ศูนย์สื่อสารข้อมูลไฟป่า

""

ขอต้อนรับสู่ศูนย์การสื่อสารด้านไฟป่า (Wildfire Communications Center)  ที่นี่ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญด้านการสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องของความปลอดภัยจากไฟป่าและการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) ได้อย่างรวดเร็วในภาษาที่คุณเลือก เพียงใช้เมนูการนำทางภาษาเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ

เราจะรีเฟรชหน้านี้เป็นระยะด้วยข้อมูลที่สำคัญ ดังนั้นโปรดกลับมาเพื่อดูการอัปเดตล่าสุด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังดำเนินการเพื่อ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและดูแลชุมชนของเราให้ปลอดภัย

อัปเดตหน้านี้ครั้งล่าสุด: April 19, 2022

Expose as Block
No
""

การมีส่วนร่วมของลูกค้า

การดูแลลูกค้าของเราให้ปลอดภัย ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลไฟป่าคือความรับผิดชอบที่เราให้ความใส่ใจอย่างจริงจัง โปรดตรวจสอบข้อมูลการสื่อสารที่สำคัญเหล่านี้ ซึ่งจะเน้นในเรื่องความพยายามของเราในการบรรเทาไฟป่า โปรแกรมและส่วนลดที่พร้อมใช้งาน ทรัพยากรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน และวิธีที่คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน PSPS

จดหมายข่าว PSPS

""

การแจ้งเตือน PSPS

หากคุณได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ PSPS และได้ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเอาไว้ ด้านล่างนี้คือประเภทของการแจ้งเตือนสถานะที่คุณจะได้รับตลอดวงจรของเหตุการณ์  คุณอาจได้รับการแจ้งเตือน PSPS ทางอีเมล ข้อความ หรือโทรศัพท์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเลือกเมื่อลงทะเบียนในตอนแรก 

หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน PSPS ลงทะเบียนตอนนี้

""

การมีส่วนร่วมของชุมชน

การประชุมระดับชุมชนและการประชุม PowerTalk เหล่านี้คือตัวอย่างของหลายๆ วิธีที่เราร่วมมือกับลูกค้าและกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและเผ่าชน หน่วยงานดับเพลิง องค์กรชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในความพยายามอันเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินและการกลับสู่สภาพเดิม

""

แคมเปญการให้ความรู้ด้านไฟป่าสำหรับลูกค้า

แคมเปญการให้ความรู้ด้านไฟป่าสำหรับลูกค้า (Wildfire Customer Education Campaign) ของเรามีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในการเตรียมความพร้อม ดูแลตนเองให้ปลอดภัย และได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งก่อนและในระหว่างฤดูกาลไฟป่า ดูลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าถึงรายการโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ โฆษณาบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย รวมถึงวิดีโอออนไลน์ที่ให้ความรู้และมีสาระประโยชน์