แผนที่แสดงไฟฟ้าขัดข้อง

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
 

ตรวจพบเบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับ

ระบบไม่สนับสนุน  เวอร์ชันนี้อีกต่อไปหน้าเว็บจะไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้หากต้องการดูข้อมูลในหน้านี้ คุณจะต้องใช้ Safari, Google Chrome, Firefox, หรือ Microsoft Edgeเวอร์ชันล่าสุด

Class name
sce-cap2-error-msg
Expose as Block
No

ผลการค้นหา

Class name
sce-cap-hfa
Expose as Block
No
 
Class name
sce-cap-hfa
Expose as Block
No
กลุ่มการตัดไฟฟ้าเพื่อการหมุนเวียน:

  

 

เหตุใดฉันจึงต้องมีหมายเลขของกลุ่มการตัดไฟฟ้าเพื่อการหมุนเวียน?

เรียนรู้เพิ่มเติม  
Class name
ro-group-name
Expose as Block
No

ไฟฟ้าขัดข้องหลัก

ขณะนี้ SCE ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าขัดข้องที่สำคัญ.
ไปที่ ไฟฟ้าขัดข้องหลัก หน้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม.

Class name
sce-cap2-major-outages
Expose as Block
No

ไม่พบไฟฟ้าขัดข้อง?

อัปเดตล่าสุด: ไม่พร้อมใช้งาน

Class name
sce-cap2-report
Expose as Block
No

การแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่ไม่ได้วางแผนและการตัดไฟฟ้าเพื่อซ่อมบำรุงตามแผนอยู่เสมอ

Class name
sce-cap2-alert
Expose as Block
No

การสนับสนุนชุมชน

Class name
sce-cap2-comm-supp
Expose as Block
No

ศูนย์ข้อมูลชุมชน SCE พร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าระหว่างการตัดไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ... เพิ่มเติมicon. รถบุคลากรชุมชนและศูนย์ทรัพยากรชุมชนของ SCE พร้อมให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าในระหว่างการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เรามอบการเข้าถึงทีมงานฝ่ายบริการลูกค้า รวมถึงชุดอุปกรณ์การปรับตัวสำหรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล PSPS, อาหารว่าง, น้ำดื่ม, อุปกรณ์เพื่อการปรับตัวขนาดเล็ก และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยปกติ เราจะอัปเดตรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้งและเวลาทำการล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนการตัดไฟฟ้า PSPS ใดๆ ที่อาจมี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมและทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง SCE ดำเนินการตามแนวทางเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานด้านสุขภาพประจำพื้นที่และของรัฐ น้อยลงicon

 
 

ดูศูนย์ทรัพยากรชุมชนทั้งหมด

Class name
sce-cap2-crc-tab-content
Expose as Block
No

รถบุคลากรชุมชน SCE พร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าระหว่างการตัดไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ... เพิ่มเติมicon. รถบุคลากรชุมชนและศูนย์ทรัพยากรชุมชนของ SCE พร้อมให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าในระหว่างการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เรามอบการเข้าถึงทีมงานฝ่ายบริการลูกค้า รวมถึงชุดอุปกรณ์การปรับตัวสำหรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล PSPS, อาหารว่าง, น้ำดื่ม, อุปกรณ์เพื่อการปรับตัวขนาดเล็ก และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยปกติ เราจะอัปเดตรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้งและเวลาทำการล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนการตัดไฟฟ้า PSPS ใดๆ ที่อาจมี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมและทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง SCE ดำเนินการตามแนวทางเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานด้านสุขภาพประจำพื้นที่และของรัฐ น้อยลงicon

 
 
Class name
sce-cap2-ccv-tab-content
Expose as Block
No

แหล่งข้อมูลด้านล่างอาจช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงไฟฟ้าระหว่างเหตุการณ์ PSPS รวมถึงเมื่อ CRC ไม่เปิด:

โปรแกรมส่วนลดโรงแรมของ SCE - ลูกค้าที่ประสบปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเป็นระยะเวลานานสามารถเข้าพัก ณ โรงแรมที่ร่วมรายการได้ในราคาพิเศษ รวมถึงสามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวได้ในระหว่างการเข้าพัก

211 - - โทร 211 หรือส่งข้อความ "PSPS" ไปที่ 211211 211 เป็นบริการไม่มีค่าใช้จ่ายที่มีการรักษาความลับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยให้ข้อมูลและทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานต่างๆ รวมถึงที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร การเดินทาง และการดูแลสุขภาพ

แผนที่ให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าขัดข้องของ SCE – ลูกค้าที่ต้องการทราบว่าที่อยู่หรือสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงได้รับผลกระทบจาก PSPS หรือไม่ สามารถพิมพ์ที่อยู่ในช่องค้นหาที่อยู่ที่ด้านบนของหน้าเว็บนี้ได้

Expose as Block
No
Class name
sce-cap2-left
Expose as Block
No
 
 
current outages
ไฟฟ้าขัดข้อง
scheduled outages
ไฟฟ้าขัดข้องตามกำหนดการที่จะมาถึง
PSPS_Bell
PSPSPSPS ดำเนินการอยู่
 
PSPS อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
พื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า
 
วงจรดาวน์สตรีม
 
ไฟฟ้าขัดข้องหลัก
 
กลุ่มการตัดไฟฟ้าเพื่อการหมุนเวียน
ev stations
สถานีชาร์จ EV
resource centers
ศูนย์ทรัพยากร
mobile centers
รถบุคลากร
Expose as Block
No
Class name
sce-cap2-right
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ไฟฟ้าขัดข้องแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร?

การตัดไฟฟ้าเพื่อการซ่อมแซม

เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากสถานการณ์ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุการจราจรหรือสภาพอากาศรุนแรง เราทำงานเพื่อซ่อมแซมเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยเร็ว

การตัดไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษา

การตัดไฟฟ้าตามกำหนดการ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราปิดระบบไฟฟ้าเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหากคุณกำลังจะได้รับผลกระทบจากการตัดไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาที่สำคัญ.

การตัดไฟฟ้าเพื่อการหมุนเวียน

การตัดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้ยากและมีการควบคุม ซึ่งเรากำหนดให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินระยะที่ 3 ในระดับรัฐ บางครั้งเรียกว่า "การตัดไฟแบบหมุนเวียน”

Expose as Block
No

การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)

ในระหว่างเหตุการณ์ PSPS เราจะตัดไฟฟ้าเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากไฟป่า เหตุการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีสภาพอากาศร้ายแรงและอาจเป็นอันตราย การตัดไฟฟ้าของลูกค้าไม่ใช่สิ่งที่เราตัดสินใจได้โดยง่าย และเราพิจารณาปัจจัยหลายประการแล้วก่อนจะตัดสินใจดังนี้.

เราตั้งใจจะแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเหตุการณ์ PSPS ที่อาจเกิดขึ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 48 ชั่วโมง และจะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนตัดไฟฟ้า จะมีการแจ้งเตือนตลอดช่วงเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องเกี่ยวกับเวลาที่ตัดไฟฟ้าและเวลาที่ไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ การแจ้งเตือนอาจเกิดขึ้นผ่านการโทรศัพท์, ข้อความ, บน sce.com, อีเมล และโซเชียลมีเดีย อาจมีสถานการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้เนื่องจากสภาพอากาศและสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

สถานะ PSPS ปัจจุบัน

เมื่อมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า เราอาจตัดไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าของเรากลายเป็นแหล่งจุดติดไฟ ดูแผนที่แบบอินเทอร์แอกทีฟด้านล่างเพื่อค้นหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของรถบุคลากรชุมชนและศูนย์ทรัพยากรชุมชนของเรา

Class name
psps-tab-sec
Expose as Block
No

การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะในขณะนี้

จากลูกค้า 5 ล้านรายของ SCE:
(0%)

 
Expose as Block
No
Expose as Block
No

กำลังพิจารณาการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

จากลูกค้า 5 ล้านรายของ SCE:
(0%)

 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

หมายเหตุ:

  1. พื้นที่และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลแบบเรียลไทม์อาจมีความล่าช้าในบางครั้ง โปรดกลับมาตรวจสอบข้อมูลอัปเดตสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบล่าสุด.
  2. จำนวนลูกค้าจะขึ้นอยู่กับวงจรในเขต หากวงจรขยายตัวเกินสองเขตขึ้นไป ระบบจะนับลูกค้าในแต่ละเขต ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนนับเกินจริง จำนวนสรุปสุดท้ายจะมีอยู่ให้หลังเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ที่นี่.
Class name
sce-cap2-psps-disclaimer
Expose as Block
No

คุณได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดไฟไหม้รุนแรงหรือไม่?

จากปัจจัยหลายประการรวมถึงสภาพอากาศเลวร้ายที่คาดการณ์ไว้ เราอาจจำเป็นต้องตัดสินใจใช้การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) และตัดไฟในพื้นที่ของคุณล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของไฟป่า

Expose as Block
No

ตรวจสอบสถานะการตัดไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษา

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนจากเราเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ของคุณ ให้ป้อนหมายเลขไฟฟ้าขัดข้องที่ด้านล่าง คุณสามารถค้นหาได้ในการแจ้งเตือน


 
เราไม่พบการตัดไฟฟ้าสำหรับหมายเลขที่ป้อน โปรดโทรติดต่อเราที่ 1-800-611-1911 เพื่อให้เราช่วยเหลือคุณได้.
 
โปรดป้อนหมายเลขการหยุดทำงานที่ถูกต้องระหว่าง 6 ถึง 9 หลัก
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

 

Class name
sce-cap-to-top
Expose as Block
No