Medical Baseline Allowance

""

សុំជំនួយប្រសិនបើអ្នកប្រើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ

ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រអគ្គិសនីជាប្រចាំ ឬឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសក្តិសមផ្សេងទៀត អ្នកអាចមានសិទ្ធចូលក្នុងកម្មវិធី Medical Baseline Allowance ។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនអគ្គិសនីបន្ថែម 16.5 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kWh) ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដោយការផ្តល់ជូនក្នុងអត្រាគោលទាបបំផុត ការផ្តល់ជូននេះនឹងជួយជំនួសតម្លៃនៃការដំណើរការឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ដំណើរការការដាក់ពាក្យ

ស្វែងរកមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណៈសក្តិសមដែរឬទេ

 

អ្នកអាចនឹងមានសិទ្ធទទួលបានគម្រោង Medical Baseline Allowance ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នករស់នៅពេញម៉ោងផ្សេងទៀតក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក៖

 • តម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទ្រទ្រង់ជីវិត/ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាប្រចាំ (សូមមើលផ្នែកមួយចំនួននៃបញ្ជីខាងក្រោម)ដែលទ្រទ្រង់ដល់ជីវិតតាមលក្ខណៈសិប្បនិម្មត ឬលក្ខណៈមេកានិក ឬស្តារឡើងវិញ ឬជំនួសឱ្យមុខងាររាងកាយសំខាន់ៗ រួមមានការបំលាស់ទី និង/ឬ
 • ងាយរងផលប៉ះពាល់ខាងសីតុណ្ហភាព និងតម្រូវឱ្យប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និង/ឬ  
 • មានជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ឬធ្វើឱ្យខូចខាតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ឬស្ថានភាពផ្សេងទៀត ដែលត្រូវការកំដៅ និង/ឬត្រូវការភាពត្រជាក់។

ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានលក្ខណៈសក្តិសម សូមទូរសព្ទមកលេខ 1-800-655-4555 ពេលដែលអ្នកបញ្ចប់ដំណើរការដាក់ពាក្យ យើងនឹងកត់សំគាល់នៅលើគណនីរបស់អ្នកថា មានអ្នករស់នៅម្នាក់ក្នុងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក ដែលប្រើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសក្តិសម។

ទាញយកនិងបោះពុម្ភខិត្តបណ្ណផ្សព្វផ្សាយ៖ ភាសាអង់គ្លេស, និង ភាសាអង់គ្លេស (ពុម្ពអក្សរធំ)

 

ចុះបញ្ជីឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសក្តិសមមួយចំនួន

ឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើក្នុងការព្យាបាល ប៉ុន្តែមិនតម្រូវឱ្យមានដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតបើគិតតាមផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ មិនមានលក្ខណៈសក្តិសមទេ។

 • តង់ Aerosol
 • ពូកខ្យល់/គ្រែមន្ទីរពេទ្យ
 • ឧបករណ៍តាមដានដង្ហើម (Apnea Monitor)
 • ម៉ាស៊ីនដកដង្ហើម (Breather Machine, IPPB)
 • ម៉ាស៊ីនសប់ខ្យល់/ម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីសែន (Compressor / Concentrator)
 • នីតិវិធីនៃម៉ាស៊ីនលាងឈាម (Dialysis Machine)
 • ម៉ាស៊ីនរំញោចប្រព័ន្ធប្រសាទដោយអគ្គិសនី (Electronic Nerve Stimulator)
 • ម៉ាស៊ីនស្ពុងថ្នាំដោយប្រើអគ្គិសនី (Electrostatic Nebulizer)
 • ម៉ាស៊ីនលាងឈាម (Hemodialysis Machine)
 • ម៉ាស៊ីនបញ្ចូលសេរ៉ូម (Infusion Pump)
 • ម៉ាស៊ីនជួយសួតឱ្យដកដង្ហើមចូល (Inhalation Pulmonary Pressure)
 • ម៉ាស៊ីនសួតដែក(Iron Lung)
 • ឧបករណ៍ជំនួយថតបេះដូងខាងឆ្វេង (Left Ventricular Assist Device, LVAD)
 • រទះរុញ/ស្គុតទ័រ
 • ម៉ាស៊ីនបែងចែកអុកស៊ីសែន
 • បន្ទះវាស់សំពាធឈាម (Pressure Pad)
 • ស្នប់វាស់ឈាម (Pressure Pump)
 • ឧបករណ៍វាស់/ម៉ាស៊ីនតាមដានជីពចរ (Pulse Oximeter/Monitor)
 • ឧបករណ៍ជួយដកដង្ហើម (គ្រប់ប្រភេទ)
 • ម៉ាស៊ីនបឺតស្លេស
 • បេះដូងសិប្បនិម្មិតទាំងមូល (Total Artificial Heart, TAH-t)
 • អាវកាក់/ប្រព័ន្ធសម្អាតផ្លូវដង្ហើម (Vest/Airway Clearance System)
 • ម៉ាស៊ីនស្ពុងថ្នាំអ៊ុលត្រាសូនិក (Ultrasonic Nebulizer)

 

ជម្រើសភាសាដែលមាន សម្រាប់ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី Medical Baseline Allowance

ទាញយកនិងបោះពុម្ពខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ៖

Expose as Block
No

បញ្ជូនពាក្យ

 

 • ចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ** សម្រាប់អតិថិជន ដែលចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ សូមត្រៀមអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងវេជ្ជសាស្ត្រឱ្យរួចរាល់។ ពេលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក ពួកគេនឹងទទួលបានអ៊ីមែលមួយ ដែលស្នើសុំហត្ថលេខារបស់ពួកគេ។ សូមប្រាប់ពួកគេជាដំណឹង ថាពួកគេនឹងទទួលបានអ៊ីមែលមួយពី SCE ។
 • សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនអាចចុះឈ្មោះតាមអនឡាញបាន សូមទាញយកកម្មវិធីខាងក្រោម ព្រីន ហើយបំពេញទំព័រទី 1 និងទី 2 ហើយផ្ញើពាក្យសុំរបស់អ្នកទៅ SCE ។

* គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 ទៅ អ្នកនឹងត្រូវមានហត្ថលេខាពីអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅលើទំព័រទី 2 ។ អ្នកមានជម្រើសក្នុងការធ្វើដូច្នេះជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិក ឬផ្ញើវាតាមប្រៃសណីយ៍។

ទាញយកនិងបោះពុម្ពទម្រង់ពាក្យ៖ ភាសាអង់គ្លេស

ផ្ញើពាក្យដែលបានបំពេញហើយមកកាន់៖

Southern California Edison Company
Medical Baseline Department
P.O. Box 9527
Azusa, CA 91702-9954

ជម្រើសភាសាដែលមាន សម្រាប់ទម្រង់ពាក្យកម្មវិធី Medical Baseline Allowance

ទាញយកនិងបោះពុម្ពទម្រង់ពាក្យ៖  

Expose as Block
No

បញ្ជាក់សមាជិកភាពឡើងវិញរាល់ពេល 1 ឬ 2 ឆ្នាំម្តង

ប្រសិនបើអ្នកអាជីពខាងវេជ្ជសាស្ត្របញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកគឺ អចិន្ត្រៃយ៍ អតិថិជនត្រូវបំពេញផ្នែកទី 1 នៃទម្រង់ពាក្យនេះ រាល់ពីរឆ្នាំម្តងដើម្បីបន្តឡើងវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកអាជីពខាងវេជ្ជសាស្ត្របញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកគឺ មិនអចិន្ត្រៃយ៍, ទេនោះ អតិថិជនត្រូវបំពេញផ្នែកទី 1 នៃទម្រង់ពាក្យនេះ រាល់ឆ្នាំ ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបត្រូវតែបញ្ជូនផ្នែកទី 2 នៃទម្រង់ពាក្យនេះរាល់ពីរឆ្នាំម្តង។

Expose as Block
No

ភាពអាសន្ន និងការដាច់ភ្លើងតាមវេន

អតិថិជនទាំងអស់ដែលអាស្រ័យលើឧបករណ៍ទ្រទ្រង់ជីវិត ឬឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រអគ្គិសនី ដើម្បីរស់នៅ គួរតែត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេលដោយមានប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបម្រងុ ឬគម្រោងផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ក្នុងការធានាឱ្យបានសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេក្នុងពេលដាក់ភ្លើង។ SCE មិនផ្តល់ជូនម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុងនោះទេ។

ប្រសិនបើ California Independent System Operator (CAISO) ប្រកាស់ភាពអាសន្នដំណាក់កាលទី 3 ដ៍កម្រ និងអនុវត្តការប្តូរវេនដាច់ភ្លើង យើងនឹងទាក់ទងអតិថិជនរស់កម្មវិធី Medical Baseline ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយមានសារទូរសព្ទដែលបានថតសំឡេងទុកមុន។ អ្នកអាចទទួលបានការរំលឹកត្រឹម 10 នាទីមុន ដូច្នេះហើយ អតិថិជនអាចនឹងមិនបានដឹងមុនពីការដាច់ភ្លើងមុនពេលដែលវាកើតឡើង។

ប្រសិនបើការដាច់ភ្លើងដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) ត្រូវបានប្រកាសឡើង យើងនឹងព្យាយាមទាក់ទងទៅកាន់អតិថិជនកម្មវិធី Medical Baseline តាមរយៈវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងជំនួសដែលពួកគេចង់បាន (អ៊ីមែល សារ SMS TTY)។ ប្រសិនបើគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកបានបញ្ជាក់ថា ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកគឺដើម្បីការទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់អ្នក ហើយយើងមិនអាចទាក់ទងទៅអ្នកដោយផ្ទាល់បានតាមរយៈវិធីទំនាក់ទំនងដែលអ្នកចង់បាន យើងនឹងបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសទៅផ្ទះរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ ដើម្បីទាក់ទងនិងផ្តល់សារអំពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS នេះ។

ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ឬលុបចោលការជូនដំណឹងរបស់អ្នក សូមទូរសព្ទមកយើងតាមលេខ 1-800-655-4555។ សម្រាប់សេវា TTY សូមទូរសព្ទមកលេខ 1-800-352-8580។

ដំបូន្មានសម្រាប់ការបង្កើតគម្រោងបម្រុងសម្រាប់ភាពអាសន្ន

 • ធ្វើការជាមួយមន្ទីរពេទ្យ ឬក្រុមហ៊ុនវេជ្ជសាស្ត្រដែលផ្តល់ឧបករណ៍ទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើតគម្រោងបម្រុងមួយ។ ពួកគេអាចផ្តល់ជូនសេវាកម្មពិសេសក្នុងអំឡុងពេលអាសន្ន។
 • ទាក់ទងទៅការិយាល័យសេវាគ្រាអាសន្នក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើពួកគេរក្សាទុកបញ្ជីអតិថិជនដែលមានតម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រពិសេសដែរឬទេ។
 • រក្សាទុកលេខទូរសព្ទគ្រាអាសន្នដែលមានប្រយោជន៍ រួមមានលេខគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក និងក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ។
 • បង្កើតផែនការចាកចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការដាច់ភ្លើងរយៈពេលយូរ ហើយចែករំលែកផែនការនេះជាមួយគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។
 • សាកថ្មទូរសព្ទឱ្យពេញ ឬរក្សាដុំសាកភ្លើងឱ្យនៅជិតដៃ។
 • សម្រាប់ដំបូន្មានអំពីផែនការគ្រាអាសន្ន សូមចូលមើលនៅ www.redcross.org.

ទទួលបានដំបូន្មានបន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពពេលដាច់ភ្លើង >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ត្រូវការជំនួយបន្ថែមឬ?

សូមទូរសព្ទមកលេខ 1-800-655-4555 ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីកម្មវិធី Medical Baseline ឬប្រសិនបើការប្រាក់ឧបត្ថម្ភស្តង់ដារមិនបំពេញតាមតម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off