Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Mobile Home Park Tenant Bill Calculation

null

Southern California Edison's (SCE) Tenant Bill Calculation Service is available to all Mobile Home Park and Manufactured Housing Communities (collectively referred to as MHP) served on SCE's rate schedule, Schedule DMS-2.

SCE's Tenant Bill Calculation Service is an optional fee-based service available to you on a contractual basis. This service is designed to offer you the option of having SCE calculate the amount of your tenant's monthly electrical bill. The bill amounts will be calculated based on your input and on California Public Utilities Commission (CPUC) approved domestic tariffs. This service will provide a secure website to retain specific information regarding tenant electric billing data, and perform the usage tenant bill calculations for you.