اطلاعات جدید در مورد طوفان‌ها و قطعی برق به دلیل ایمنی عمومی

اطلاعات جدید در مورد طوفان‌ها و قطعی برق به دلیل ایمنی عمومی

به‌روزشده از 

پیش‌بینی می‌شود طوفان‌ها در هفته آینده ادامه داشته باشند و قطعی برق به دلیل ایمنی محتمل است. نقشه فعلی قطعی PSPS بیانگر پیش‌بینی فعلی آب‌وهوا است و برآورد می‌کند که برق تمام مشتریان در پایان طوفان‌ها وصل شود. با این حال، تشخیص داده‌ایم قطعی برق بسیار طولانی است، و کارکنان ما آماده هستند به محض فروکش کردن بادها، برق تمام مشتریان را وصل کنند، حتی اگر این اقدام بدان معنا باشد که دوباره در صورت افزایش باد مجبور به قطع برق باشیم.

لطفاً در نظر داشته باشید که قبل از وصل کردن برق باید تمام خطوط را بازرسی کنیم، به عبارتی بین قطع باد و وصل شدن برق فاصله وجود خواهد داشت. متوجه هستیم که این فرایند بسیار ناامیدکننده است، اما تقاضا داریم هنگامی که تلاش می‌کنیم جوامع خود را در برابر تهدید آتش‌سوزی‌های فاجعه‌آمیز ناشی از باد محافظت کنیم از ما حمایت کنید.