Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Re-MAT Feed-in Tariff (Senate Bill 32)

The Renewable Market Adjusting Tariff (Re-MAT) implements the renewable resource feed-in tariff program pursuant to California Public Utilities Code (PUC) Section 399.20 and California Public Utilities Commission (CPUC) Decisions (D.) 12-05-035, D.13-01-041, and D.13-05-034.

SCE began accepting applications for Re-MAT on October 1, 2013. For more information, or to participate in Re-MAT, please visit the Re-MAT website located at sceremat.accionpower.com/ReMAT/home.asp. Applicants must register with the site to participate in the Re-MAT program. Re-MAT documents, schedule, announcements and other information is available to the public on the site without registering.