Medical Baseline Allowance

""

รับความช่วยเหลือหากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

หากคุณหรือคนในครอบครัวจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่เข้าเกณฑ์เป็นประจำ คุณอาจมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมเงินช่วยเหลือพื้นฐานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Baseline Allowance) ของเรา โปรแกรมนี้มอบพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน 16.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ต่อวัน ด้วยอัตราพื้นฐานที่ต่ำที่สุด จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

กระบวนการสมัคร

ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์หรือไม่

 

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือพื้นฐานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Baseline Allowance) หากคุณหรือบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในบ้านของคุณแบบเต็มเวลามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์/ช่วยชีวิตที่ใช้พลังงานไฟฟ้าใดๆ เป็นประจำ (ดูรายชื่อส่วนหนึ่งได้ที่ด้านล่าง) ซึ่งช่วยเหลือในเชิงกลหรือเชิงประดิษฐ์เพื่อประคับประคองชีวิต หรือฟื้นฟูหรือแทนที่การทำงานทางกายภาพที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหว และ/หรือ
 • มีความไวต่ออุณหภูมิและจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ และ/หรือ  
 • มีโรคที่คุกคามชีวิตหรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือสภาวะอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้การทำความร้อนและ/หรือการทำความเย็น

หากคุณหรือคนในครอบครัวมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ โปรดโทรหาเราที่ 1-800-655-4555 ในขณะที่คุณดำเนินการตามกระบวนการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ เราจะรับทราบในนามของคุณว่ามีผู้พักอาศัย ณ ที่อยู่ของคุณที่ใช้เครื่องมือแพทย์ที่เข้าเกณฑ์

ดาวน์โหลดและพิมพ์โบรชัวร์: ภาษาอังกฤษ,และ  ภาษาอังกฤษ (แบบอักษรขนาดใหญ่)

 

รายชื่อส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์ที่เข้าเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการบำบัด

แต่ไม่มีความจำเป็นในทางการแพทย์เพื่อประคับประคองชีวิตถือว่าไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

 • เต็นท์พ่นฝอยละออง
 • ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ/เตียงผู้ป่วย
 • เครื่องวัดภาวะหยุดหายใจ
 • เครื่องช่วยหายใจ (IPPB)
 • คอมเพรสเซอร์/คอนเซนเทรเตอร์
 • เครื่องฟอกไต
 • เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องพ่นยาแบบไฟฟ้าสถิต
 • เครื่องไตเทียม
 • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
 • เครื่องวัดความดันปอดในการหายใจ
 • ปอดเหล็ก
 • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจห้องซ้ายล่าง (LVAD)
 • รถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์/สกูตเตอร์
 • เครื่องผลิตออกซิเจน
 • แผ่นรองนอนป้องกันแผลกดทับ
 • ปั๊มแรงดัน
 • มอนิเตอร์/เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
 • เครื่องช่วยหายใจ (ทุกประเภท)
 • เครื่องดูด
 • หัวใจเทียม (TAH-t)
 • อุปกรณ์ล้างช่องทางเดินหายใจ (The Vest Airway Clearance System)
 • เครื่องพ่นยาแบบอัลตราโซนิก

 

ตัวเลือกภาษาต่างๆ สำหรับโบรชัวร์โปรแกรมเงินช่วยเหลือพื้นฐานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

ดาวน์โหลดและพิมพ์โบรชัวร์:  

Expose as Block
No

ส่งใบสมัคร

 

 • ลงทะเบียนออนไลน์* สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนออนไลน์ โปรดเตรียมที่อยู่อีเมลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของคุณไว้ให้พร้อม เมื่อคุณส่งใบสมัคร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของคุณจะได้รับอีเมลเพื่อขอให้ลงนาม โปรดแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของคุณทราบว่าจะได้รับอีเมลจาก SCE
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ โปรดดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างแล้วพิมพ์และกรอกข้อมูลในหน้า 1 และ 2 จากนั้นส่งใบสมัครไปที่ SCE

*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 คุณจะต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ลงนามในหน้า 2 ซึ่งคุณสามารถเลือกดำเนินการได้ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบส่งทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัคร: ภาษาอังกฤษ

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปที่:

Southern California Edison Company
Medical Baseline Department
P.O. Box 9527
Azusa, CA 91702-9954

ตัวเลือกภาษาต่างๆ สำหรับใบสมัครโปรแกรมเงินช่วยเหลือพื้นฐานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัคร: 

Expose as Block
No

รับรองซ้ำทุก 1 หรือ 2 ปี

หากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์รับรองว่าอาการป่วยนั้นเป็นแบบถาวร ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ของใบสมัครทุกสองปีเพื่อต่ออายุ

หากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์รับรองว่าอาการป่วยนั้นเป็นแบบ ไม่ถาวร ,ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ทุกปี และแพทย์ต้องส่งข้อมูลส่วนที่ 2 ทุกสองปี

Expose as Block
No

เหตุฉุกเฉินและการหมุนเวียนการดับไฟฟ้า

ลูกค้าทุกรายที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือช่วยชีวิตที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่รอดควรเตรียมระบบสำรองไฟฟ้าหรือแผนการอื่นๆ ที่จำเป็นให้พร้อมไว้อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจในสุขภาพและสวัสดิภาพของตนในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ SCE ไม่ได้ให้บริการระบบไฟฟ้าสำรอง

หากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าอิสระแคลิฟอร์เนีย (CAISO) ประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมาก และประกาศใช้มีการหมุนเวียนการดับไฟฟ้า เราจะติดต่อลูกค้าโปรแกรมพื้นฐานทางการแพทย์โดยอัตโนมัติด้วยข้อความทางโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้เราอาจได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพียง 10 นาที ดังนั้นลูกค้าจึงอาจไม่ทราบเกี่ยวกับการดับไฟฟ้าก่อนที่จะเกิดขึ้น

หากมีการประกาศใช้การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) เราจะพยายามติดต่อลูกค้าโปรแกรมพื้นฐานทางการแพทย์ผ่านวิธีการติดต่ออื่นที่ลูกค้าระบุไว้ (อีเมล, ข้อความ, SMS, TTY) หากแพทย์ของคุณระบุไว้ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อการประคับประคองชีวิต และเราไม่ได้ติดต่อคุณโดยตรงผ่านวิธีการติดต่อที่คุณระบุไว้ เราจะส่งช่างเทคนิคไปที่บ้านของคุณเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ PSPS ด้วยตนเอง 

หากต้องการอัปเดตข้อมูลติดต่อหรือยกเลิกการแจ้งเตือนของคุณ โปรดโทรหาเราที่ 1-800-655-4555 สำหรับบริการ TTY โปรดโทร 1-800-352-8580

เคล็ดลับในการสร้างแผนสำรองฉุกเฉิน

 • ปรึกษาโรงพยาบาลหรือบริษัทด้านการแพทย์ที่จัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตของคุณเพื่อจัดเตรียมแผนสำรอง โรงพยาบาลหรือบริษัทด้านการแพทย์อาจมีบริการพิเศษในกรณีฉุกเฉิน
 • ติดต่อสำนักงานบริการฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีการเก็บรายชื่อลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษด้านการแพทย์ไว้หรือไม่
 • เก็บหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ใกล้มือ ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของแพทย์ประจำตัวและบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • จัดทำแผนสำหรับการออกจากบ้านในกรณีที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน และแจ้งแผนนี้ให้ครอบครัวและเพื่อนของคุณทราบ
 • เตรียมโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จไว้จนเต็มหรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวไว้
 • สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผนฉุกเฉิน โปรดไปที่  www.redcross.org.

ดูเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

โปรดโทรไปที่ 1-800-655-4555 หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานทางการแพทย์ (Medical Baseline) หรือหากเงินช่วยเหลือมาตรฐานไม่ตรงกับความต้องการด้านการแพทย์ของคุณ

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off