Cung Cấp Điện cho Southern California hơn 125

Năng Lượng Thông Minh

Là một trong những hãng điện lớn nhất quốc gia, chúng tôi cung cấp điện cho 15 triệu người trong 50,000 dặm vuông trên toàn khu vực miền trung, duyên hải và Miền Nam California, ngoại trừ Thành Phố Los Angeles và một số thành phố khác.

 

Các Công Cụ để Quản Lý Sử Dụng Điện

Chúng tôi lắng nghe quý vị! Hiện nay, các gia đình và doanh nghiệp cần nhiều cách tốt hơn để theo dõi và quản lý việc sử dụng điện. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, qua các khoản tiền khích lệ như Những Ngày Tiết Kiệm Điện và các công cụ như Theo Dõi Ngân Quỹ, tất cả đã được lập ra để quý vị có trong tay nhiều thông tin hơn – và có thể làm được nhiều việc hơn.

 

Đền Đáp

Chúng tôi tin tưởng rằng khi cộng đồng phát triển mạnh, mọi người đều có lợi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư hàng triệu mỹ kim và nhiều nhân lực tình nguyện vào các tổ chức bất vụ lợi địa phương. Vào năm 2014, công ty chính của chúng tôi, Edison International, tặng $20 triệu cho các chương trình trong cộng đồng đã tạo nên sự khác biệt về giáo dục, môi trường, an toàn công cộng & chuẩn bị, và sự tham gia của công dân.

 

Qua Những Con Số: Cách Thức Làm Việc của Chúng Tôi

Để cung cấp nguồn điện an toàn, đáng tin cậy và có giá phải chăng, chúng tôi theo dõi và duy trì hệ thống điện năng lớn:

  • 12,782 dặm đường truyền
  • 90,401 dặm đường ống phân phối
  • 1,433,336 cột điện
  • 720,800 trạm phân phối điện
  • 2,959 trạm điện phụ