Thông Báo về Quyền Bảo Mật của Trang Web

Thông Báo về Bảo Mật Trang Mạng Cập Nhật Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2020

Bảo vệ thông tin của quý vị là quan trọng đối với Southern California Edison (SCE) và chúng tôi muốn quý vị biết cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin mà chúng tôi nhận được khi trao đổi với quý vị, kể cả trên máy điện toán hoặc trên máy điện thoại cầm tay của quý vị.

Ở đây bao gồm các tương tác từ máy điện toán hoặc máy cầm tay của quý vị qua: (a) www.sce.com và các trang mạng khác mà quý vị đang truy cập Thông Báo Bảo Mật này ("Website"); (b) các trang truyền thông xã hội do chúng tôi kiểm soát khi quý vị truy cập Thông Báo Bảo Mật này (gọi chung là "Social Media Pages”); (c) Tin nhắn email dưới định dạng HTML được chúng tôi gửi có liên kết đến Thông Báo Bảo Mật này ("Email"); (d) các cuộc bàn thảo với quý vị, khách hàng, trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc qua thư từ ("Customer Interactions”). Các Trang Mạng, Trang Truyền Thông Xã Hội, Email và Tương Tác Khách Hàng gọi chung là “Services”.

Chính sách của Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (“CCPA”) và Thông Báo Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng mô tả thêm các chính sách và các thực hành của chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư của quý vị.

Các Quyền của Người Tiêu Dùng California đối với Thông Tin Cá Nhân

Các cư dân California có quyền đối với Thông Tin Cá Nhân của họ. Xin vui lòng ghé vào chính sách Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA) để xem và thực hiện các quyền này.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Để có thể cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân và Phi Cá Nhân.

Thông Tin Cá Nhân là bất kỳ thông tin nào xác định danh tính, liên quan đến, mô tả, có thể liên quan tới hoặc có thể liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một cư dân hoặc gia đình.

Dịch Vụ của chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để:

 • Phục vụ các nhu cầu của quý vị;
 • Ghi danh quý vị vào chương trình CARE hoặc các chương trình hỗ trợ khách hàng khác;
 • Nộp đơn vào các chương trình tiết kiệm năng lượng, nhận tiền hồi phí và khích lệ;
 • Cung cấp trải nghiệm riêng cho quý vị;
 • Sử dụng các ứng dụng cho điện thoại cầm tay của chúng tôi;
 • Gửi cho quý vị các thông tin về tiện ích qua thư, email hoặc tin nhắn;
 • Gửi các gợi ý về sản phẩm và dịch vụ mà quý vị quan tâm;
 • Quản lý, phân tích, và đánh giá nội dung và quảng cáo của chúng tôi;
 • Hiểu về người vào xem trang mạng của chúng tôi; và
 • Cải thiện các sản phẩm và Dịch Vụ của SCE, bao gồm cả việc phát triển sản phẩm và Dịch Vụ mới.

Quý vị cần cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi khi tạo User ID (ID Người Sử Dụng) trên SCE.com để sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số của SCE, như SCE.com My Account (Trương Mục của Tôi), gửi email hoặc hoàn tất giao dịch tự phục vụ qua trang mạng của chúng tôi, nơi chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị để xác minh, xác thực và thực hiện yêu cầu dịch vụ của quý vị. Khi nộp đơn vào các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi, quý vị có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cho mục đích ghi danh vào các chương trình khác của chính phủ.

Thông Tin Phi Cá Nhân

Thông Tin Phi Cá Nhân bao gồm thông tin có sẵn công khai được cung cấp hợp pháp từ các hồ sơ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương và thông tin người tiêu dùng không xác định hoặc tổng hợp. Loại thông tin tổng hợp này bao gồm loại trình duyệt, loại máy móc, hệ điều hành, các trang được xem, URL tham chiếu, URL đích, ngày và thời gian truy cập vào trang mạng và các thông tin khác được thu thập chủ yếu cho mục đích thống kê nhưng không được dùng để xác định danh tính một người hay một nhóm người.

Sử Dụng Cookies và các Công Nghệ Liên Quan

Chúng tôi sử dụng “cookie” và công nghệ liên quan, như web beacon, JavaScript, pixel tag, đối tượng chia sẻ địa phương và clear GIF thu thập Thông Tin Phi Cá Nhân để mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho quý vị. Trong khi quý vị đang sử dụng Trang Mạng của chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi lại các tương tác trên mạng và thu thập thói quen trình duyệt trang mạng của quý vị để giúp cải thiện nội dung trang mạng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không theo dõi các hoạt động trên mạng của quý vị từ bất kỳ trang mạng hoặc dịch vụ kỹ thuật của đệ tam nhân nào.

 • Cookie được sử dụng để nhanh chóng xác định máy điện toán hoặc máy cầm tay để “ghi nhớ” quý vị. Quý vị có thể vô hiệu hóa các cookie hoặc lập trình duyệt Internet để cảnh báo cho quý vị khi các cookie được gửi đến trình duyệt của máy điện toán hoặc điện thoại cầm tay của quý vị; Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa các cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các tính năng nhất định trên trang mạng của chúng tôi.
 • Web beacon, JavaScript, pixel tags, các đối tượng được chia sẻ trong địa phương, và clear GIF là những hình ảnh điện tử cho phép chúng tôi đếm số người dùng đã vào một số trang nhất định trên Dịch Vụ của chúng tôi. Giống như cookie, chúng không thu thập Thông Tin Cá Nhân.

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ khác vì hai mục đích:

 1. Trao Đổi theo Mối Quan Tâm – Các trang trên mạng của chúng tôi có thể chứa các điểm ảnh cho phép chúng tôi hiển thị phương tiện truyền thông theo mối quan tâm trên các trang mạng của đệ tam nhân và các ứng dụng cho điện thoại cầm tay, bao gồm cả các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter.

  Chúng tôi sử dụng cookie và web beacon và các công nghệ khác để tìm hiểu về những thông tin liên lạc dựa trên sở thích mà quý vị nhìn thấy và tương tác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị nhiều thông tin liên lạc hữu ích và phù hợp hơn. Chúng tôi không liên kết các tương tác của quý vị với các trang mạng không liên kết với danh tính của quý vị trong khi cung cấp thông tin liên lạc theo trên sở thích.

  Thông tin liên lạc theo sở thích từ các nhà quảng cáo hoặc đệ tam nhân khác cũng có thể sử dụng cookie để đo lường hiệu quả quảng cáo và gửi nội dung quảng cáo phù hợp cho cá nhân. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie hoặc các tính năng khác mà nhà quảng cáo và trang mạng của đệ tam nhân có quyền sử dụng và hoạt động thông tin của các nhà quảng cáo này cũng như trang mạng của đệ tam nhân này không nằm trong Thông Báo Bảo Mật Trang Mạng của chúng tôi. Xin liên lạc trực tiếp để biết thêm thông tin về các hoạt động bảo mật của họ.

  Để hiểu thêm về thông tin liên lạc này và cách từ chối các công ty tham gia đã kích hoạt liên lạc theo sở thích, hãy tham khảo ý kiến với Hiệp Hội Quảng Cáo Kỹ Thuật Số (Digital Advertising Alliance).

 2. Đo Tương Tác - Email, quảng cáo kỹ thuật số được hiển thị trên các trang mạng của đệ tam nhân, tin nhắn trên mạng truyền thông xã hội và các thông tin liên lạc điện tử khác mà chúng tôi gửi cho quý vị có pixel tag giúp chúng tôi theo dõi việc sử dụng giao tiếp điện tử của quý vị, bao gồm việc quý vị đã mở thông tin liên lạc hay theo dõi một liên kết trong giao tiếp nói trên (nếu có).

Tuyên Bố Miễn Trách Nhiệm “Không Truy Tìm” của California

Hầu hết các trình duyệt được lập trình để chấp nhận cookie hoặc các công nghệ tương tự khác để thu thập Thông Tin Phi Cá Nhân. Quý vị có thể đặt trình duyệt của mình để thông báo khi nhận cookie, tạo cơ hội cho quý vị chấp nhận hoặc từ chối cookie. Từ chối cookie hoặc công nghệ tương tự có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các tính năng nhất định về các Dịch vụ của chúng tôi. Quý vị có quyền ngừng chấp nhận cookie từ một trang mạng hoặc thay đổi cài đặt trình duyệt của mình, thường được tìm thấy trong danh mục “options” (tùy chọn), hoặc “preferences” (ưu tiên). Quý vị cũng có thể vào xem AboutCookies.org để được hướng dẫn, theo loại trình duyệt, về cách kiểm soát cài đặt cookie trong trình duyệt của quý vị.

Trong khi quý vị sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi lại các tương tác và thu thập thói quen trình duyệt trang mạng của quý vị để giúp cải thiện nội dung trang mạng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không theo dõi các hoạt động trực tuyến của quý vị từ bất kỳ trang mạng hoặc dịch vụ kỹ thuật số của đệ tam nhân nào.

Sử Dụng Cài Đặt Không Truy Tìm trong Trình Duyệt của Quý Vị

Để cải thiện trải nghiệm của quý vị với Dịch Vụ của chúng tôi và bất kể cài đặt “Không Truy Tìm” trong trình duyệt của quý vị, chúng tôi sẽ thu thập thông tin tổng hợp về:

 • Số người sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;
 • Số người sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi qua máy cầm tay;
 • Cách thức người sử dụng điều hướng qua các Dịch Vụ của chúng tôi;
 • Các máy vào Dịch Vụ của chúng tôi được cài đặt phần cứng và phần mềm nào;
 • Nhà cung cấp Dịch Vụ Internet nào đang được sử dụng để vào Dịch Vụ của chúng tôi; và
 • Những trình duyệt Internet nào đang được sử dụng để vào các Dịch Vụ của chúng tôi.

Liên Lạc qua Email

Email mang lại cho chúng tôi một phương pháp thuận tiện khác để liên lạc với khách hàng, bao gồm việc trả lời các câu hỏi của quý vị. Khi gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xem email của quý vị là thỏa thuận để chúng tôi trả lời quý vị qua email. Chúng tôi sẽ sử dụng email để định kỳ thông báo cho khách hàng về mức giá, sản phẩm và dịch vụ mới. Quý vị sẽ nhận email từ chúng tôi (hoặc đại diện đệ tam nhân theo ủy quyền của chúng tôi) nếu quý vị đã ghi danh nhận thông báo qua email về một số tin tức hoặc sự kiện hoặc nếu quý vị đã yêu cầu một số thông tin; tuy nhiên, trong một số trường hợp, quý vị có quyền ngừng nhận email từ chúng tôi.

Nếu chúng tôi gửi cho quý vị một email quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, thì quý vị được cung cấp tùy chọn từ chối nhận các thông báo này bằng cách nhấn vào liên kết ở cuối email để hủy ghi danh nhận thư trong tương lai hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi theo cách thức được mô tả trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi.

Nếu quý vị là khách hàng đã ghi danh sử dụng SCE.com My Account để vào trương mục của mình trên trang mạng của chúng tôi, quý vị có thể từ chối tiếp tục nhận thư bằng cách cập nhật phần tùy chọn trong My Account. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu này trong quãng thời gian yêu cầu hợp pháp và ngừng gửi email quảng cáo trừ khi quý vị lại chọn tham gia để nhận thông tin liên lạc đó.

Email dùng cho mục đích phi quảng cáo, liên quan đến tiện ích như gửi hóa đơn, thông báo mất điện, tiết kiệm điện hoặc vấn đề an toàn có thể tiếp tục được gửi đến khách hàng tiện ích SCE, bất kể các tùy chọn nhận email.

Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi qua email. Các email khi chuyển tải thường không được bảo mật và không an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi các văn bản đó. Vui lòng không gửi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân hoặc thông tin khác mà quý vị cho là cần bảo mật hoặc quan trọng qua email.

Nội Dung Mục Tiêu trên các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội

Chúng tôi sử dụng các trang truyền thông xã hội như Facebook và Twitter để liên lạc với quý vị về các chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội này để nhận các tin tức cập nhật thường xuyên. Những trang mạng xã hội này cũng cho phép chúng tôi hướng các quảng cáo đến với quý vị bằng cách sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà họ có về quý vị, ngay cả khi quý vị không theo dõi riêng chúng tôi trên trang mạng của họ. Chúng tôi có thể hướng các quảng cáo đến quý vị bằng cách sử dụng thông tin như cookies, điểm ảnh, mã bưu chánh và các sở thích. Chúng tôi cũng có thể hướng các nội dung truyền đạt đến quý vị bằng cách sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi có, như địa chỉ email hoặc số điện thoại của quý vị.

Quý vị chỉ thấy quảng cáo mục tiêu của chúng tôi sau khi đã đồng ý nhận loại thông tin liên lạc này qua nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội của quý vị. Quý vị có thể tắt một số hoặc tất cả quảng cáo mục tiêu gửi đến trên trang truyền thông xã hội bằng cách điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của quý vị trên trang mạng của họ.

Nếu quý vị là khách hàng tiện ích, theo Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng, chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị với các trang truyền thông xã hội.

Sử Dụng Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội và các Diễn Đàn Công Cộng Khác

Thông tin quý vị đăng lên diễn đàn công cộng, chẳng hạn như blog, diễn đàn, phòng trò chuyện hoặc wiki, hiện có cho tất cả người sử dụng các trang mạng này. Mọi thông tin quý vị chia sẻ đều có sẵn cho mọi người sử dụng và có thể được người khác đọc, thu thập hoặc sử dụng cho mọi mục đích, bao gồm việc gửi cho quý vị thông tin không mong muốn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi thông tin do quý vị cung cấp cho các cá nhân khác hoặc đăng trên các trang mạng này. Để bảo vệ thông tin khỏi sự lạm dụng, xin vui lòng đừng chia sẻ Thông Tin Cá Nhân cho bất kỳ ai mà quý vị không tin tưởng.

Trang Mạng Liên Kết và Dịch Vụ trên Mạng

Dịch Vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang mạng khác, bao gồm các trang truyền thông xã hội và biểu tượng để khởi chạy các dịch vụ trên mạng. Các trang mạng này có thể đặt cookie trên máy điện toán hoặc điện thoại cầm tay của quý vị, cho phép trang mạng đó nhận ra người nào đã vào xem trang mạng của chúng tôi. Việc quý vị sử dụng bất kỳ trang mạng hoặc dịch vụ trên mạng nào của đệ tam nhân có thể dẫn đến việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin về quý vị, tùy thuộc vào trang mạng hoặc dịch vụ trên mạng của đệ tam nhân. Chúng tôi không kiểm soát các trang mạng hoặc dịch vụ trên mạng của đệ tam nhân, hoặc việc thực hiện bảo mật của họ có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang mạng hoặc dịch vụ trên mạng của đệ tam nhân. SCE chưa xác minh các chính sách và hoạt động về quyền riêng tư và bảo mật áp dụng cho các trang mạng của đệ tam nhân hay các tài liệu được lưu trữ hoặc xác định những hành động mà các bên đó sẽ thực hiện liên quan đến quyền riêng tư của người sử dụng.

Thông tin Phi Cá nhân và Cá nhân mà quý vị chọn cung cấp để chia sẻ hoặc được thu thập bởi các đệ tam nhân không được bao gồm trong Thông Báo này. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem lại thông báo bảo mật và cài đặt trên trang mạng và dịch vụ của đệ tam nhân mà quý vị tương tác để hiểu cách họ sử dụng thông tin của quý vị. SCE không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, chính sách hoặc hành động nào của đệ tam nhân.

Những Cách Thức Khác Mà SCE Có Thể Thu Thập Thông Tin của Quý Vị

Nếu quý vị là khách hàng của SCE, có thể có những trường hợp khác khi SCE thu thập thông tin về quý vị. Vui lòng đọc Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng.

Sử Dụng hoặc Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập cho một hoặc nhiều mục đích kinh doanh sau:

 • Thực hiện hoặc đáp ứng lý do cung cấp thông tin của quý vị. Ví dụ, nếu quý vị chia sẻ tên và thông tin liên lạc của mình để hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân đó để trả lời câu hỏi của quý vị.
 • Tạo, duy trì, tùy chỉnh và bảo mật trương mục của quý vị với chúng tôi.
 • Xử lý các yêu cầu, mua hàng, giao dịch và trả hóa đơn của quý vị và ngăn chặn giao dịch gian lận.
 • Giúp đỡ và trả lời các câu hỏi của quý vị, bao gồm việc điều tra và giải quyết các quan ngại của quý vị cũng như theo dõi và cải thiện các câu trả lời của chúng tôi.
 • Chia sẻ với các đệ tam nhân mà chúng tôi ký hợp đồng để cung cấp các dịch vụ liên quan tới tiện ích nhưng chỉ (a) đến độ cần thiết để cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiện ích; và (b) được cung cấp khi họ đã đồng ý bằng văn bản tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và an ninh phù hợp với các điều khoản của Thông Báo về Bảo Mật này.
 • Tiết lộ có thiện chí khi cần để bảo vệ quyền của chúng tôi, sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của cơ quan chính phủ.
 • Theo lệnh của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, hoặc các cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc liên bang khác có thẩm quyền đối với chúng tôi, khi họ có quyền hợp pháp đối với thông tin đó.
 • Theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như tuân thủ lệnh, trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự.
 • Cung cấp, hỗ trợ, tùy chỉnh cho cá nhân và phát triển Trang Mạng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Kiểm tra, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, bao gồm phát triển và cải thiện Trang Mạng, sản phẩm và Dịch Vụ của chúng tôi.
 • Đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, rút vốn, tái cấu trúc, tái tổ chức, giải thể, bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của Công Ty, cho dù là đang hoạt động hoặc phá sản, thanh lý một phần, hoặc thủ tục tương tự, trong đó thông tin cá nhân được lưu giữ bởi Công Ty về người sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi thuộc một trong số các tài sản được chuyển nhượng.

Công Ty không thu thập các danh mục Thông Tin Cá Nhân bổ sung hoặc sử dụng Thông Tin Cá Nhân đã thu thập cho các mục đích khác, không liên quan hoặc không tương thích mà không thông báo cho quý vị.

Cách Quý Vị Có Thể Quản Lý và Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cung cấp những lựa chọn nhất định về cách thức chúng tôi liên lạc với quý vị và Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập. Quý vị có thể giới hạn hoặc từ chối thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi.

 • Nếu đã ghi danh nhận email từ Quan Hệ Nhà Đầu Tư hoặc email liên quan tuyển dụng của chúng tôi, thì quý vị có quyền từ chối vào bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết ở cuối email để hủy ghi danh tiếp tục nhận thư. Ngoài ra, chỉ dành cho thông tin Quan Hệ Nhà Đầu Tư, quý vị có thể cập nhật tùy chọn liên lạc của mình trong trang Quan Hệ Nhà Đầu Tư.
 • Để tìm hiểu thêm về cách thức hạn chế hoặc từ chối, việc thu thập và chia sẻ thông tin của quý vị sẽ sử dụng một trong các phương thức liên lạc được liệt kê trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi dưới đây.

Trẻ em

Chúng tôi không có ý định hoặc tiếp thị đối với trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phát hiện ra con mình cung cấp thông tin cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của quý vị, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng một trong các phương pháp được liệt kê trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi dưới đây. Nếu phát hiện ra rằng chúng tôi đã thu thập bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin đó.

Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của quý vị miễn là cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các giao dịch quý vị yêu cầu hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, chẳng hạn như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, theo luật hiện hành, bao gồm luật liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Vì các loại Thông Tin Cá Nhân khác nhau có thời gian lưu giữ khác nhau, dựa trên mục đích kinh doanh, thời gian lưu giữ thực tế có khác nhau. Ví dụ: Thông Tin Cá Nhân được cung cấp trong đơn ghi danh tài trợ cộng đồng và các chương trình quyên góp có thời gian lưu giữ khác với thiết lập dịch vụ tiện ích điện.

Đảm Bảo An Ninh

Chúng tôi chia sẻ mối quan tâm của quý vị về việc bảo vệ Thông Tin Cá Nhân. SCE tuân thủ luật về bảo mật và an toàn và các tiêu chuẩn an toàn thông tin được chấp nhận chung để duy trì biện pháp bảo vệ hợp lý đảm bảo an toàn, toàn vẹn và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của quý vị trong khi chúng tôi nắm giữ.

Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn các đệ tam nhân không được phép thu thập Thông Tin Cá Nhân được gửi qua Dịch Vụ của chúng tôi, nhưng vẫn có thể xảy ra việc một đệ tam nhân chặn hoặc mua lại thông tin bất hợp pháp.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự bảo đảm nào cung cấp cho người sử dụng được một đệ tam nhân thu thập hoặc đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi. Nếu người sử dụng cho rằng bất kỳ mật khẩu nào, được sử dụng để vào Dịch Vụ của chúng tôi, được một đệ tam nhân thu thập mà không có sự cho phép, xin vui lòng đặt lại mật khẩu và liên lạc với chúng tôi ngay lập tức.

Quyền của Cơ Quan Pháp Lý

Các Dịch Vụ của chúng tôi được kiểm soát và điều hành bởi chúng tôi từ Tiểu Bang California ở Hoa Kỳ và hoạt động của Dịch Vụ này không bắt buộc chúng tôi phải tuân theo các bộ luật hoặc hệ thống pháp lý của bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc lãnh thổ nào khác. Việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi cho thấy quý vị chấp nhận và đồng ý các điều khoản trong Thông Báo này và mức giá hiện hành được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) chấp thuận.

Chấp Nhận các Điều Khoản trong Thông Báo Này

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản trong Thông Báo này. Mọi thay đổi trong Thông Báo sẽ được đăng trên trang mạng của chúng tôi ngay khi có thể và các Thông Báo trước đó sẽ được lưu lại. Chúng tôi đề nghị quý vị thỉnh thoảng xem lại Thông Báo này để tìm hiểu xem có thay đổi nào trong Thông Báo này kể từ lần cuối cùng quý vị vào trang mạng của chúng tôi hay không. Mọi thay đổi trong Thông Báo sẽ có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu Thông Báo này. Việc quý vị sử dụng trang mạng của chúng tôi sẽ cho biết quý vị đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản trong Thông Báo vào lúc đang có hiệu lực đó.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến Thông báo này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo một trong các phương thức sau:

Southern California Edison
Attention: Chief Ethics & Compliance Officer
Post Office Box 800
Rosemead, CA 91770

Khách Hàng Cư Dân: (800) 655-4555
Khách Hàng Doanh Nghiệp: (800) 990-7788

Email: Privacy@sce.com

Xin lưu ý rằng thông tin liên quan đến các liên lạc hoặc thư với SCE có thể được lưu giữ trong một tập tin dành riêng cho quý vị.