อาคารที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

City Skyline of Critical Facilities and Infrastructure

อาคารที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

เนื่องจากความรุนแรงและความถี่ของไฟป่าในแคลิฟอร์เนียยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาธารณูปโภคของรัฐ รวมถึง Southern California Edison ได้ปรับใช้การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) เพื่อลดความเสี่ยงที่โครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าจะลุกไหม้อันส่งผลให้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่  โดย PSPS คือเครื่องมือที่เป็นทางเลือกสุดท้าย 

PSPS ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการสาธารณูปโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย (CPUC) เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อชุมชนและผลกระทบด้านความปลอดภัยของ PSPS ทาง CPUC ได้กำหนดอาคารที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในฐานะหน่วยงาน "ซึ่งจำเป็นต่อความปลอดภัยสาธารณะ และต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมและการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับรองความยืดหยุ่นในช่วงเหตุการณ์การตัดการจ่ายพลังงาน"

หน่วยงานที่ได้รับการกำหนดให้เป็นอาคารที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ PSPS และอาจได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงPublic Safety Partner Portalที่ปลอดภัยของ SCE ซึ่งมีข้อมูลเหตุการณ์ PSPS ที่อัปเดตแล้ว โดยเราจะทำงานร่วมกับอาคารที่สำคัญและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อช่วยประเมินความยืดหยุ่นและการเข้าถึงพลังงานสำรอง 

หน่วยงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมตามรายการด้านล่างนี้ถือเป็น “อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ” ตามที่คณะกรรมาธิการสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CPUC) กำหนด   

ภาคอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

หากต้องการเพิ่มธุรกิจของคุณลงในรายชื่ออาคารที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่เรากำหนดไว้ หรือหากมีข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณหรือส่งคำถามไปที่:

Maria Rios
ที่ปรึกษาอาวุโสของฝ่ายลูกค้าธุรกิจ
scebcdcustomersupport@sce.com