Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Cost Allocation Mechanism (CAM) Group Information

CAM Calendar

2019 CAM Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
October 3, 2019 CAM Conference Call
September 18, 2019 CAM Conference Call
June 19, 2019 CAM Conference Call
May 14, 2019 CAM Conference Call
March 15, 2019 CAM Conference Call
March 6, 2019 CAM Conference Call
January 24, 2019 CAM Conference Call

2018 CAM Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
November 13, 2018 CAM Conference Call
October 3, 2018 CAM Conference Call
September 20, 2018 CAM Conference Call
August 20, 2018 CAM Conference Call
July 26, 2018 CAM Conference Call
June 26, 2018 CAM Conference Call
May 23, 2018 CAM Conference Call
May 9, 2018 CAM Conference Call
March 23, 2018 CAM Conference Call
March 12, 2018 CAM Conference Call
March 6, 2018 CAM Conference Call
February 21, 2018 CAM Conference Call
February 20, 2018 CAM Conference Call
January 18, 2018 CAM Conference Call

2017 CAM Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 19, 2017 CAM Conference Call
November 15, 2017 CAM Conference Call
September 19, 2017 CAM Conference Call
May 30, 2017 CAM Conference Call
May 25, 2017 CAM Conference Call
April 10, 2017 CAM Conference Call
March 30, 2017 CAM Conference Call
March 28, 2017 CAM Conference Call
February 9, 2017 CAM Conference Call

2016 CAM Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 20, 2016 CAM Conference Call
October 6, 2016 CAM Conference Call
September 21, 2016 CAM Conference Call
September 7, 2016 CAM Conference Call
September 1, 2016 CAM Conference Call
August 4, 2016 CAM Conference Call
July 27, 2016 CAM Conference Call
July 14, 2016 CAM Conference Call
July 6, 2016 CAM Conference Call
June 27, 2016 CAM Conference Call
June 16, 2016 CAM Conference Call
May 19, 2016 CAM Conference Call
Feburary 10, 2016 CAM Conference Call

2014 CAM Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
November 5, 2014 CAM Conference Call
October 21, 2014 CAM Conference Call
Face-To-Face Meeting
October 8, 2014 CAM Conference Call
October 2, 2014 CAM Conference Call
October 1, 2014 CAM Conference Call
September 23, 2014 CAM Conference Call
September 3, 2014 CAM Conference Call
August 1, 2014 CAM Conference Call
July 25, 2014 CAM Conference Call
June 19, 2014 CAM Conference Call
May 23, 2014 CAM Conference Call
May 1, 2014 CAM Conference Call
April 17, 2014 CAM Conference Call
April 10, 2014 CAM Conference Call
April 3, 2014 CAM Conference Call
March 26, 2014 CAM Conference Call
March 12, 2014 CAM Conference Call
February 11, 2014 CAM Conference Call
January 29, 2014 CAM Conference Call
January 23, 2014 CAM Conference Call

2013 CAM Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 18, 2013 CAM Conference Call
December 9, 2013 CAM Conference Call
November 21, 2013 CAM Conference Call
November 20, 2013 CAM Conference Call
October 7, 2013 CAM Conference Call
September 9, 2013 CAM Conference Call
September 4, 2013 CAM Conference Call
July 2, 2013 CAM Conference Call
May 22, 2013 CAM Conference Call
April 25, 2013 CAM Conference Call
April 10, 2013 CAM Conference Call
March 29, 2013 CAM Conference Call
March 13, 2013 CAM Conference Call
February 27, 2013 CAM Conference Call
January 30, 2013 CAM Conference Call
January 17, 2013 CAM Conference Call

2012 CAM Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
November 27, 2012 CAM Conference Call
October 12, 2012 CAM Conference Call
August 30, 2012 CAM Conference Call
July 26, 2012 CAM Conference Call
June 20, 2012 CAM Conference Call
May 23, 2012 CAM Conference Call
April 26, 2012 CAM Conference Call
March 15, 2012 CAM Conference Call
February 2, 2012 CAM Conference Call
Expose as Block
No