Thích Nghi với Khí Hậu

""

Thích Nghi với Khí Hậu

Các điều kiện biến đổi khí hậu dẫn tới nguy cơ cháy rừng tăng cao, các đợt nắng nóng, hạn hán và mực nước biển dâng cao trong các cộng đồng. SCE cam kết cung cấp năng lượng sạch, đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho các cộng đồng trong thời kỳ biển đổi khí hậu.

Chúng tôi đang đánh giá các nguy cơ của biến đổi khí hậu để giúp cho hạ tầng điện, việc vận hành và dịch vụ của chúng tôi bền vững hơn. Chúng tôi cũng đang xác định các cộng đồng có thể dễ bị tổn thương nhất khi có các nguy cơ liên quan đến khí hậu ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ điện đáng tin cậy của chúng tôi. Với những khách hàng của SCE đang sinh sống trong các cộng đồng dễ bị tổn thương bởi các nguy cơ biến đổi khí hậu, chúng tôi tập trung vào việc hợp tác với các nhóm môi trường, cộng đồng và tổ chức tín ngưỡng để tìm ra các giải pháp phù hợp.

Một phần không thể thiếu trong việc mở rộng các nỗ lực tiếp cận địa phương tới các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất bởi các nguy cơ liên quan đến khí hậu là việc phát triển Kế Hoạch Tham Gia của Cộng Đồng để Thích Nghi với Khí Hậu. Kế hoạch này bao gồm các cách tiếp cận để khuyến khích cộng đồng tham gia và chia sẻ thông tin theo các nhu cầu riêng. Ngoài việc hiểu những trải nghiệm và thu thập quan điểm của khách hàng về các nguy cơ biến đổi khí hậu, trong những tháng tới, chúng tôi sẽ chia sẻ các chiến lược của SCE để thích nghi với khí hậu và giải quyết những nguy cơ này, đảm bảo an toàn cho các cộng đồng của chúng ta.

""

Các Cộng Đồng Dễ Bị Tổn Thương

Bản đồ Các Cộng Đồng Dễ Bị Tổn Thương Có Hoàn Cảnh Khó Khăn* xác định các cộng đồng và các khu vực dễ bị tổn thương nhất do các điều kiện khí hậu thay đổi. Bản đồ sử dụng các màu sắc khác nhau để thể hiện các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất do các gánh nặng về kinh tế và tác động bất lợi của khí hậu.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California đã chỉ định các cộng đồng dễ bị tổn thương có hoàn cảnh khó khăn là những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. 

Các nguồn dữ liệu cho bản đồ các Cộng Đồng Dễ Bị Tổn Thương Có Hoàn Cảnh Khó Khăn bao gồm: Bản đồ dữ liệu nhân khẩu học và lợi tức trung bình cho gia đình năm 2018 của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, bản đồ dữ liệu CalEnviroScreen của California, bản đồ dữ liệu của Bộ Nội Vụ Dân Bản Địa Hoa Kỳ và dữ liệu khu vực của Văn Phòng Sự Vụ Dân Bản Địa.