My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

""

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CCBB) ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Expose as Block
No

CCBB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?*

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ:

  • ਸਾਡੇ Medical Baseline ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ...

  • ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੇਟ (CARE) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਊਰਜਾ ਰੇਟ ਸਹਾਇਕ (FERA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ >

CCBB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਰੀਚਾਰਜਯੋਗ, ਸਾਫ਼-ਊਰਜਾ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ 3-ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ' ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਬੈਕਅਪ ਪਾਵਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਬੁਲਾਇਜ਼ਰ, ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਚਾਰਜਰ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ।

CCBB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸੈਟਅੱਪ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1-800-736-4777 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ CCBB ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅਪ ਪਾਵਰ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਟੂਲ, ਸਰੋਤਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

*ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਹੂਲਤ ਰੇਟਪੇਅਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਹੂਲਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਡੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।