PSPS ਮੌਸਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ


ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਬਨਸਪਤੀ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਡਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਿੱਡ ਸੰਚਾਲਨ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਗਰਿੱਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਡਲ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਲਈਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਸਥਾਨਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਅੱਗ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫਾਇਰ ਅਲਰਟ ਕੈਮਰੇ

ਫਾਇਰ ਅਲਰਟ ਕੈਮਰੇ

ਸੀਮਤ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਫਾਇਰ-ਅਲਰਟ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ ALERT ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No