Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

New Applications, Forms & Documents

null

Applying for Net Energy Metering

Find all the documents needed to complete and submit an interconnection request for the NEM program. However, most contractors will facilitate this process for you. Once your application is complete and has been reviewed, you’ll receive Permission to Operate (PTO) from us, which means you can turn on your generating system. We encourage you to download the Application Checklist to keep organized and on track as you go through the process.

To get started with your application process, go to the NEM Online Application System.

To get access to the previous NEM 1.0 application process, go to NEM 1.0 Online Application System.

All Forms & Documents

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off