เขต และรัฐบาลเหล่านี้พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณและครอบครัว 

ติดตามการใช้พลังงานของคุณ

คุณสามารถติดตามการใช้พลังงานของคุณได้ด้วย Budget Assistant คุณลักษณะที่ใช้งานง่ายนี้จะเปรียบเทียบบิลถัดไปที่คาดการณ์ของบัญชีของคุณกับเป้าหมายการใช้จ่าย และจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการใช้งานในปัจจุบัน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับการแจ้งเตือนทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความ รวมถึงความถี่ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน เริ่มต้นใช้งาน >

เลือกวันครบกำหนดชำระบิลของคุณ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะ "เลือกวันครบกำหนดของคุณ" (CDD) เพื่อเลือกกรอบเวลาสำหรับวันครบกำหนดชำระบิลที่คุณสะดวกที่สุดได้ โดยตัวเลือกที่มี ได้แก่ ต้นเดือน (วันที่ 1-10) กลางเดือน (วันที่ 11-20) และปลายเดือน (วันที่ 21-31) และคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้สูงสุดสองครั้งต่อระยะเวลา 12 เดือน (รวมถึงการลงทะเบียนครั้งแรก) วันครบกำหนดของคุณจะได้รับการตั้งค่าเป็นวันที่ภายในช่วงที่เลือกไว้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือลงทะเบียนออนไลน์ ให้ไปที่ เลือกวันครบกำหนดของคุณ หรือโทรหาเราที่ 1-800-655-4555 และดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. หลังจากฟังยอดดุลในบัญชีของคุณแล้ว ให้เลือก ‘‘โปรแกรมการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน’’
  2. จากนั้นเลือก ‘‘เปลี่ยนวันครบกำหนดชำระบิล’’ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

โดยปกติ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในบิลของเดือนถัดไป (อาจใช้สองบิล)

หากคุณใช้ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินใดๆ ต่อไปนี้ เราจะไม่สามารถเปิดใช้งาน CDD ได้: แผนการเรียกเก็บเงินตามงบประมาณ (Budget Billing Plan), การวัดพลังงานสุทธิ (Net Energy Metering), การเรียกเก็บเงินแบบสรุป (Summary Billing) หรือข้อตกลงความต่อเนื่องของเจ้าของ (Owner Continuity Agreement)

เรามีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินอื่นๆ หลายรายการที่ใช้งานได้ทั้งแบบมีและไม่มี CDD คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้และตัวเลือกแบบบริการตนเองอื่นๆ ได้ที่ sce.com/myaccount

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off