ខ្យល់ព្យុះនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងព័ត៌មានស្តីពីការបិទអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ

ខ្យល់ព្យុះនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងព័ត៌មានស្តីពីការបិទអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនាថ្ងៃទី 

ខ្យល់ព្យុះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថា នឹងបន្តមានរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការបិទចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាព។ ផែនទីនៃការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី PSPS បច្ចុប្បន្នឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន និងការប៉ាន់ស្មានថាអគ្គិសនីនឹងមានឡើងវិញដល់អតិថិជនទាំងអស់ពេលណានៅចុងបញ្ចប់នៃខ្យល់ព្យុះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងទទួលស្គាល់ថា នេះគឺជារយៈពេលគ្មានអគ្គិសនីដ៏វែងមួយ ហើយយើងមានបុគ្គលិកនៅប្រចាំការដើម្បីភ្ជាប់អគ្គិសនីដល់អតិថិជនវិញនៅពេលដែលខ្យល់មានសភាពធូរស្បើយ ប៉ុន្តែនោះក៏មានន័យថា យើងនឹងត្រូវបិទចរន្តអគ្គិសនីម្តងទៀតប្រសិនបើខ្យល់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងវិញ។

សូមមេត្តាយោគយល់ថាយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលបណ្តាញខ្សែទាំងអស់មុនពេលយើងបើកអគ្គិសនីឡើងវិញ ពោលគឺវានឹងមានភាពយឺតយ៉ាវរវាងពេលដែលខ្យល់ស្ងប់ទៅវិញ និងពេលភ្ជាប់អគ្គិសនីមកវិញ។ យើងខ្ញុំយល់ថានេះជាការគួរឱ្យធុញទ្រាន់ណាស់ ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសុំឱ្យមានការគាំទ្រពីអ្នកនៅពេលយើងធ្វើការដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាពពីការគំរាមកំហែងនៃភ្លើងឆេះព្រៃដែលបណ្តាលមកពីខ្យល់ព្យុះនេះ។