Tài Nguyên cho Khách Hàng & Hỗ Trợ

""

Tài Nguyên và Hỗ Trợ Giúp Quý Vị Chuẩn Bị Sẵn Sàng trong Mọi Tình Huống Khẩn Cấp

Chúng tôi cung cấp các chương trình và các khoản hồi phí để giúp quý vị chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, như động đất, cháy rừng hoặc mất điện, bao gồm cả Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng. Khám phá các công cụ, tài nguyên và chương trình này để sử dụng công nghệ và dịch vụ mới nhất.

Expose as Block
No

Giảm Giá Khách Sạn Cho Khách Hàng Bị Mất Điện Kéo Dài

Khách hàng gặp phải tình trạng mất điện kéo dài có thể hưởng mức giá đặc biệt tại các khách sạn tham gia chương trình. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem danh sách các khách sạn tham gia và đặt chỗ cho thời gian lưu trú của quý vị.

Tìm Hiểu Thêm >

Đủ Điều kiện về Lợi Tức để Lắp Đặt Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận được hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà miễn phí từ đối tác của chúng tôi, GRID Alternatives. Tìm hiểu xem chương trình Single-family Affordable Solar Homes (Năng Lượng Mặt Trời Giá Phải Chăng cho Gia Đình ở Nhà Biệt Lập, SASH), một chương trình của tiểu bang California cho các gia đình lợi tức thấp hoặc cố định, có thể giúp quý vị hay không.

Tìm Hiểu Thêm

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Hãy Sẵn Sàng với Máy Phát Điện Xách Tay

Máy phát điện xách tay có thể cung cấp điện cho các máy móc nhỏ trong khoảng thời gian giới hạn để giúp quý vị linh hoạt hơn trong trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị mua những kiểu máy đủ tiêu chuẩn, quý vị có thể nhận được khoản hồi phí $50.

Tìm Bình Trữ Điện Đủ Điều Kiện

Tìm Hiểu Thêm về SCE Marketplace

Chương Trình Bình Điện Dự Phòng Chăm Sóc Y Tế Đặc Biệt

Nếu quý vị đã ghi danh vào chương trình CARE hoặc FERA, sống trong các khu vực có nhiều nguy cơ bị cháy và lệ thuộc vào các thiết bị trợ sinh, quý vị có thể đủ điều kiện nhận bình điện dự phòng xách tay miễn phí.

Tìm Hiểu Thêm về Chương Trình

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Lệ thuộc vào thiết bị y khoa?

Nếu quý vị lệ thuộc vào thiết bị y khoa chạy bằng điện, hãy chuẩn bị sẵn nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện. Quý vị có thể đủ điều kiện cho chương trình Medical Baseline (Y Tế Căn Bản) của SCE. Tìm hiểu về chương trình này và cách nộp đơn tại sce.com/medicalbaseline.

""

Được Hoàn Tiền Nhờ Tự Phát Điện

Chương Trình Self Generation Incentive Program (Khuyến Khích Tự Phát Điện, SGIP) của chúng tôi có các khoản hồi phí và khuyến khích cho các khách hàng cư dân và doanh nghiệp đủ điều kiện muốn tự phát điện. Nếu quý vị là khách hàng đang sinh sống trong khu vực có nhiều nguy cơ bị cháy, quý vị cũng có thể tận dụng các khoản khuyến khích có sẵn cho bình trữ điện.

Tìm Hiểu về Tự Phát Điện cho Doanh Nghiệp >

Tìm Hiểu về Tự Phát Điện cho Gia Đình >

Expose as Block
No

Các Giải Pháp Microgrid cho Doanh Nghiệp

Microgrid (Mạng Lưới Phụ) là cách để các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong thời gian cắt điện hoặc khi cắt điện PSPS. Microgrid là mạng lưới điện nhỏ tại chỗ có thể kết nối và ngắt kết nối khỏi mạng lưới điện lớn khi cần. Khi làm việc với một nhà thầu lắp đặt lưới điện, quý vị có thể tìm một giải pháp microgrid phù hợp với nhu cầu của mình.

Tìm Hiểu Thêm >

""
Expose as Block
No

Nhận Hỗ Trợ Trực Tiếp trong khi Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng

'''

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và có thể gây nguy hiểm, chúng tôi có thể phải Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng. Các Trung Tâm Tài Nguyên Cộng Đồng và các Xe Công Tác Cộng Đồng có thể sẵn sàng giúp khách hàng ở các khu vực bị ảnh hưởng. Những nguồn trợ giúp này sẽ giúp khách hàng nhận được thông tin mới nhất về việc cắt điện, ghi danh nhận cảnh báo, cập nhật thông tin liên lạc và sạc điện cho các máy cầm tay. Khách hàng cũng sẽ được cung cấp nước giải khát và đồ ăn nhẹ, cũng như sử dụng nhà vệ sinh và Wi-Fi nếu có. Chúng tôi cũng thực hành giãn cách xã hội an toàn.

Tìm các Địa Điểm Hoạt Động trong Thời Gian Cắt Điện PSPS >

Tìm Hiểu Thêm về An Toàn Chống Cháy Rừng >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Nhận Thông Báo Cắt Điện
 

Ghi danh hoặc cập nhật thông tin liên lạc của quý vị để nhận email hay tin nhắn về cắt điện ở gần quý vị, bao gồm cả PSPS.