Chương Trình Đảm Bảo Dịch Vụ

Chương Trình Đảm Bảo Dịch Vụ

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ xuất sắc khi cung cấp điện.

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ xuất sắc khi cung cấp điện. Dưới đây là danh sách những đảm bảo dịch vụ mà SCE đã thực hiện, chứng minh cam kết của chúng tôi đối với khách hàng.

Trừ phi được nói khác với bên dưới, 4 tiêu chuẩn dịch vụ này chỉ áp dụng cho những trương mục dịch vụ đang hoạt động được phục vụ theo biểu giá Cư Dân, Dịch Vụ Chung và Khu Công Nghiệp, hoặc Nông Nghiệp và Bơm Nước.

Đảm bảo 1: Không Lỡ Hẹn

Khi quý vị cần phải có mặt ở nhà và chúng tôi đã có giờ hẹn rõ ràng (ví dụ "mở" dịch vụ, thắc mắc về hóa đơn, hoặc lắp đồng hồ mới), chúng tôi đảm bảo sẽ có mặt trong vòng 30 phút sau giờ hẹn dịch vụ tại chỗ đã thỏa thuận. Nếu chúng tôi không đáp ứng đảm bảo này, SCE sẽ trừ $30 cho hóa đơn của quý vị. Đảm bảo này không áp dụng khi:

 • Có nhu cầu về dịch vụ tại chỗ để ứng phó một việc cần ứng phó khẩn cấp, chẳng hạn như cột điện đổ hoặc đứt dây điện.
 • Xem thêm các trường hợp miễn áp dụng chung ở bên dưới.

Đảm bảo 2: Khôi Phục Dịch Vụ trong vòng 24 Giờ

Chúng tôi đảm bảo rằng dịch vụ điện của quý vị sẽ được khôi phục trong vòng 24 giờ sau khi SCE biết về sự cố mất điện lần đầu. Nếu chúng tôi không đáp ứng đảm bảo này, SCE sẽ trừ $30 cho hóa đơn của quý vị. Cứ mỗi 24 giờ quý vị không nhận được dịch vụ sau đó, quý vị sẽ được nhận thêm tín dụng khấu trừ hóa đơn. Đảm bảo này không áp dụng khi:

 • Một cơ quan công quyền không cho phép tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng, hoặc không thể tiếp cận khu vực vì đường bị chặn.
 • Gián đoạn dịch vụ là do cúp điện bảo trì.
 • Địa điểm dịch vụ bị ảnh hưởng không có người ở.
 • Xem thêm các trường hợp miễn áp dụng chung ở bên dưới.

Đảm bảo 3: Thông Báo Cúp Điện để Bảo Trì

Chúng tôi đảm bảo thông báo cho quý vị lịch cúp điện để bảo trì ít nhất ba (3) ngày lịch trước khi xảy ra. Thông báo có thể được gửi qua đường bưu điện, điện thoại, đến tận nhà, gặp trực tiếp, qua email hoặc phương thức điện tử khác. Nếu chúng tôi không đáp ứng đảm bảo này, SCE sẽ trừ $30 cho hóa đơn của quý vị. Đảm bảo này không áp dụng khi:

 • Thông tin liên lạc quý vị đã cung cấp không chính xác, hoặc quý vị không thông báo cho chúng tôi biết có thay đổi để cập nhật hồ sơ của quý vị.
 • Thông báo đã được gửi cho khách hàng trong hồ sơ và khách hàng không thông báo cho người thuê nhà hay người sử dụng nhà.
 • Theo hồ sơ của SCE, Bưu Chính Hoa Kỳ không thể gửi thông báo kịp thời.
 • Địa điểm dịch vụ bị ảnh hưởng không có người.
 • Cần cúp điện khẩn cấp, chẳng hạn như trường hợp nguy hiểm đối với sự an toàn của công chúng hoặc nhân viên, tình trạng quá tải, hoặc sự cố thiết bị, v.v...
 • Trong khi xác nhận quyền nhận thông báo trước ba ngày, quý vị yêu cầu không cần gửi thông báo trước ba ngày đối với cắt điện để bảo trì.
 • Xem thêm các trường hợp miễn áp dụng chung ở bên dưới.

Đảm bảo 4: Hóa Đơn Đầu Tiên Kịp Thời và Chính Xác

Chúng tôi sẽ soạn hóa đơn đầu tiên chính xác cho một khách hàng mới trong hồ sơ trong vòng 60 ngày sau khi thiết lập dịch vụ. Nếu chúng tôi không đáp ứng đảm bảo này, SCE sẽ trừ $30 cho hóa đơn của quý vị. Đảm bảo này không áp dụng khi:

 • Quý vị tìm cách tái thiết lập dịch vụ sau khi ngưng dịch vụ vì không trả hóa đơn.
 • Không thể tiếp cận đồng hồ hoặc căn nhà của quý vị vào ngày đã yêu cầu.
 • Cần có hóa đơn được tính toán cho khoảng thời gian trước đó vì quý vị không yêu cầu dịch vụ kịp thời sau khi chuyển vào nơi ở mới.
 • Theo hồ sơ của chúng tôi, có trường hợp mất cắp thư, hoặc Bưu Chính Hoa Kỳ không thể giao hóa đơn đầu tiên kịp thời.
 • Thông tin được cung cấp vào lúc yêu cầu là không chính xác.
 • Hướng dẫn của CPUC yêu cầu chúng tôi phải điều chỉnh hệ số tính giá dẫn đến điều chỉnh hóa đơn và/hoặc lập lại hóa đơn.
 • Đã có sự điều chỉnh vì sử dụng trái phép.
 • Phải gửi lại hóa đơn, chỉ vì khách hàng tham gia một chương trình của SCE chẳng hạn như Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng, Thầu về Nhu Cầu, Tắt Điều Hòa theo Chu Kỳ, hoặc Không Thể Cắt Điện.
 • Xem thêm các trường hợp miễn áp dụng chung ở bên dưới.

Các Trường Hợp Miễn Chung:

 • Có bão Vừa, Nghiêm Trọng, hoặc Thảm Họa.
 • Trong trường hợp khẩn cấp đã được công bố hoặc nguyên nhân bất khả kháng.
 • Không thể tiếp cận căn nhà của quý vị hoặc quý vị chưa sẵn sàng nhận dịch vụ.
 • Khuôn viên bất động sản của quý vị được xem là không an toàn.