Các Khoản Hồi Phí và Ưu Đãi cho Xe Điện

Tiết Kiệm Khi Quý Vị Sử Dụng Xe Điện

Khi sử dụng xe điện (EV), quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận nhiều khoản hồi phí và khích lệ. Tìm hiểu xem quý vị có thể tiết kiệm được bao nhiêu tùy theo quý vị đang ở đâu trong quá trình mua xe.

Khoản Hồi Phí $1,000 cho Xe Điện (EV) Đã Qua Sử Dụng

Nếu quý vị đã mua hoặc thuê xe điện đã qua sử dụng trong 180 ngày vừa qua, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được nhận Khoản Hồi Phí cho xe EV Đã Qua Sử Dụng của SCE. Quý vị có thể nhận được khoản hồi phí $1,000 hoặc $4,000 tùy theo tiêu chuẩn về lợi tức.

Tìm Hiểu Thêm và Ghi Danh >

Khoản Hồi Phí Ngay Lập Tức cho xe EV Mới

SCE tự hào cung cấp chương trình Phần Thưởng Nhiên Liệu Sạch của California, là một khoản khích lệ cho khách hàng khi mua xe EV mới ngay tại nơi mua hàng. Vui lòng ghé vào CCFR để biết chi tiết về các nhà sản xuất và hãng bán xe có tham gia.

Tìm Hiểu Thêm

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Cư Dân CA Thậm Chí còn được Khoản Hồi Phí Lớn Hơn

Hãy nhớ tìm hiểu Clean Vehicle Rebate Project (CVRP, Chương Trình Hồi Phí cho Xe Chạy Bằng Nhiên Liệu Sạch). Nếu quý vị mua hoặc thuê xe hạng nhẹ mới không có khí thải hoặc xe hybrid chạy bằng xăng và điện hội đủ điều kiện, quý vị có thể được nhận thêm một khoản hồi phí lên đến $4500.

Tìm Hiểu Thêm và Ghi Danh

Nhãn Xe Không Gây Ô Nhiễm Không Khí

Nếu quý vị lái xe không gây ô nhiễm không khí hội đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được nhãn dán xe từ DMV cho phép quý vị lái một mình vào hầu hết những làn đường dành cho Xe Chở Nhiều Người (HOV) của tiểu bang. Vui lòng ghé vào trang mạng của DMV để tìm hiểu thêm.

Tìm Hiểu Thêm và Ghi Danh

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Các khoản hồi phí và khích lệ luôn thay đổi. Nhập mã bưu chánh của quý vị vào Ứng Dụng SCE Cars để nhận danh sách mới nhất các khoản khích lệ của liên bang, tiểu bang và địa phương dành riêng cho quý vị. Tìm các khoản khích lệ theo mã bưu chánh.

Hỏi Đáp về các Khoản Hồi Phí & Khích Lệ cho Xe Điện

Các Nội Dung Khác về EV

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off