My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

Medical Baseline Allowance

""

សុំជំនួយប្រសិនបើអ្នកប្រើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ

ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រអគ្គិសនីជាប្រចាំ ឬឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសក្តិសមផ្សេងទៀត អ្នកអាចមានសិទ្ធចូលក្នុងកម្មវិធី Medical Baseline Allowance ។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនអគ្គិសនីបន្ថែម 16.5 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kWh) ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដោយការផ្តល់ជូនក្នុងអត្រាគោលទាបបំផុត ការផ្តល់ជូននេះនឹងជួយជំនួសតម្លៃនៃការដំណើរការឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ដំណើរការការដាក់ពាក្យ

ស្វែងរកមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណៈសក្តិសមដែរឬទេ

 

អ្នកអាចនឹងមានសិទ្ធទទួលបានគម្រោង Medical Baseline Allowance ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នករស់នៅពេញម៉ោងផ្សេងទៀតក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក៖

 • តម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទ្រទ្រង់ជីវិត/ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាប្រចាំ (សូមមើលផ្នែកមួយចំនួននៃបញ្ជីខាងក្រោម)ដែលទ្រទ្រង់ដល់ជីវិតតាមលក្ខណៈសិប្បនិម្មត ឬលក្ខណៈមេកានិក ឬស្តារឡើងវិញ ឬជំនួសឱ្យមុខងាររាងកាយសំខាន់ៗ រួមមានការបំលាស់ទី និង/ឬ
 • ងាយរងផលប៉ះពាល់ខាងសីតុណ្ហភាព និងតម្រូវឱ្យប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និង/ឬ  
 • មានជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ឬធ្វើឱ្យខូចខាតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ឬស្ថានភាពផ្សេងទៀត ដែលត្រូវការកំដៅ និង/ឬត្រូវការភាពត្រជាក់។

ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានលក្ខណៈសក្តិសម សូមទូរសព្ទមកលេខ 1-800-655-4555 ពេលដែលអ្នកបញ្ចប់ដំណើរការដាក់ពាក្យ យើងនឹងកត់សំគាល់នៅលើគណនីរបស់អ្នកថា មានអ្នករស់នៅម្នាក់ក្នុងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក ដែលប្រើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសក្តិសម។

ទាញយកនិងបោះពុម្ភខិត្តបណ្ណផ្សព្វផ្សាយ៖ ភាសាអង់គ្លេស, និង ភាសាអង់គ្លេស (ពុម្ពអក្សរធំ)

 

ចុះបញ្ជីឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសក្តិសមមួយចំនួន

ឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើក្នុងការព្យាបាល ប៉ុន្តែមិនតម្រូវឱ្យមានដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតបើគិតតាមផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ មិនមានលក្ខណៈសក្តិសមទេ។

 • តង់ Aerosol
 • ពូកខ្យល់/គ្រែមន្ទីរពេទ្យ
 • ឧបករណ៍តាមដានដង្ហើម (Apnea Monitor)
 • ម៉ាស៊ីនដកដង្ហើម (Breather Machine, IPPB)
 • ម៉ាស៊ីនសប់ខ្យល់/ម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីសែន (Compressor / Concentrator)
 • នីតិវិធីនៃម៉ាស៊ីនលាងឈាម (Dialysis Machine)
 • ម៉ាស៊ីនរំញោចប្រព័ន្ធប្រសាទដោយអគ្គិសនី (Electronic Nerve Stimulator)
 • ម៉ាស៊ីនស្ពុងថ្នាំដោយប្រើអគ្គិសនី (Electrostatic Nebulizer)
 • ម៉ាស៊ីនលាងឈាម (Hemodialysis Machine)
 • ម៉ាស៊ីនបញ្ចូលសេរ៉ូម (Infusion Pump)
 • ម៉ាស៊ីនជួយសួតឱ្យដកដង្ហើមចូល (Inhalation Pulmonary Pressure)
 • ម៉ាស៊ីនសួតដែក(Iron Lung)
 • ឧបករណ៍ជំនួយថតបេះដូងខាងឆ្វេង (Left Ventricular Assist Device, LVAD)
 • រទះរុញ/ស្គុតទ័រ
 • ម៉ាស៊ីនបែងចែកអុកស៊ីសែន
 • បន្ទះវាស់សំពាធឈាម (Pressure Pad)
 • ស្នប់វាស់ឈាម (Pressure Pump)
 • ឧបករណ៍វាស់/ម៉ាស៊ីនតាមដានជីពចរ (Pulse Oximeter/Monitor)
 • ឧបករណ៍ជួយដកដង្ហើម (គ្រប់ប្រភេទ)
 • ម៉ាស៊ីនបឺតស្លេស
 • បេះដូងសិប្បនិម្មិតទាំងមូល (Total Artificial Heart, TAH-t)
 • អាវកាក់/ប្រព័ន្ធសម្អាតផ្លូវដង្ហើម (Vest/Airway Clearance System)
 • ម៉ាស៊ីនស្ពុងថ្នាំអ៊ុលត្រាសូនិក (Ultrasonic Nebulizer)

 

ជម្រើសភាសាដែលមាន សម្រាប់ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី Medical Baseline Allowance

ទាញយកនិងបោះពុម្ពខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ៖

Expose as Block
No

បញ្ជូនពាក្យ

 

 • ចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ** សម្រាប់អតិថិជន ដែលចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ សូមត្រៀមអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងវេជ្ជសាស្ត្រឱ្យរួចរាល់។ ពេលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក ពួកគេនឹងទទួលបានអ៊ីមែលមួយ ដែលស្នើសុំហត្ថលេខារបស់ពួកគេ។ សូមប្រាប់ពួកគេជាដំណឹង ថាពួកគេនឹងទទួលបានអ៊ីមែលមួយពី SCE ។
 • សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនអាចចុះឈ្មោះតាមអនឡាញបាន សូមទាញយកកម្មវិធីខាងក្រោម ព្រីន ហើយបំពេញទំព័រទី 1 និងទី 2 ហើយផ្ញើពាក្យសុំរបស់អ្នកទៅ SCE ។

* គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 ទៅ អ្នកនឹងត្រូវមានហត្ថលេខាពីអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅលើទំព័រទី 2 ។ អ្នកមានជម្រើសក្នុងការធ្វើដូច្នេះជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិក ឬផ្ញើវាតាមប្រៃសណីយ៍។

ទាញយកនិងបោះពុម្ពទម្រង់ពាក្យ៖ ភាសាអង់គ្លេស

ផ្ញើពាក្យដែលបានបំពេញហើយមកកាន់៖

Southern California Edison Company
Medical Baseline Department
P.O. Box 9527
Azusa, CA 91702-9954

ជម្រើសភាសាដែលមាន សម្រាប់ទម្រង់ពាក្យកម្មវិធី Medical Baseline Allowance

ទាញយកនិងបោះពុម្ពទម្រង់ពាក្យ៖  

Expose as Block
No

បញ្ជាក់សមាជិកភាពឡើងវិញរាល់ពេល 1 ឬ 2 ឆ្នាំម្តង

ប្រសិនបើអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងវេជ្ជសាស្ត្របញ្ជាក់ថា ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រមានលក្ខណៈ អចិន្ត្រៃយ៍ អតិថិជនត្រូវតែបញ្ចប់ពាក្យស្នើសុំផ្នែកទី 1 រាល់ពីរឆ្នាំម្តង ដើម្បីបន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកអាជីពខាងវេជ្ជសាស្ត្របញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកគឺ មិនអចិន្ត្រៃយ៍, ទេនោះ អតិថិជនត្រូវបំពេញផ្នែកទី 1 នៃទម្រង់ពាក្យនេះ រាល់ឆ្នាំ ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបត្រូវតែបញ្ជូនផ្នែកទី 2 នៃទម្រង់ពាក្យនេះរាល់ពីរឆ្នាំម្តង។

Expose as Block
No

ភាពអាសន្ន និងការដាច់ភ្លើងតាមវេន

អតិថិជនទាំងអស់ដែលអាស្រ័យលើឧបករណ៍ទ្រទ្រង់ជីវិត ឬឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រអគ្គិសនី ដើម្បីរស់នៅ គួរតែត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេលដោយមានប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបម្រងុ ឬគម្រោងផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ក្នុងការធានាឱ្យបានសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេក្នុងពេលដាក់ភ្លើង។ SCE មិនផ្តល់ជូនម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុងនោះទេ។

ប្រសិនបើ California Independent System Operator (CAISO) ប្រកាស់ភាពអាសន្នដំណាក់កាលទី 3 ដ៍កម្រ និងអនុវត្តការប្តូរវេនដាច់ភ្លើង យើងនឹងទាក់ទងអតិថិជនរស់កម្មវិធី Medical Baseline ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយមានសារទូរសព្ទដែលបានថតសំឡេងទុកមុន។ អ្នកអាចទទួលបានការរំលឹកត្រឹម 10 នាទីមុន ដូច្នេះហើយ អតិថិជនអាចនឹងមិនបានដឹងមុនពីការដាច់ភ្លើងមុនពេលដែលវាកើតឡើង។

ប្រសិនបើការដាច់ភ្លើងដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) ត្រូវបានប្រកាសឡើង យើងនឹងព្យាយាមទាក់ទងទៅកាន់អតិថិជនកម្មវិធី Medical Baseline តាមរយៈវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងជំនួសដែលពួកគេចង់បាន (អ៊ីមែល សារ SMS TTY)។ ប្រសិនបើគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកបានបញ្ជាក់ថា ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកគឺដើម្បីការទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់អ្នក ហើយយើងមិនអាចទាក់ទងទៅអ្នកដោយផ្ទាល់បានតាមរយៈវិធីទំនាក់ទំនងដែលអ្នកចង់បាន យើងនឹងបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសទៅផ្ទះរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ ដើម្បីទាក់ទងនិងផ្តល់សារអំពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS នេះ។

ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ឬលុបចោលការជូនដំណឹងរបស់អ្នក សូមទូរសព្ទមកយើងតាមលេខ 1-800-655-4555។ សម្រាប់សេវា TTY សូមទូរសព្ទមកលេខ 1-800-352-8580។

ដំបូន្មានសម្រាប់ការបង្កើតគម្រោងបម្រុងសម្រាប់ភាពអាសន្ន

 • ធ្វើការជាមួយមន្ទីរពេទ្យ ឬក្រុមហ៊ុនវេជ្ជសាស្ត្រដែលផ្តល់ឧបករណ៍ទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើតគម្រោងបម្រុងមួយ។ ពួកគេអាចផ្តល់ជូនសេវាកម្មពិសេសក្នុងអំឡុងពេលអាសន្ន។
 • ទាក់ទងទៅការិយាល័យសេវាគ្រាអាសន្នក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើពួកគេរក្សាទុកបញ្ជីអតិថិជនដែលមានតម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រពិសេសដែរឬទេ។
 • រក្សាទុកលេខទូរសព្ទគ្រាអាសន្នដែលមានប្រយោជន៍ រួមមានលេខគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក និងក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ។
 • បង្កើតផែនការចាកចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការដាច់ភ្លើងរយៈពេលយូរ ហើយចែករំលែកផែនការនេះជាមួយគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។
 • សាកថ្មទូរសព្ទឱ្យពេញ ឬរក្សាដុំសាកភ្លើងឱ្យនៅជិតដៃ។
 • សម្រាប់ដំបូន្មានអំពីផែនការគ្រាអាសន្ន សូមចូលមើលនៅ www.redcross.org.

ទទួលបានដំបូន្មានបន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពពេលដាច់ភ្លើង >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ត្រូវការជំនួយបន្ថែមឬ?

សូមទូរសព្ទមកលេខ 1-800-655-4555 ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីកម្មវិធី Medical Baseline ឬប្រសិនបើការប្រាក់ឧបត្ថម្ភស្តង់ដារមិនបំពេញតាមតម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off