Chương trình pin dự phòng chăm sóc quan trọng


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

Giữ an toàn cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết giúp các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng các thiết bị y tế chạy bằng điện sẵn sàng cho những trường hợp mất điện đột xuất. Chương trình Pin dự phòng Chăm sóc Quan trọng của chúng tôi cung cấp pin dự phòng di động miễn phí có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị y tế của bạn khi mất điện. Ngoài ra, vì loại pin này có thể di động được nên chúng có thể được sử dụng để hỗ trợ bạn trong quá trình sơ tán khỏi nhà.

Chương trình pin dự phòng chăm sóc quan trọng
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ai đủ điều kiện tham gia Chương trình Pin dự phòng Chăm sóc Người bệnh?


Class name
sce-header-center-desc sce-ot-preparation sce-para-typ-1
Expose as Block
No

Những khách hàng cư trú tại các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao và hiện đang đăng ký chương trình Trợ cấp Cơ bản về Y tế của chúng tôi và những người yêu cầu sử dụng thường xuyên thiết bị y tế chạy bằng điện hoặc thiết bị y tế đủ điều kiện khác, đủ điều kiện tham gia chương trình Pin dự phòng Chăm sóc Người bệnh.

Nếu chúng tôi đã liên hệ với bạn về chương trình này, bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho nhà cung cấp được liệt kê trong thông báo của bạn hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-736-4777 .

Class name
sce-ot-preparation sce-para-typ-1
Expose as Block
No

Chương trình Pin dự phòng Critical Care hoạt động như thế nào?


Class name
sce-ot-preparation sce-header-center-desc
Expose as Block
No

Nhà thầu của chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn qua điện thoại để xác minh tính đủ điều kiện của bạn, xác định kích thước pin phù hợp cho các thiết bị y tế hiện tại của bạn và sắp xếp một cuộc hẹn để giao hàng. Nguồn điện dự phòng tạm thời có thể được cung cấp cho các thiết bị như máy phun sương, bộ sạc cho xe lăn có động cơ, mặt nạ thở, máy thở hoặc các thiết bị y tế khác. (Xem danh sách các thiết bị y tế đủ tiêu chuẩn .) Việc cung cấp và thiết lập pin, bao gồm đào tạo cách sử dụng pin, được cung cấp miễn phí.

Class name
sce-ot-preparation wpo-header-22 sce-para-typ-1
Expose as Block
No

Bao gồm những gì?

  • Pin dự phòng năng lượng sạch, có thể sạc lại, di động (được bảo hành ba năm) để cung cấp năng lượng tạm thời cho các thiết bị y tế quan trọng. Pin cắm vào ổ điện thông thường để sạc.
  • Bộ bảng điều khiển năng lượng mặt trời để có thêm khả năng sạc
Class name
sce-ot-preparation sce-header-center-desc wpo-header-22
Expose as Block
No

Bạn không đủ điều kiện nhận pin dự phòng miễn phí?


Tìm hiểu thêm về các chương trình chăm sóc khách hàng và chiết khấu khác mà chúng tôi cung cấp cho các giải pháp điện dự phòng và máy phát điện.

Class name
sce-para-typ-1 sce-header-center-desc sce-ot-preparation
Expose as Block
No

* Chương trình("Chương trình") Pin Dự phòng Chăm sóc Quan trọng được tài trợ bởi những người trả giá tiện ích của California và được quản lý bởi Southern California Edison dưới sự bảo trợ của Ủy ban Tiện ích Công cộng California. Các giới hạn và hạn chế bổ sung của chương trình có thể được áp dụng. Dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả các khu vực. Các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước cho đến khi hết kinh phí hoặc chương trình bị ngừng. Chương trình có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. Người tiêu dùng California không có nghĩa vụ phải mua bất kỳ dịch vụ tính phí đầy đủ nào hoặc các dịch vụ khác không được chương trình này tài trợ. Chương trình này có sẵn cho cả chủ nhà và người thuê. Người thuê có thể được yêu cầu phải có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tài sản trước khi dịch vụ được cung cấp.

Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No