Thông Tin Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng và Bão Gió hiện tại

Thông Tin Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng và Bão Gió hiện tại

Cập nhật đến ngày 

Bão gió được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần tới, do đó sẽ có khả năng xảy ra cắt điện vì an toàn. Bản đồ cắt điện PSPS hiện tại phản ánh dự báo thời tiết hiện tại và ước tính rằng nguồn điện sẽ được khôi phục cho tất cả khách hàng khi bão kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng đây là khoảng thời gian cắt điện rất dài và chúng tôi có các đội ngũ túc trực để khôi phục điện cho tất cả khách hàng bất cứ khi nào gió giảm xuống, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ lại cắt điện nếu gió lớn hơn.

Xin vui lòng hiểu rằng chúng tôi cần phải kiểm tra tất cả các đường dây trước khi khôi phục lại nguồn điện, điều này có nghĩa là sẽ có độ trễ giữa thời điểm gió giảm đi và thời điểm có thể khôi phục điện. Chúng tôi hiểu rằng điều này là vô cùng bực bội nhưng hãy yêu cầu hỗ trợ khi chúng tôi làm việc để giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn trước mối đe dọa của thảm họa cháy rừng do gió gây ra.