My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ

""

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ

ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ (ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ।

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀਈ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 2021 ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇਹੋਰ ਜਾਣੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

""

ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਦੀ ਜਾਂਚਾਂ

2019 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਨਤ ਜੋਖਮ ਮਾਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ 360-ਡਿਗਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Expose as Block
No
""

ਗ੍ਰਿਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਵਰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼-ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ:

  • ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਵਾਇਰ (ਕਵਰਡ ਕੰਡਕਟਰ): 2,020+ ਮੀਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
  • ਫਾਸਟ ਐਕਟਿੰਗ ਫਿਊਜ਼: 13,100+ ਫਿਊਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
  • ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ-ਰੋਧਕ ਸੰਯੋਜਤ ਖੰਭਿਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗ-ਰੋਧਕ ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ
Expose as Block
No
""

ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿਭਾਜਨਕਰਣ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ (PSPS) ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਸਪ੍ਰੈੱਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ (PSPS) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ >

Expose as Block
No
""

ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਅਸੀਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਕ ਪਰੂਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

  • ਸਾਲਾਨਾ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 900,000 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 700,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਹਨ।
  • ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150,000 ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।

ਖਤਰਨਾਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ >

Expose as Block
No
""

ਬੈਕਅਪ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਅਪ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

  • ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਰੇਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ
  • ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈਕਅੱਪ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬੈਕਅੱਪ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
  • Resiliency zones that provide ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਬੈਕਅਪ ਜਨਰੇਸ਼ਨਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
  • ਸੈਨ ਜੈਸਿੰਟੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਿਡ ਰਿਸਾਈਲੈਂਸੀ ਪਾਇਲਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਿਡਸ, ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿੱਡ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ "ਅੱਡ ਕਰਨ" ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ (PSPS) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਾਇਲਟ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Expose as Block
No

SCE Wildfire Safety Video

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਹੱਲ, ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਾਹਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Get Outage Alerts
 

Sign up or update your contact information to get emails or texts about outages near you, including PSPS.