Cung Cấp Điện cho Southern California hơn 125

Powering Southern California for 130+ Years


Class name
heading-new-style
Expose as Block
No
Null

Năng Lượng Thông Minh

Là một trong những hãng điện lớn nhất quốc gia, chúng tôi cung cấp điện cho 15 triệu người trong 50,000 dặm vuông trên toàn khu vực miền trung, duyên hải và Miền Nam California, ngoại trừ Thành Phố Los Angeles và một số thành phố khác.

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
pathway 2045 cover page image

Carbon Neutrality By 2045

By 2045, California will undergo a remarkable evolution to reduce the greenhouse gas emissions that contribute to extreme weather. Pathway 2045 is SCE’s 2019 data-driven analysis of the steps that California must take to meet the 2045 goals to clean our electricity grid and reach carbon neutrality. 

Class name
sce-light-gray-bg sce-even-padding gray-col-eq
Expose as Block
No

Đền Đáp

Chúng tôi tin tưởng rằng khi cộng đồng phát triển mạnh, mọi người đều có lợi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư hàng triệu mỹ kim và nhiều nhân lực tình nguyện vào các tổ chức bất vụ lợi địa phương. Vào năm 2014, công ty chính của chúng tôi, Edison International, tặng $20 triệu cho các chương trình trong cộng đồng đã tạo nên sự khác biệt về giáo dục, môi trường, an toàn công cộng & chuẩn bị, và sự tham gia của công dân.

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off