Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

New Applications, Forms & Documents

null

Applying for Net Energy Metering

Find all the documents needed to complete and submit an interconnection request for the NEM program. However, most contractors will facilitate this process for you. Once your application is complete and has been reviewed, you’ll receive Permission to Operate (PTO) from us, which means you can turn on your generating system. We encourage you to download the Application Checklist to keep organized and on track as you go through the process.

To get started with your application process, go to the NEM Online Application System.

To get access to the previous NEM 1.0 application process, go to NEM 1.0 Online Application System.

All Forms & Documents

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off