SCE Weather Awareness

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

ਹਵਾ-ਨਾਲ-ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਮੀ ਸਮੇਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ (ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ

ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No