My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

Medical Baseline Allowance

""

รับความช่วยเหลือหากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

หากคุณหรือคนในครอบครัวจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่เข้าเกณฑ์เป็นประจำ คุณอาจมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมเงินช่วยเหลือพื้นฐานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Baseline Allowance) ของเรา โปรแกรมนี้มอบพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน 16.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ต่อวัน ด้วยอัตราพื้นฐานที่ต่ำที่สุด จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

กระบวนการสมัคร

ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์หรือไม่

 

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือพื้นฐานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Baseline Allowance) หากคุณหรือบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในบ้านของคุณแบบเต็มเวลามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์/ช่วยชีวิตที่ใช้พลังงานไฟฟ้าใดๆ เป็นประจำ (ดูรายชื่อส่วนหนึ่งได้ที่ด้านล่าง) ซึ่งช่วยเหลือในเชิงกลหรือเชิงประดิษฐ์เพื่อประคับประคองชีวิต หรือฟื้นฟูหรือแทนที่การทำงานทางกายภาพที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหว และ/หรือ
 • มีความไวต่ออุณหภูมิและจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ และ/หรือ  
 • มีโรคที่คุกคามชีวิตหรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือสภาวะอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้การทำความร้อนและ/หรือการทำความเย็น

หากคุณหรือคนในครอบครัวมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ โปรดโทรหาเราที่ 1-800-655-4555 ในขณะที่คุณดำเนินการตามกระบวนการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ เราจะรับทราบในนามของคุณว่ามีผู้พักอาศัย ณ ที่อยู่ของคุณที่ใช้เครื่องมือแพทย์ที่เข้าเกณฑ์

ดาวน์โหลดและพิมพ์โบรชัวร์: ภาษาอังกฤษ,และ  ภาษาอังกฤษ (แบบอักษรขนาดใหญ่)

 

รายชื่อส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์ที่เข้าเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการบำบัด

แต่ไม่มีความจำเป็นในทางการแพทย์เพื่อประคับประคองชีวิตถือว่าไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

 • เต็นท์พ่นฝอยละออง
 • ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ/เตียงผู้ป่วย
 • เครื่องวัดภาวะหยุดหายใจ
 • เครื่องช่วยหายใจ (IPPB)
 • คอมเพรสเซอร์/คอนเซนเทรเตอร์
 • เครื่องฟอกไต
 • เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องพ่นยาแบบไฟฟ้าสถิต
 • เครื่องไตเทียม
 • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
 • เครื่องวัดความดันปอดในการหายใจ
 • ปอดเหล็ก
 • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจห้องซ้ายล่าง (LVAD)
 • รถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์/สกูตเตอร์
 • เครื่องผลิตออกซิเจน
 • แผ่นรองนอนป้องกันแผลกดทับ
 • ปั๊มแรงดัน
 • มอนิเตอร์/เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
 • เครื่องช่วยหายใจ (ทุกประเภท)
 • เครื่องดูด
 • หัวใจเทียม (TAH-t)
 • อุปกรณ์ล้างช่องทางเดินหายใจ (The Vest Airway Clearance System)
 • เครื่องพ่นยาแบบอัลตราโซนิก

 

ตัวเลือกภาษาต่างๆ สำหรับโบรชัวร์โปรแกรมเงินช่วยเหลือพื้นฐานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

ดาวน์โหลดและพิมพ์โบรชัวร์:  

Expose as Block
No

ส่งใบสมัคร

 

 • ลงทะเบียนออนไลน์* สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนออนไลน์ โปรดเตรียมที่อยู่อีเมลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของคุณไว้ให้พร้อม เมื่อคุณส่งใบสมัคร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของคุณจะได้รับอีเมลเพื่อขอให้ลงนาม โปรดแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของคุณทราบว่าจะได้รับอีเมลจาก SCE
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ โปรดดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างแล้วพิมพ์และกรอกข้อมูลในหน้า 1 และ 2 จากนั้นส่งใบสมัครไปที่ SCE

*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 คุณจะต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ลงนามในหน้า 2 ซึ่งคุณสามารถเลือกดำเนินการได้ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบส่งทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัคร: ภาษาอังกฤษ

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปที่:

Southern California Edison Company
Medical Baseline Department
P.O. Box 9527
Azusa, CA 91702-9954

ตัวเลือกภาษาต่างๆ สำหรับใบสมัครโปรแกรมเงินช่วยเหลือพื้นฐานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัคร: 

Expose as Block
No

รับรองซ้ำทุก 1 หรือ 2 ปี

หากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์รับรองว่าอาการป่วยนั้นเป็นแบบถาวร ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ของใบสมัครทุกสองปีเพื่อต่ออายุ

หากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์รับรองว่าอาการป่วยนั้นเป็นแบบ ไม่ถาวร ,ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ทุกปี และแพทย์ต้องส่งข้อมูลส่วนที่ 2 ทุกสองปี

Expose as Block
No

เหตุฉุกเฉินและการหมุนเวียนการดับไฟฟ้า

ลูกค้าทุกรายที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือช่วยชีวิตที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่รอดควรเตรียมระบบสำรองไฟฟ้าหรือแผนการอื่นๆ ที่จำเป็นให้พร้อมไว้อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจในสุขภาพและสวัสดิภาพของตนในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ SCE ไม่ได้ให้บริการระบบไฟฟ้าสำรอง

หากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าอิสระแคลิฟอร์เนีย (CAISO) ประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมาก และประกาศใช้มีการหมุนเวียนการดับไฟฟ้า เราจะติดต่อลูกค้าโปรแกรมพื้นฐานทางการแพทย์โดยอัตโนมัติด้วยข้อความทางโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้เราอาจได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพียง 10 นาที ดังนั้นลูกค้าจึงอาจไม่ทราบเกี่ยวกับการดับไฟฟ้าก่อนที่จะเกิดขึ้น

หากมีการประกาศใช้การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) เราจะพยายามติดต่อลูกค้าโปรแกรมพื้นฐานทางการแพทย์ผ่านวิธีการติดต่ออื่นที่ลูกค้าระบุไว้ (อีเมล, ข้อความ, SMS, TTY) หากแพทย์ของคุณระบุไว้ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อการประคับประคองชีวิต และเราไม่ได้ติดต่อคุณโดยตรงผ่านวิธีการติดต่อที่คุณระบุไว้ เราจะส่งช่างเทคนิคไปที่บ้านของคุณเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ PSPS ด้วยตนเอง 

หากต้องการอัปเดตข้อมูลติดต่อหรือยกเลิกการแจ้งเตือนของคุณ โปรดโทรหาเราที่ 1-800-655-4555 สำหรับบริการ TTY โปรดโทร 1-800-352-8580

เคล็ดลับในการสร้างแผนสำรองฉุกเฉิน

 • ปรึกษาโรงพยาบาลหรือบริษัทด้านการแพทย์ที่จัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตของคุณเพื่อจัดเตรียมแผนสำรอง โรงพยาบาลหรือบริษัทด้านการแพทย์อาจมีบริการพิเศษในกรณีฉุกเฉิน
 • ติดต่อสำนักงานบริการฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีการเก็บรายชื่อลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษด้านการแพทย์ไว้หรือไม่
 • เก็บหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ใกล้มือ ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของแพทย์ประจำตัวและบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • จัดทำแผนสำหรับการออกจากบ้านในกรณีที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน และแจ้งแผนนี้ให้ครอบครัวและเพื่อนของคุณทราบ
 • เตรียมโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จไว้จนเต็มหรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวไว้
 • สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผนฉุกเฉิน โปรดไปที่  www.redcross.org.

ดูเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

โปรดโทรไปที่ 1-800-655-4555 หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานทางการแพทย์ (Medical Baseline) หรือหากเงินช่วยเหลือมาตรฐานไม่ตรงกับความต้องการด้านการแพทย์ของคุณ

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off