การรับรู้สภาพอากาศ PSPS


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

การจัดการภัยคุกคามจากไฟป่าที่เกิดจากลมแรง


เราจะพิจารณาใช้การปิดระบบความปลอดภัยสาธารณะเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศและอัคคีภัยคาดการณ์ถึงสภาวะที่เป็นอันตราย รวมถึงลมแรง พืชที่แห้งแล้ง และความชื้นต่ำ เมื่อรวมกันแล้ว สภาวะเหล่านี้สร้างความเสี่ยงที่เศษซากที่บินได้จะสร้างความเสียหายให้กับสายไฟและอุปกรณ์สามารถจุดไฟลุกลามที่อาจลุกลามอย่างรวดเร็วและคุกคามชุมชน

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานกริด อุตุนิยมวิทยา และวิทยาศาสตร์อัคคีภัยที่คอยตรวจสอบแบบจำลองสภาพอากาศสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศ ระดับภัยคุกคามจะได้รับการอัปเดตตามคำแนะนำล่าสุดจากแบบจำลองสภาพอากาศ

การตัดสินใจของเราในการตัดไฟฟ้าอิงตามสภาวะจริงที่ตรวจพบโดยผู้สังเกตการณ์ภาคสนามสด แบบจำลองสภาพอากาศ และตามข้อพิจารณาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์และเทคโนโลยีการตรวจจับอัคคีภัยช่วงต้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า อุตุนิยมวิทยา และวิทยาศาสตร์อัคคีภัยของเราจะประเมินความแม่นยำในการพยากรณ์ของแบบจำลองสภาพอากาศ และจัดทำรายงานสรุปประจำปีเพื่อช่วยให้ข้อมูลประกอบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความตระหนักรู้ในสถานการณ์ คลิก ที่นี่เพื่ อดูรายงานสรุปของแบบจำลองการพยาการณ์อากาศฉบับล่าสุด

การจัดการภัยคุกคามจากไฟป่าที่เกิดจากลม
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
สถานีตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศ

มีการติดตั้งสถานีตรวจอากาศมากกว่า 1,500 แห่งบนเสาและอุปกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากไฟไหม้ภายในพื้นที่ให้บริการของเรา เพื่อให้ข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ในท้องถิ่น

กล้องแจ้งเตือนอัคคีภัย

กล้องแจ้งเตือนอัคคีภัย

กล้องแจ้งเตือนอัคคีภัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกว่า 160 ตัวได้รับการติดตั้งเพื่อปรับปรุงการตรวจจับอัคคีภัยในช่วงเช้าตรู่ในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด กล้องจะสตรีมภาพสดบนเครือข่าย ALERT Wildfire

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No