Cam Kết về Nguồn Điện An Toàn, Đáng Tin Cậy, Giá Phải Chăng

Cung Cấp Nhiều Năng Lượng Thiên Nhiên Hơn

Là người dân California, chúng tôi cam kết đạt được những mục tiêu về năng lượng thiên nhiên của tiểu bang. Từ việc phát điện bằng năng lượng mặt trời trên mái nhà kho và nhà máy công nghiệp, đến xây cất hệ thống truyền tải điện cao thế lớn nhất toàn quốc để phân phối năng lượng sức gió từ các trục turbine ở xa, chúng tôi đang làm phận sự của mình để góp phần cho năng lượng sạch trong tương lai. 

Null

Mở Rộng & Nâng Cấp Hạ Tầng Cơ Sở Chính Yếu

Chúng tôi đang nâng cấp và mở rộng mạng lưới phân phối điện — hơn 700 trạm phụ, 104,000 dặm mạch điện, và 1.5 triệu cột điện để có thể cung cấp điện an toàn đến gia đình và doanh nghiệp của quý vị. Từ việc thay cột điện, biến thế, và dây điện ngầm dưới đất bị hư hỏng, đến việc xây cất trạm phụ mới ở những vùng phát triển nhanh, chúng tôi đang đầu tư vào nguồn điện an toàn, đáng tin cậy, và có giá phải chăng cho tương lai.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Null

Bảo Trì Ngăn Ngừa

Chúng tôi tin tưởng vào việc bảo trì để ngăn ngừa. Vì vậy chúng tôi sửa hoặc thay các bộ phận có nguy cơ bị hư hỏng một cách có hệ thống, cùng với những bộ phận có thể kéo dài tuổi thọ sử dụng bằng chi phí hợp lý. Những sự đầu tư khôn ngoan vào công việc bảo trì hạ tầng cơ sở là một phần quan trọng trong việc giữ cho nguồn điện được an toàn và đáng tin cậy trong tương lai.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off