Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

An Toàn Chống Cháy Rừng

""

An Toàn Chống Cháy Rừng

Điều kiện khí hậu đang diễn biến trên khắp California đã khiến các vụ cháy rừng trở thành mối lo ngại quanh năm đối với nhiều cộng đồng. Với khoảng một phần tư khách hàng SCE cư trú ở khu vực có nhiều nguy cơ cháy rừng, việc phòng ngừa và giảm nhẹ hậu quả cháy rừng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. SCE đã đầu tư vào nhiều cải tiến và đổi mới để giúp ngăn chặn các vụ cháy rừng và hành động nhanh chóng khi xảy ra cháy rừng.

 

Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) giúp ngăn ngừa cháy rừng như thế nào

Trong điều kiện có nhiều nguy cơ cháy rừng, chúng tôi có thể tạm thời cắt điện cho khu phố của quý vị. Điều này có thể giúp hệ thống điện của chúng ta không trở thành nguồn đánh lửa. Việc ngắt điện chủ động là tạm thời và giúp giữ an toàn cho quý vị và cộng đồng. Tìm hiểu thêm về PSPS và ghi danh nhận thông báo tại đây.

Bị Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng? 

 

Xem bản đồ theo thời gian thực và các tài nguyên hữu ích khác cho những khách hàng có thể bị Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng.

Xem Thêm  

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tôi chuẩn bị thế nào cho việc Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng?

""

Cảnh Báo PSPS

Ghi danh nhận thông báo để biết khi nào việc Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng có thể xảy ra và khi nào quý vị được mở điện trở lại. 

""

Chuẩn Bị Trong Trường Hợp Khẩn Cấp

Tìm hiểu cách quý vị có thể chuẩn bị tốt hơn cho những lần mất điện bất ngờ và những trường hợp khẩn cấp khác. 

""

Các Chương Trình Chăm Sóc Khách Hàng

Tận dụng các chương trình và dịch vụ có thể giúp quý vị chuẩn bị cho PSPS.

Tìm Hiểu Thêm

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Phải làm sao để giữ an toàn và luôn biết thông tin mới nhất?

""

Giảm Nhẹ Hậu Quả Cháy Rừng

Cháy rừng là mối đe dọa liên tục đối với khách hàng, nhân viên của SCE và công chúng. Xem chúng tôi đang làm gì để giúp ngăn chặn cháy rừng.

""

Thời Tiết và PSPS

Thời tiết đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh điều kiện cháy rừng. Tìm hiểu xem diễn biến điều kiện khí hậu và mô hình thời tiết ảnh hưởng thế nào đến nguy cơ cháy rừng. 

""

Các Cuộc Họp Cộng Đồng

Tham Dự Cuộc Họp về An Toàn Cộng Đồng để biết thêm về phòng chống cháy rừng và đặt câu hỏi.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tin Tức Mới Nhất về Cháy Rừng

Tìm hiểu thêm về các nỗ lực giảm nhẹ hậu quả cháy rừng mới nhất của chúng tôi. Quý vị cũng có thể luôn được thông báo bằng cách ghi danh nhận các bản tin hàng tháng qua email.

Lời Khuyên và Tài Nguyên Hữu Ích