Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Regulatory Information - Santa Catalina Gas Water Tariffs

Historical Santa Catalina Gas Rate Schedules For 2016

SCE's 2016 Gas Historical Rate Schedules are found below. Please note, if a tariff does not appear below, the tariff was not approved in this particular year. For specific Historical Rate Schedule questions, please call 626-302-2010, or submit a request via email.