การตรวจจับสภาพอากาศและไฟป่า

Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No
 

ตรวจพบเบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับ

ระบบไม่สนับสนุน   เวอร์ชันนี้อีกต่อไปหน้าเว็บจะไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้หากต้องการดูข้อมูลในหน้านี้ คุณจะต้องใช้ Safari, Google Chrome, Firefox, หรือMicrosoft Edgeเวอร์ชันล่าสุด

Class name
sce-wmp-error-msg
Expose as Block
No

ป้อนที่อยู่เพื่อรับข้อมูลสภาพอากาศตามตำแหน่งที่ตั้ง

Class name
sce-wmp-heading
Expose as Block
No
Class name
wmp-search-results
Expose as Block
No

ข้อควรระวัง: ข้อมูลของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ MADIS ไม่อัปเดตเนื่องจากปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว หากการโหลดใหม่ไม่อัปเดตข้อมูล โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่ ขอขอบคุณที่อดทนรอและเข้าใจในขณะที่เรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้

อัปเดตข้อมูลล่าสุด:  
Class name
wmp-madis-fme-error
Expose as Block
No

Class name
wmp-obs-layer
Expose as Block
No

    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
จะมีการประกาศการเฝ้าระวังสภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อแจ้งเตือนให้ตำรวจดับเพลิงและพนักงานดับเพลิงทราบถึงความเป็นไปได้ของสภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าอันตรายภายใน 24 ถึง 36 ชั่วโมงข้างหน้า
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
จะมีการประกาศคำเตือนธงแดงเพื่อแจ้งเตือนให้ตำรวจดับเพลิงและพนักงานดับเพลิงทราบถึงความเป็นไปได้ของสภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าอันตรายภายใน 12 ถึง 24 ชั่วโมงข้างหน้า
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ

จะมีการประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับลมเมื่อคาดว่าจะเกิดสภาวะต่อไปนี้:

 1. ลมคงที่ 31 ถึง 39 ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป และ/หรือ
 2. ลมกระโชก 46 ถึง 57 ไมล์ต่อชั่วโมงไม่ว่าเป็นระยะเวลานานเท่าใด
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
จะมีการประกาศคำเตือนลมแรงเมื่อคาดว่าจะเกิดสภาวะต่อไปนี้:
 1. ลมคงที่ 40 ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป หรือ
 2. ลมกระโชก 58 ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไปไม่ว่าเป็นระยะเวลานานเท่าใด
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
จะมีการประกาศคำเตือนลมแรงเมื่อคาดว่าจะเกิดสภาวะต่อไปนี้:
 1. ลมคงที่ 40 ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป หรือ
 2. ลมกระโชก 58 ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไปไม่ว่าเป็นระยะเวลานานเท่าใด
Class name
wmp-wind-data
Expose as Block
No

    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) คือโปรแกรมที่ครอบคลุมซึ่งใช้เซ็นเซอร์บนดาวเทียมสองดวง โดยแต่ละดวงให้ข้อมูลการรายงานประจำวันที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโลก
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) มีความสามารถในการสร้างภาพรายวันทั่วสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลายช่วงความถี่ เพื่อรวบรวมภาพบรรยากาศความละเอียดสูงและผลิตภัณฑ์เครื่องมืออื่นๆ ซึ่งรวมถึงภาพที่มองเห็นได้และภาพอินฟราเรดของพายุเฮอริเคนและการตรวจจับไฟ ควัน และอนุภาคในบรรยากาศ เช่น ฝุ่น
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
ภาพแสดงการปะทุของไฟป่าล่าสุดภายในพื้นที่ให้บริการของ SCE
Class name
wmp-wildfire-direction
Expose as Block
No

    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
สตรีมภาพสดบนเครือข่าย ALERT Wildfire จากกล้องเตือนไฟป่าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงภายในพื้นที่ให้บริการของ SCE
 
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
Class name
wmp-wildfire-camera
Expose as Block
No

    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
จะมีการประกาศการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันเมื่อสภาวะเอื้ออำนวยต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าน้ำท่วมฉับพลันจะเกิดขึ้น แต่มีความเป็นไปได้
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
จะมีการประกาศคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันเมื่อน้ำท่วมฉับพลันใกล้จะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้น
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
จะมีการประกาศการเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงเมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงในและใกล้พื้นที่เฝ้าระวัง พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงหมายถึง
 1. ความเร็วลม 58 ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไป และ/หรือ
 2. ลูกเห็บที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งนิ้วขึ้นไป
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ

จะมีการประกาศคำเตือนพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงเมื่อพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงกำลังเกิดขึ้นหรือใกล้จะเกิดขึ้นในพื้นที่เตือนภัย

พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงหมายถึง:

 1. ความเร็วลม 58 ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไป และ/หรือ
 2. ลูกเห็บที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งนิ้วขึ้นไป
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
จะมีการประกาศการเฝ้าระวังพายุฤดูหนาวเมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสภาพอากาศฤดูหนาวที่มีนัยสำคัญและเป็นอันตรายภายใน 48 ชั่วโมง สภาพอากาศฤดูหนาวที่มีนัยสำคัญและเป็นอันตรายหมายถึงการผสมผสานกันของ:
 1. หิมะ/ฝนหิมะตกห้านิ้วขึ้นไปภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือหิมะ/ฝนหิมะตกเจ็ดนิ้วขึ้นไปภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ/หรือ
 2. การสะสมของน้ำแข็งมากพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้หรือสายไฟ และ/หรือ
 3. การผสมผสานกันของการสะสมของหิมะและ/หรือน้ำแข็งกับลมที่คุกคามชีวิตหรือเป็นอันตราย
    
ข้อมูลตัวกรองไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หากการพยายามโหลดใหม่ไม่สำเร็จ โปรดรอสักครู่แล้วจึงลองอีกครั้ง ขอขอบคุณที่อดทนรอ
จะมีการประกาศคำเตือนพายุฤดูหนาวเมื่อการผสมผสานกันอย่างมีนัยสำคัญของสภาพอากาศฤดูหนาวที่เป็นอันตรายกำลังเกิดขึ้นหรือใกล้จะเกิดขึ้น สภาพอากาศฤดูหนาวที่มีนัยสำคัญและเป็นอันตรายหมายถึงการผสมผสานกันของ:
 1. หิมะ/ฝนหิมะตกห้านิ้วขึ้นไปภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือหิมะ/ฝนหิมะตกเจ็ดนิ้วขึ้นไปภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ/หรือ
 2. การสะสมของน้ำแข็งมากพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้หรือสายไฟ และ/หรือ
 3. การผสมผสานกันของการสะสมของหิมะและ/หรือน้ำแข็งกับลมที่คุกคามชีวิตหรือเป็นอันตราย
Class name
wmp-wildfire-watches
Expose as Block
No

ลูกค้าที่พบกับเหตุการณ์ PSPS มักจะถามว่าเหตุใดไฟฟ้าของตนจึงถูกตัด แผนที่ไฟป่าและสภาพอากาศแบบอินเทอร์แอกทีฟใหม่ของ SCE ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์แก่คุณเกี่ยวกับ:

 • การติดไฟและเส้นรอบวงของไฟที่ส่งผลต่อพื้นที่ของคุณ
 • สภาวะที่ตรวจพบโดยกล้อง HD จำนวนมากที่ติดตั้งอยู่ทั่วพื้นที่ให้บริการของเรา
 • คำเตือนธงแดงและการแจ้งเตือนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าของบริการสภาพอากาศแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามจากพายุที่อาจเกิดขึ้นได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจของ PSPS
Class name
hide
Expose as Block
No
Class name
sce-wmp-fire-map
Expose as Block
No

คลิกสองครั้งบนแผนที่หรือใช้ปุ่ม "+" เพื่อซูมเข้าและดูข้อมูลสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงความเร็วลม อุณหภูมิ และอื่นๆ

Class name
obs-zoom-txt
Expose as Block
No

ความเร็วลมสูงสุด

ข้อมูลความเร็วลมจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทภายนอกไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้
Class name
wmp-top-speed
Expose as Block
No

อุณหภูมิสูงสุด (F°)

ข้อมูลอุณหภูมิจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทภายนอกไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้
Class name
wmp-top-temp
Expose as Block
No

ความชื้นสูงสุด

ข้อมูลความชื้นจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทภายนอกไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้
Class name
wmp-top-humid
Expose as Block
No

ลมกระโชกสูงสุด

ข้อมูลลมกระโชกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทภายนอกไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้
Class name
wmp-top-gust
Expose as Block
No

เหตุการณ์ไฟป่าล่าสุด

ข้อมูลเหตุการณ์ไฟป่าจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทภายนอกไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้
Class name
wmp-rec-fire
Expose as Block
No

วันที่อัปเดตล่าสุด: 

Class name
obs_last_date
Expose as Block
No
Class name
wmp-obs-cards-wrapper
Expose as Block
No

ลูกค้าที่พบกับเหตุการณ์ PSPS มักจะถามว่าเหตุใดไฟฟ้าของตนจึงถูกตัด แผนที่ไฟป่าและสภาพอากาศแบบอินเทอร์แอกทีฟใหม่ของ SCE ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์แก่คุณเกี่ยวกับ:

 • การติดไฟและเส้นรอบวงของไฟที่ส่งผลต่อพื้นที่ของคุณ
 • สภาวะที่ตรวจพบโดยกล้อง HD จำนวนมากที่ติดตั้งอยู่ทั่วพื้นที่ให้บริการของเรา
 • คำเตือนธงแดงและการแจ้งเตือนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าของบริการสภาพอากาศแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามจากพายุที่อาจเกิดขึ้นได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจของ PSPS
Expose as Block
No
Class name
sce-wmp-col-left
Expose as Block
No

กําลังโหลดแอปพลิเคชัน ขอขอบคุณที่รอ

     
Expose as Block
No
Class name
sce-wmp-col-right
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
wmp-session-refresh
Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No