Maintenance Outage Status

Check the Status of a Scheduled Maintenance Outage

Use the Outage Number on your notification to get the latest information.

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

Prioritizing Work during COVID-19

To support our customers and prevent larger outages from occurring in the future, we’re postponing less urgent upgrades and only performing work to address emergency and public safety issues. Our teams are working to reduce the impact of this work as much as possible. Customers impacted by these essential outages will be notified ahead of time.

Preparing for a Maintenance Outage

  Giữ Khoảng Cách An Toàn Với Các Nhân Viên

Do tính chất công việc, nhân viên của chúng tôi đôi khi không thể giữ khoảng cách thật sự, vì vậy sửa chữa và làm việc theo nhóm để giảm thiểu tiếp xúc với các nhân viên khác. Nếu quý vị thấy nhân viên của chúng tôi đang làm việc trong khu phố, vui lòng không đến gần họ và giữ khoảng cách ít nhất 6 feet để đảm bảo an toàn. Nếu các nhân viên cần liên lạc với quý vị, họ sẽ gọi cho quý vị hoặc gõ cửa nhà quý vị. Xin quý vị yên tâm rằng sự an toàn của nhân viên, của khách hàng và công chúng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

  Electronic Equipment

Shut off or disconnect all sensitive electronics before the outage to prevent damage or loss of data.

  Security Gates

Review the instructions for your electric gates and learn how to operate them manually.

  Alarm Systems

Please alert your security company of the outage. The outage will affect your alarm systems and may affect private phone systems.

  Emergency Generators

Business customers may wish to rent a portable generator, but please note that we cannot reimburse you for this cost. If you plan to use a generator, please call 1-888-759-6056 so we can safeguard our employees.

Expose as Block
No

Is there an outage right now?

Browse or search an expanded map of current outages.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
  If you plan to operate an emergency generator, please notify us in advance so we can protect our employees from electrical hazards.
Call 1-888-759-6056.
Expose as Block
No
Class name
sce-outage-maintenance sce-outage-block-width
Expose as Block
No