Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Procurement Review Group (PRG)

PRG Calendar

2019 PRG Meeting Documents

PRG Calendar
December 12, 2019
December 5, 2019
November 13, 2019 In Person
October 10, 2019
October 2, 2019
September 20, 2019
September 18, 2019
September 4, 2019
August 21, 2019 In Person
July 24, 2019
July 10, 2019
June 18, 2019
June 14, 2019 In Person
June 12, 2019
May 20, 2019
May 8, 2019
May 1, 2019
April 17, 2019
April 3, 2019
March 20, 2019
February 20, 2019
February 6, 2019 In Person
February 4, 2019
January 23, 2019

2018 PRG Meeting Documents

PRG Calendar
December 17, 2018
December 12, 2018
November 14, 2018 In Person
October 31, 2018
October 18, 2018
October 10, 2018
October 3, 2018
September 26, 2018
September 19, 2018
September 12, 2018
September 5, 2018
August 22, 2018 In Person
August 15, 2018
August 8, 2018
July 25, 2018
July 11, 2018
June 27, 2018
May 23, 2018
May 16, 2018
May 2, 2018
April 18, 2018
March 21, 2018
March 7, 2018
February 21, 2018 In Person Meeting
February 7, 2018 In Person Meeting
January 29, 2018 In Person Meeting
January 24, 2018 In Person Meeting
January 10, 2018 In Person Meeting

2017 PRG Meeting Documents

PRG Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 15, 2017 Face-To-Face Meeting
December 13, 2017 Face-To-Face Meeting
November 15, 2017 Face-To-Face Meeting
November 1, 2017
October 24, 2017
October 18, 2017
October 4, 2017
September 20, 2017
September 6, 2017
August 23, 2017 In Person Meeting
August 9, 2017
July 31, 2017
July 26, 2017
July 18, 2017
July 12, 2017
June 28, 2017
May 23, 2017
May 17, 2017 In Person Meeting
May 3, 2017
April 5, 2017
March 22, 2017
March 8, 2017
February 22, 2017 In Person Meeting

2016 PRG Meeting Documents

PRG Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 28, 2016
November 30, 2016
November 16, 2016 In Person Meeting
November 9, 2016
November 2, 2016
October 19, 2016
October 12, 2016
October 5, 2016
September 21, 2016
September 7, 2016
August 24, 2016 Face-To-Face Meeting
August 10, 2016
August 9, 2016
July 27, 2016
July 13, 2016
June 27, 2016
June 23, 2016
June 16, 2016
June 15, 2016
June 1, 2016
May 18, 2016 Face-To-Face Meeting
May 4, 2016
April 20, 2016
March 23, 2016
February 24, 2016 Face-To-Face Meeting
February 10, 2016
January 27, 2016
January 13, 2016

2015 PRG Meeting Documents

PRG Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 17, 2015
December 2, 2015
December 1, 2015
November 18, 2015 Face-to-Face Meeting
November 4, 2015
October 21, 2015
October 7, 2015
September 9, 2015
August 26, 2015
August 12, 2015 Face-to-Face Meeting
July 29, 2015
July 15, 2015
July 1, 2015
June 17, 2015
June 3, 2015
May 20, 2015 Face-to-Face Meeting
May 6, 2015
April 22, 2015
March 27, 2015
March 11, 2015
February 18, 2015
February 12, 2015 Face-to-Face Meeting
January 29, 2015

2014 PRG Meeting Documents

PRG Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 18, 2014
December 10, 2014
November 19, 2014 Face-To-Face Meeting
November 12, 2014
November 5, 2014
October 22, 2014
October 8, 2014
September 26, 2014
September 24, 2014
September 10, 2014
August 27, 2014
August 13, 2014 Face-to-face meeting
July 30, 2014
July 16, 2014
June 18, 2014
June 2, 2014
May 23, 2014
May 21, 2014
May 19, 2014 Joint IOU PRG Meeting
May 14, 2014 Face-to-face
May 8, 2014
March 25, 2014
March 19, 2014
March 12, 2014
February 26, 2014
February 12, 2014 Face-to-face
January 29, 2014
January 22, 2014
January 15, 2014

2013 PRG Meeting Documents

2013 PRG Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 18, 2013
November 13, 2013 Face-to-Face Meeting
November 5, 2013
October 29, 2013
October 23, 2013
October 21, 2013
October 9, 2013
September 27, 2013
September 25, 2013
September 24, 2013
September 11, 2013
September 4, 2013
August 14, 2013 Face-to-Face Meeting
July 31, 2013
June 21, 2013
May 22, 2013
May 15, 2013 Face-to-Face Meeting
May 8, 2013
April 10, 2013
March 20, 2013
March 13, 2013
February 27, 2013
February 13, 2013
January 30, 2013
January 16, 2013
January 9, 2013

2012 PRG Meeting Documents

2012 PRG Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 5, 2012
November 14, 2012
November 7, 2012
October 23, 2012
October 15, 2012
October 10, 2012
September 28, 2012
September 26, 2012
September 12, 2012
August 29, 2012
August 20, 2012 Face-to-Face Meeting
August 1, 2012
July 18, 2012
June 20, 2012
June 6, 2012
May 23, 2012
May 16, 2012 Face-to-Face Meeting
May 9, 2012
April 25, 2012
March 28, 2012
March 14, 2012
February 29, 2012
February 22, 2012
February 15, 2012 Face-to-Face Meeting
February 1, 2012
January 18, 2012

2011 PRG Meeting Documents

2011 PRG Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 7, 2011
November 23, 2011
November 16, 2011 Face-to-Face Meeting
November 9, 2011
October 12, 2011
October 5, 2011
September 28, 2011
September 26, 2011
September 21, 2011 Face-to-Face Meeting
September 14, 2011 (PM)
September 14, 2011 (AM)
August 31, 2011
August 17, 2011
August 9, 2011
August 3, 2011
July 20, 2011
July 6, 2011
June 22, 2011
June 21, 2011
June 15, 2011 Face-to-Face Meeting
June 8, 2011
May 25, 2011
May 11, 2011
April 27, 2011
April 13, 2011
March 30, 2011 Face-to-Face Meeting
March 16, 2011
March 2, 2011
February 23, 2011
February 16, 2011
February 2, 2011
January 19, 2011

2010 PRG Meeting Documents

2010 PRG Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 22, 2010 PRG CONFERENCE CALL CANCELLED
December 20, 2010
December 8, 2010
December 6, 2010
November 24, 2010 PRG CONFERENCE CALL CANCELLED
November 10, 2010
October 27, 2010
October 13, 2010
October 6, 2010
September 29, 2010
September 20, 2010
September 15, 2010 Face-to-Face Meeting
September 13, 2010
September 1, 2010
August 18, 2010 PRG CONFERENCE CALL CANCELLED
August 11, 2010
August 4, 2010
July 22, 2010
July 21, 2010
July 7, 2010
June 24, 2010
June 23, 2010
June 22, 2010
June 16, 2010 Face-to-Face Meeting
June 9, 2010
May 26, 2010
May 24, 2010
May 12, 2010
May 7, 2010
April 28, 2010
April 14, 2010
April 2, 2010
March 17, 2010 Face-to-Face Meeting
March 3, 2010
February 17, 2010
February 3, 2010
January 28, 2010
January 6, 2010 PRG CONFERENCE CALL CANCELLED

2009 PRG Meeting Documents

2009 PRG Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 16, 2009 Face-to-Face Meeting
November 16, 2009
November 10, 2009
October 28, 2009
October 14, 2009
October 7, 2009
September 30, 2009
September 24, 2009
September 16, 2009
September 10, 2009
September 2, 2009
August 20, 2009
August 13, 2009
August 12, 2009
August 5, 2009
July 28, 2009
July 22, 2009
July 8, 2009
June 24, 2009
June 10, 2009 PRG CONFERENCE CALL CANCELLED
June 8, 2009 Face-to-Face Meeting
May 27, 2009
May 19, 2009
May 18, 2009
May 13, 2009
April 29, 2009 PRG CONFERENCE CALL CANCELLED
April 22, 2009
April 15, 2009
April 1, 2009
March 18, 2009 PRG CONFERENCE CALL CANCELLED
March 9, 2009 Face-to-Face Meeting
March 4, 2009
February 24, 2009
February 18, 2009
February 4, 2009
January 21, 2009
January 7, 2009

2008 PRG Meeting Documents

2008 PRG Calendar
Date Event and Notes (PDFs)
December 15, 2008 PRG Conference Call
December 8, 2008 PRG Conference Call
December 2, 2008 PRG Conference Call - CANCELLED
November 19, 2008 PRG Conference Call
November 12, 2008 PRG Conference Call
October 31, 2008 PRG Conference Call
October 29, 2008 PRG Conference Call
October 16, 2008 PRG Conference Call
Morning Call Afternoon Call
October 15, 2008 PRG Conference Call
October 9, 2008 PRG Conference Call
October 1, 2008 PRG Conference Call
September 17, 2008 PRG Conference Call - CANCELLED
September 15, 2008 Face-to-Face PRG Meeting (9:30 a.m. - 3 p.m.)
September 10, 2008 PRG Conference Call - CANCELLED
September 3, 2008 PRG Conference Call
August 27, 2008 PRG Conference Call
August 20, 2008 PRG Conference Call - CANCELLED
August 6, 2008 PRG Conference Call
July 30, 2008 PRG Conference Call
July 23, 2008 PRG Conference Call
July 9, 2008 PRG Conference Call
June 24, 2008 Face-to-Face Meeting
June 16, 2008 Face-to-Face Meeting
June 11, 2008 PRG Conference Call
June 10, 2008 PRG Conference Call
May 28, 2008 PRG Conference Call
May 14, 2008 PRG Conference Call
April 30, 2008 PRG Conference Call
April 23, 2008 PRG Conference Call
April 18, 2008 PRG Conference Call
March 13, 2008 Face-to-Face PRG Meeting
March 10, 2008 PRG Conference Call
January 30, 2008 PRG Conference Call
January 22, 2008 PRG Conference Call
Expose as Block
No