កម្មវិធីជំនួយវិក្កយបត្រ

null

ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក?

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ ជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនួយរយៈពេលខ្លី និងយូរអង្វែងនានា។ រុករកជម្រើសទាំងអស់របស់អ្នកនៅទីនេះ។

ការបន្តគាំទ្រវិក្កយបត្រ

អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃលើវិក្កយបត្រប្រចាំខែរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីអត្រាសម្រាប់ថាមពលជំនួសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CARE)ឬកម្មវិធីជំនួយអត្រាអគ្គិសនីគ្រួសារ (FERA) ។

1- ជំនួយពេលវេលា

ត្រូវការជំនួយបន្ថែមបន្តិចបន្តួចនៅខែនេះមែនទេ? មូលនិធិជំនួយថាមពលផ្តល់រហូតដល់ 300 ដុល្លារ ដល់អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។ អ្នកអាចចូលរួមដោយដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយឬធ្វើការបរិច្ចាគ។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយឥតគិតថ្លៃ

យើងអាចជួយអ្នកសន្សំសម្ចៃតាមពេលវេលាតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយការសន្សំថាមពល។ ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិ យើងនឹងរ៉ាប់រងថ្លៃដើមនៃឧបករណ៍និងតំឡើងថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងថាមពល

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកជាមួយផលិតផល កម្មវិធីនិងឧបករណ៍ស្មាតដោយការមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងថាមពល។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

កម្មវិធីជំនួយថាមពលគ្រួសារដែលមានចំណូលទាប (LIHEAP)

LIHEAP គឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់ថវិកាដោយសហព័ន្ធដែលមានគោលបំណងជួយដល់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលចំណាយមួយភាគធំនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេដើម្បីបំពេញថាមពលដែលត្រូវការ។ LIHEAP ត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសេវាកម្មមនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋបាលសម្រាប់កុមារនិងគ្រួសារ ការិយាល័យនៃសេវាកម្មសហគមន៍។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅមើល 

ជំនួយសង្គ្រោះដល់ការបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអំឡុងពេល COVID-19

ជំនួយសង្គ្រោះដល់ការបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអំឡុងពេល COVID-19 នឹងជួយគ្រួសារដែលមានចំណូលស្របតាមលក្ខណៈតម្រូវ បង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ និងសេវាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

កុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតតម្លៃទាប

អ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតតម្លៃទាប។

ស្វែងយល់បន្ថែម at ផ្នែក everyoneon.org/getconnected

ឬទូរសព្ទមក (866) 519-8655.

 

កំពុងជួបការលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុឬ?

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជួលផ្ទះនៅ ដែលបានជួបប្រទះការលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារតែ COVID-19 ហើយបំពេញគ្រប់តាមគោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូល អ្នកអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយបង់វិក្កយបត្រសេវាផ្គត់ផ្គង់ក្នុងលំនៅនិងថ្លៃជួល។ អាស្រ័យលើកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំមកកម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍របស់អ្នក។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

តើតម្រូវការប្រាក់ចំណូលសមនឹងអ្នកទេ?

អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយក្នុងការបង់វិក្កយបត្រថាមពលរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសាររបស់អ្នក។ សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីគ្រួសារត្រូវបានគណនាដោយបូកបញ្ចូលប្រភពចំណូលទាំងអស់រួមទាំង ប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែ របបសន្តិសុខសង្គម ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ប្រាក់ជំនួយភាពគ្មានការងារ ការឧបត្ថម្ភកូនឬប្តីប្រពន្ធ ការចំណាយប្រាក់សម្រាប់កម្មករ ប្រាក់ឧបត្ថមអ្នកពិការ ប្រាក់អាហារូបករណ៍ ការទូទាត់ស្របច្បាប់និងប្រភពផ្សេងទៀតដែលមិនបានចុះបញ្ជី។

 

តើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលជំនួយសាធារណៈទេ?

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជំនួយសាធារណៈ អ្នកអាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលជំនួយក្នុងការបង់វិក្កយបត្រអគ្គិសនីរបស់អ្នកឬសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយការសន្សំថាមពលដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការសន្សំថាមពលនិងកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីរបស់អ្នក។

 

កម្មវិធីជំនួយបន្ថែមមានសម្រាប់អ្នក

សហគមន៍ ស្រុកនិងផែនការរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកនិងគ្រួសារអ្នក។

 

តាមដានការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក

អ្នកអាចតាមដានការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកជាមួយ ជំនួយការថវិកា ។ លក្ខណៈងាយស្រួលប្រើនេះប្រៀបធៀបវិក្កយបត្របន្ទាប់របស់គណនីរបស់អ្នកទៅនឹងគោលដៅចំណាយរបស់អ្នក ហើយផ្ញើការជូនដំណឹងដើម្បីប្រាប់អ្នកថាអ្នកយ៉ាងម៉េចទៅហើយ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើអ្នកទទួលបានការដាស់តឿនតាមរយៈអ៊ីមែល ទូរសព្ទឬអត្ថបទសារហើយតើអ្នកចង់ទទួលបានការជូនដំណឹងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា។ តោះចាប់ផ្តើម

ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទដល់កំណត់ដើម្បីបង់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក

ជាមួយនឹងការជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ (CDD) អ្នកអាចជ្រើសរើសពេលវេលាសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទកំណត់របស់អ្នកដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នក។ ជម្រើសដែលអាចប្រើបានគឺចាប់ផ្តើម (ថ្ងៃទី 1-10) ពាក់កណ្តាល (ថ្ងៃទី 11-20) ឬបញ្ចប់ (ថ្ងៃទី 21-31) នៃខែ ហើយអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពីរដងក្នុងរយៈពេល 12 ខែ (រាប់បញ្ចូលទាំងការចុះឈ្មោះចូលរៀនដំបូង) ។ កាលបរិច្ឆេទដល់កំណត់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានកំណត់ជាកាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងជួរដែលបានជ្រើសរើស។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមឬចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធឺណិត សូមទៅកាន់ផ្នែក ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទកំណត់របស់អ្នក ឬទូរសព្ទមកយើងតាមលេខ 1-800-655-4555 និង៖

  1. បន្ទាប់ពីស្តាប់តុល្យភាពគណនីរបស់អ្នកសូមជ្រើសរើស ''កម្មវិធីវិក្កយបត្រនិងការទូទាត់ប្រាក់ ''
  2. បន្ទាប់មកជ្រើសយក '' ប្តូរកាលបរិច្ឆេទបង់កំណត់វិក្កយបត្រ'' ហើយធ្វើការជ្រើសរើស។

ការផ្លាស់ប្តូរជាធម្មតាមានប្រសិទ្ធភាពលើវិក្កយបត្ររបស់ខែបន្ទាប់ (វាអាចចំណាយវិក័យប័ត្រពីរ) ។

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅលើជម្រើសវិក្កយបត្រខាងក្រោមណាមួយ យើងមិនអាចបើក CDD បានទេ៖ ផែនការប្រាក់ខែស្មើ ការវ៉ាស់កម្រិតថាមពលអគ្គីសនី វិក្កយបត្រសង្ខេបឬកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តរបស់ម្ចាស់។

យើងផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ទាក់ទងនឹងវិក្កយបត្រនិងការទូទាត់ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដំណើរការដោយមានឬគ្មាន CDD ។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជម្រើសសេវាកម្មទាំងនេះនិងសេវាកម្មបម្រើខ្លួនឯងផ្សេងទៀតនៅ sce.com/myaccount

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off