Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Information for CCAs

Customer Enrollment and Operations

Overview

In 2002, Assembly Bill 117 was signed into law, allowing cities and counties to participate in Community Choice Aggregation (CCA). CCA is a program that allows cities, counties, and Joint Power Authorities (JPAs) to procure electricity for individual customers within a defined jurisdiction. Customers not wishing to participate may opt out. Under CCA, the utility is still responsible for the transmission and distribution of the electricity.

Once the establishment package is completed and accepted by Southern California Edison (SCE), the Community Choice Aggregator (CCA) is ready to begin executing the activities required prior to mass enrollment of customers, which includes the completion of Electronic Data Interface (EDI) testing, eligible customer validations, customer notifications, and customer enrollment. In addition to enrollment activities, this section provides detailed information to understand daily CCA operations.

Apple Valley Choice Energy Contact Information

Lancaster Choice Energy Contact Information

Clean Power Alliance Contact Information

Pico Rivera Innovation Municipal Energy

San Jacinto Power Information

Rancho Mirage Energy Authority Information

Desert Community Energy Information

Western Community Energy Information