Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Quý vị muốn liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?

Qua Điện Thoại

Báo Mất Điện (24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần): 1-800-611-1911.
Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy gọi 911 ngay lập tức.

Hỗ Trợ Khách Hàng (Hoa Kỳ & Canada): 1-800-655-4555
Gọi cho đường dây hỗ trợ của chúng tôi nếu có thắc mắc liên quan đến trương mục của quý vị, bao gồm hóa đơn và giá điện. Nếu quý vị gặp nguy hiểm trực tiếp, xin gọi 911.

Trả Hóa Đơn, Gia Hạn và Lựa Chọn Trả Hóa Đơn: 1-800-950-2356
Nếu quý vị gặp khó khăn để trả hóa đơn, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ngay. Quý vị có thể hội đủ điều kiện được sắp xếp trả hóa đơn hoặc nhận hỗ trợ tài chính khác.

Báo Cáo Sự Cố Điện Áp:  1-800-611-1911

Hãy gọi cho đường dây hỗ trợ của chúng tôi nếu quý vị đang gặp sự cố điện áp ảnh hưởng đến dịch vụ điện của quý vị. Chúng tôi sẽ điều tra vấn đề này và sửa chữa các thiết bị của chúng tôi nếu đó là nguyên nhân của vấn đề.

Qua Email

Xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại để được hỗ trợ khách hàng; chúng tôi hiện không cung cấp hỗ trợ qua email.

Trên Mạng Xã Hội

Hiện nay quý vị có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook hoặc Twitter. Chúng tôi thường trả lời trong vòng một giờ trong giờ làm việc bình thường.

FB_logo
facebook.com/sce
Twitter_logo
@SCE

Qua Bưu Điện

Địa Chỉ Gửi Thư Chung

Southern California Edison
P.O. Box 800
Rosemead, CA 91770

Dịch Vụ Kế Toán

Southern California Edison
P.O. Box 6400
Rancho Cucamonga, CA 91729
General Business Customer Service

Khách Hàng Nông Nghiệp

Southern California Edison
Agricultural Customer Service
4175 S. Laspina St.
Tulare, CA 93274

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Quý vị đang tìm giải đáp nhanh?
Tham khảo phần Hỏi Đáp của chúng tôi
Hỏi Đáp