ความพยายามในการบรรเทาไฟป่า

""

ความปลอดภัยจากไฟป่าคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

ในทุกๆ วัน เราดำเนินการเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของลูกค้าและชุมชนของเรา ตั้งแต่การอัปเกรดอุปกรณ์ไปจนถึงการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ การดำเนินการต่อไปนี้ทำให้เราสามารถป้องกันไฟป่าก่อนที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้คาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นว่าอาจเกิดไฟป่าเมื่อใด และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นจริง เมื่อเวลาผ่านไป มาตรการเหล่านี้จะลดความจำเป็นในการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า และลดจำนวนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดได้

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

แผนการบรรเทาไฟป่าปี 2020-2022 คืออะไร

แผนการบรรเทาไฟป่าปี 2020-22 ของเราคือแผนปกป้องความปลอดภัยสาธารณะที่ดำเนินการได้ วัดผลได้ และปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งใช้ในการลดความเสี่ยงที่โครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของ SCE จะติดไฟ อันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟไหม้ แผนแบบหลายปีนี้พัฒนาต่อยอดมาจากความก้าวหน้าที่เราทำสำเร็จโดยการขยายโปรแกรมที่มีอยู่และการทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ความพยายามเหล่านี้ช่วยเสริมความพยายามในการจัดการไฟป่าขั้นสูงของรัฐ ซึ่งรวมถึงการให้เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการจัดการป่าไม้และทรัพยากรการดับเพลิง

สิ่งที่เราดำเนินการเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับคุณ

ต่อไปนี้คือวิธีการส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและลดผลกระทบของ PSPS

""

การตรวจสอบความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า

ในปี 2019 เราทำการตรวจสอบอุปกรณ์ส่ง จ่าย และกำเนิดไฟฟ้าเหนือศีรษะทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า และนับแต่นี้ไป เราจะดำเนินการตรวจสอบประจำปีทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศกับโครงสร้างที่มีความเสี่ยงสูงสุดซึ่งระบุได้จากแบบจำลองความเสี่ยงขั้นสูง สำหรับการตรวจสอบทางอากาศนั้น เราใช้โดรนและเฮลิคอปเตอร์ที่มีเทคโนโลยีอินฟราเรด ซึ่งจะตรวจจับสัญญาณความร้อนที่บ่งชี้ถึงอุปกรณ์ที่เสียหาย

Expose as Block
No
""

การเสริมความแข็งแกร่งของการออกแบบและระบบกริด

เรากำลังติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ระบบไฟฟ้าของเราจะเป็นแหล่งจุดติดไฟ มาตรการเหล่านี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันของเราในการลดจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในระหว่าง PSPS ให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย

ตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2020:

  • ตัวนำหุ้ม: ติดตั้งแล้วมากกว่า 1,000 ไมล์ และจะติดตั้งให้ได้ 1,200 ไมล์ขึ้นไปภายในสิ้นปี 2020 
  • เสาทนไฟ: ติดตั้งแล้วมากกว่า 5,900 เสา และจะติดตั้งให้ได้ 6,600 เสาขึ้นไปภายในสิ้นปี 2020
  • อุปกรณ์ป้องกันแบบแยกส่วน: ติดตั้งแล้วมากกว่า 12,900 ชิ้น
Expose as Block
No
""

การตระหนักรู้สถานการณ์

การเฝ้าสังเกตสภาวะคือหนึ่งในหลายวิธีที่ช่วยให้เราคาดการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ดียิ่งขึ้นและติดตามสภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์ การเพิ่มจำนวนการติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศช่วยให้เราปรับปรุงความสามารถในการพยากรณ์และสร้างแบบจำลองสภาพอากาศของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ความสามารถขั้นสูงและอุปกรณ์แยกส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้ทำให้เรากำหนดเป้าหมายให้กับเหตุการณ์ PSPS ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

  • สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ: ติดตั้งแล้วมากกว่า 1,030 แห่ง 
  • กล้องเตือนไฟป่า: ติดตั้งแล้ว 161 ตัว อย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า
Expose as Block
No
""

การจัดการพืชพรรณ

เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบ ตัดเล็ม และกำจัดต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้พืชพรรณสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอาจทำให้เกิดการติดไฟ นอกจากนี้ยังมีการประเมินต้นไม้สูงที่มีโอกาสล้มทับสายไฟ ซึ่งอยู่นอกเขตการตัดแต่งกิ่งมาตรฐานของเราด้วยเช่นกัน

  • ตรวจสอบต้นไม้ 1.1 ล้านต้นต่อปี ซึ่งรวมถึงต้นไม้กว่า 500,000 ต้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า และ ตัดแต่งกิ่งของต้นไม้เหล่านี้เกือบ 750,000 ต้น
Expose as Block
No
""

โครงการพลังงานสำรอง

เรามีโซลูชันการผลิตไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำรองเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าและชุมชนของเราสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้าขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น โปรแกรมและบริการเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบของ PSPS ให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชุมชนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดของเรา

  • แบตเตอรี่สำรองและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านรายได้ ซึ่งต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า
  • ส่วนลด สำหรับแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และที่กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
  • การผลิตไฟฟ้าสำรองชั่วคราวสำหรับบริการที่จำเป็น เช่น ร้านขายยา ร้านขายของชำ และปั๊มน้ำมันในชุมชนชนบทระหว่างที่มีเหตุการณ์ PSPS
Expose as Block
No

SCE Wildfire Safety Video

การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

ขณะที่ความพยายามในการบรรเทาไฟป่าของเราคืบหน้าไปนั้น ลูกค้าบางส่วนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าก็อาจยังคงพบกับเหตุการณ์ PSPS ในช่วงที่สภาพอากาศและสภาพเชื้อเพลิงอาจก่อให้เกิดอันตราย โดยในระหว่างที่มีเหตุการณ์เหล่านี้ เราอาจตัดไฟฟ้าของคุณเป็นการชั่วคราวเพื่อลดภัยคุกคามจากไฟป่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSPS >

โปรแกรมที่จะช่วยคุณเตรียมความพร้อม

เรามีโปรแกรมและทรัพยากรที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับไฟฟ้าขัดข้องและเหตุฉุกเฉินอื่นๆ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดหรือเงินจูงใจเมื่อซื้อแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย หรือที่กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่

สำรวจทรัพยากรและการสนับสนุนลูกค้า >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Get Outage Alerts
 

Sign up or update your contact information to get emails or texts about outages near you, including PSPS.