ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਕਸ਼ਾ

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
 

ਅਸਮਰਥਿਤ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ

 ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਹੁਣ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਨਾ ਇਰਾਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Safari, Google Chrome, Firefox, ਜਾਂ Microsoft Edgeਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Class name
sce-cap2-error-msg
Expose as Block
No

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ

ਪਤੇ ਦੁਆਰਾ:

 
ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1-800-611-1911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ।
 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 6 ਅਤੇ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ
Class name
sce-cap2-heading
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Class name
sce-cap-metersearch
Expose as Block
No

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Class name
cap-oan-top
Expose as Block
No

ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ

Class name
sce-cap-hfa
Expose as Block
No
 
Class name
sce-cap-hfa
Expose as Block
No
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਰੁੱਪ:

  

 

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਹੋਰ ਜਾਣੋ  
Class name
ro-group-name
Expose as Block
No

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਟ

SCE ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਟ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।.

Class name
sce-cap2-major-outages
Expose as Block
No

ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ?

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

Class name
sce-cap2-report
Expose as Block
No

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤਨਾ

ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ

Class name
sce-cap2-alert
Expose as Block
No

ਸੰਚਾਰ ਸਹਾਇਤਾ

Class name
sce-cap2-comm-supp
Expose as Block
No

SCE ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਸੈਂਟਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।... ਹੋਰicon. SCE ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਰੂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਕਿੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PSPS ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਲਕੇ ਸਨੈਕਸ, ਪਾਣੀ, ਛੋਟੇ ਲਚਕੀਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ PSPS ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। SCE ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ COVID-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟicon

 
 

ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇਖੋ

Class name
sce-cap2-crc-tab-content
Expose as Block
No

SCE ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।... ਹੋਰicon. SCE ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਰੂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਕਿੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PSPS ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਲਕੇ ਸਨੈਕਸ, ਪਾਣੀ, ਛੋਟੇ ਲਚਕੀਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ PSPS ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। SCE ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ COVID-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।. ਘੱਟicon

 
 
Class name
sce-cap2-ccv-tab-content
Expose as Block
No

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CRC ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਤ PSPS ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

SCE ਦਾ ਹੋਟਲ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਹਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

211 - - 211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 211211 'ਤੇ "PSPS" ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ। 211 ਇੱਕ ਮੁਫਤ, 24/7, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

SCE ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਕਸ਼ਾ – ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ PSPS ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Expose as Block
No
Class name
sce-cap2-left
Expose as Block
No
 
 
current outages
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ
scheduled outages
ਆਗਾਮੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ
PSPS_Bell
PSPSPSPS ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ
 
PSPS ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
 
ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ
 
ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸਰਕਟ
 
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਕੱਟ
 
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਰੁੱਪ
ev stations
EV ਚਾਰਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
resource centers
ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ
mobile centers
ਕਰੂ ਦੇ ਵਾਹਨ
Expose as Block
No
Class name
sce-cap2-right
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ

ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ

ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਕਰਣ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸਟੇਜ 3 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ "ਰੋਲਿੰਗ ਬਲੈਕਆਉਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

Expose as Block
No

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ (PSPS)

PSPS ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜ਼ੋੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ PSPS ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ, sce.com, ਈਮੇਲ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਸਥਿਤੀ

ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

Class name
psps-tab-sec
Expose as Block
No

ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ

ਐੱਸਸੀਈ ਦੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ:
(0%)

 
Expose as Block
No
Expose as Block
No

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ

ਐੱਸਸੀਈ ਦੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ:
(0%)

 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ:  . ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਰਿਫ੍ਰੇਸ਼ ਕਰੋ।

Class name
sce-cap-psps-timestamp
Expose as Block
No

Notes:

  1. ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  2. ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਉਂਟੀ ਸਰਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਟ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੇ.
Class name
sce-cap2-psps-disclaimer
Expose as Block
No

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟਆਫ਼ (PSPS) ਇਵੈਂਟ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Expose as Block
No

ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


 
ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1-800-611-1911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ।
 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 6 ਅਤੇ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

 

Class name
sce-cap-to-top
Expose as Block
No