Impormasyon Tungkol sa Kasalukuyang Brownout para sa Kaligtasan ng Publiko

Impormasyon Tungkol sa Kasalukuyang Brownout para sa Kaligtasan ng Publiko

Na-update noong

Tinatayang magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo ang mga windstorm, na dahilan ng posibleng mga brownout para sa kaligtasan. Ipinapakita ng kasalukuyang mapa ng pagkawala ng kuryente ng PSPS ang kasalukuyang lagay ng panahon at tinatayang maibabalik ang kuryente sa lahat ng customer sa katapusan ng mga windstorm. Gayunpaman, batid namin na isang napakahabang panahon ito na walang kuryente, kaya mayroon kaming mga nakaantabay na crew na magbabalik sa kuryente sa lahat ng customer kapag humupa na ang hangin, kahit na nangangahulugan ito na papatayin namin ulit ang kuryente kapag lumakas ang hangin.

Mangyaring maunawaan na kailangan naming inspeksiyunin ang lahat ng linya bago namin ibalik ang kuryente, na ibig sabihin, mayroong pagkaudlot sa pagitan ng kapag humupa na ang hangin at kapag puwede nang ibalik ang kuryente. Nauunawaan namin na lubos na nakakadismaya ito, pero hinihiling namin ang iyong suporta habang pinapanatili naming ligtas ang ating mga komunidad mula sa banta ng sakunang mga wildfire na dulot ng hangin.