ਕਰੰਟ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਰੰਟ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹਨੇਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੰਟ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਕੱਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਖੜੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਏ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।