Hỏi Đáp Biểu Giá Time-of-Use

Thông tin này nhằm giúp quý vị hiểu giá biểu Time-Of-Use của SCE. Thông tin này không thay thế thông tin về giá biểu bao gồm trong biểu thuế do CPUC chấp thuận. Xin vui lòng xem biểu thuế để có danh sách đầy đủ các điều khoản và điều kiện của dịch vụ.