An Toàn Chống Cháy Rừng

""

An Toàn Chống Cháy Rừng

Các điều kiện khí hậu ngày càng thay đổi trên khắp California đã khiến cháy rừng trở thành mối lo ngại quanh năm đối với nhiều cộng đồng. Với khoảng một phần tư khu vực dịch vụ của SCE nằm trong các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, việc giải quyết vấn đề ngăn ngừa và giảm thiểu cháy rừng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. SCE đã đầu tư vào nhiều cải tiến và đổi mới để giúp ngăn chặn cháy rừng và phản ứng nhanh khi chúng xảy ra. 

 

Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) giúp ngăn chặn cháy rừng như thế nào

Trong các điều kiện có nguy cơ cháy rừng cao, chúng tôi có thể tạm thời ngắt điện đối với khu vực lân cận của quý vị. Điều này có thể ngăn hệ thống điện của chúng ta trở thành nguồn gây cháy. Việc ngắt điện chủ động này là hành động tạm thời nhằm giữ an toàn cho quý vị và cộng đồng của quý vị. Hãy tìm hiểu thêm về PSPS và đăng ký nhận cảnh báo tại đây.

Quý vị đang trong thời gian Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng?

 

Hãy xem bản đồ trực tiếp và các tài nguyên hữu ích khác cho những khách hàng có thể bị Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tôi nên chuẩn bị như thế nào cho Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng?

""

Thông Báo PSPS

Quý vị hãy đăng ký nhận cảnh báo để biết khi nào có thể sẽ xảy ra Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng và khi nào có điện trở lại.

""

Chuẩn Bị Trong Trường Hợp Khẩn Cấp

Tìm hiểu cách quý vị có thể chuẩn bị tốt hơn cho sự cố mất điện đột xuất và các trường hợp khẩn cấp khác.

""

Các Chương Trình Chăm Sóc Khách Hàng

Tận dụng các chương trình và dịch vụ có thể giúp quý vị chuẩn bị cho PSPS.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Phải làm sao để giữ an toàn và luôn biết thông tin mới nhất?

""

Giảm Nhẹ Hậu Quả Cháy Rừng

Cháy rừng là mối đe dọa liên tục đối với khách hàng, nhân viên của SCE và công chúng. Xem chúng tôi đang làm gì để ngăn chặn cháy rừng.

""

Thời Tiết và PSPS

Thời tiết đóng vai trò rất lớn trong việc đẩy nhanh các điều kiện cháy rừng. Tìm hiểu xem diễn biến điều kiện khí hậu và mô hình thời tiết ảnh hưởng thế nào đến nguy cơ cháy rừng.

""

Các Cuộc Họp Cộng Đồng

Tham Dự Cuộc Họp về An Toàn Cộng Đồng để biết thêm về phòng chống cháy rừng và đặt câu hỏi.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tin Tức Mới Nhất về Cháy Rừng

Đọc những câu chuyện và xem video về những nỗ lực giảm thiểu cháy rừng gần đây nhất của chúng tôi trên Energized by Edison. Bạn cũng có thể cập nhật thông tin bằng cách đăng ký nhận bản tin email hàng tháng.

Still have questions? Try Ask SCE.

Lời Khuyên và Tài Nguyên Hữu Ích