Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Thông Báo về Quyền Bảo Mật của Trang Web

Thông Báo Bảo Mật Trang Mạng của Southern California Edison Được Cập Nhật vào ngày 30 tháng Mười Hai, 2019.

Điều quan trọng đối với Southern California Edison (SCE) là bảo vệ thông tin của quý vị và chúng tôi muốn quý vị biết cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin nhận được qua các tương tác với quý vị, bao gồm qua máy điện toán hoặc máy cầm tay hoặc khi là khách hàng SCE qua Hệ Thống Đo Lường Tiên Tiến (Advanced Metering Infrastructure), bao gồm Edison SmartConnect™ và Hệ Thống Đo Năng Lượng theo Thời Gian Thực của chúng tôi.

Ở đây bao gồm các tương tác từ máy điện toán hoặc máy cầm tay của quý vị thông qua: (a) www.sce.com và các trang mạng khác mà quý vị đang truy cập Thông Báo Bảo Mật này ("Website"); (b) các trang truyền thông xã hội do chúng tôi kiểm soát khi quý vị truy cập Thông Báo Bảo Mật này (gọi chung là "Social Media Pages”); (c) Tin nhắn email dưới định dạng HTML được chúng tôi gửi có liên kết đến Thông Báo Bảo Mật này ("Email"); (d) các cuộc bàn thảo với quý vị, khách hàng, trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc qua thư từ ("Customer Interactions”). Các Trang Mạng, Trang Truyền Thông Xã Hội, Email và Tương Tác Khách Hàng gọi chung là “Services”.

Quyền đối với Thông Tin của Quý Vị

Quý vị có quyền yêu cầu Công Ty tiết lộ một số thông tin cá nhân nhất định của mình mà chúng tôi đã thu thập và chia sẻ trong 12 tháng qua, bằng cách gửi yêu cầu trên mạng hoặc gọi cho chúng tôi theo số (800) 655-4555. Nếu quý vị đứng tên chủ hoặc là đệ tam nhân được ủy quyền trong nhiều trương mục khách hàng, thì quý vị cần gửi yêu cầu thông tin cá nhân dùng để xác minh cho từng trương mục riêng. Quý vị có quyền gửi tối đa hai yêu cầu trong mỗi quãng thời gian 12 tháng.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin từ quý vị và về quý vị để:

 • phục vụ nhu cầu của quý vị,
 • cung cấp trải nghiệm riêng cho quý vị,
 • gửi các gợi ý về sản phẩm và dịch vụ mà quý vị quan tâm,
 • quản lý, phân tích, và đánh giá nội dung và quảng cáo của chúng tôi,
 • Hiểu về người truy cập trang mạng của chúng tôi, và
 • cải thiện Sản Phẩm và Dịch Vụ của SCE, bao gồm phát triển Sản Phẩm và Dịch Vụ mới nhờ việc quý vị đã truy cập hoặc sử dụng trang mạng của chúng tôi.

 

Quý vị cần cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi khi tạo ID Người Dùng SCE.com để sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số của SCE, như SCE.com My Account, gửi email hoặc hoàn tất giao dịch tự phục vụ qua trang mạng của chúng tôi, nơi chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị để xác minh, xác thực và thực hiện yêu cầu dịch vụ của quý vị.

Thông Tin Cá Nhân bao gồm, nhưng không giới hạn ở các loại thông tin xác định, liên quan đến, mô tả, có khả năng liên kết hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với người tiêu dùng hoặc hộ gia đình.

Tùy thuộc vào mối quan hệ của quý vị với Công Ty chúng tôi, một số hoặc tất cả các loại thông tin sau có thể đã được thu thập về quý vị trong 12 tháng trước.

Thông Tin Phi Cá Nhân

Thông Tin Cá Nhân không bao gồm thông tin có sẵn công khai được cung cấp hợp pháp từ các hồ sơ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương và thông tin người tiêu dùng không xác định hoặc tổng hợp. Thông tin tổng hợp bao gồm địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, loại thiết bị, hệ điều hành, lượt xem trang, URL giới thiệu, URL đích, ngày và thời gian truy cập trang mạng và thông tin khác được thu thập chủ yếu cho mục đích thống kê.

Sử Dụng Cookie và các Công Nghệ Liên Quan

Chúng tôi sử dụng “cookie” và công nghệ liên quan, như web beacon, JavaScript, pixel tag, đối tượng chia sẻ địa phương và clear GIF để thu thập Thông Tin Phi Cá Nhân để mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho quý vị. Trong khi quý vị đang sử dụng trang mạng của chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi lại các tương tác trang mạng của quý vị và thu thập thường xuyên thói quen tra cứu trang mạng của quý vị để giúp cải thiện nội dung trang mạng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không theo dõi các hoạt động trực tuyến của quý vị từ bất kỳ trang mạng hoặc dịch vụ kỹ thuật số của bất kỳ đệ tam nhân nào.

 • Cookie được sử dụng để nhanh chóng xác định máy điện toán hoặc máy cầm tay để “ghi nhớ” quý vị. Quý vị có thể tắt cookie hoặc đặt trình duyệt Internet của mình để thông báo khi cookie được gửi đến trình duyệt của máy điện toán hoặc máy cầm tay của mình; tuy nhiên, việc tắt cookie sẽ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số tính năng nhất định trên trang mạng của chúng tôi.
 • Web beacon, JavaScript, pixel tags, các đối tượng được chia sẻ trong địa phương, và clear GIF là hình ảnh điện tử cho phép chúng tôi đếm số người dùng đã truy cập một số trang nhất định trên Dịch Vụ của chúng tôi. Giống như cookie, chúng không thu thập Thông Tin Cá Nhân.

 

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ liên quan cho hai mục đích:

 1. Thông Tin Liên Lạc theo Sở Thích - Các trang mạng của chúng tôi chứa các pixel cho phép chúng tôi hiển thị các thông tin liên lạc theo sở thích trên các trang mạng của đệ tam nhân và các ứng dụng cho máy cầm tay, bao gồm các trang truyền thông xã hội như Facebook hoặc Twitter.

  Chúng tôi sử dụng cookie và web beacon và các công nghệ khác để tìm hiểu về những thông tin liên lạc dựa trên sở thích mà quý vị nhìn thấy và tương tác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị nhiều thông tin liên lạc hữu ích và phù hợp hơn. Chúng tôi không liên kết các tương tác của quý vị với các trang mạng không liên kết với danh tính của quý vị trong khi cung cấp thông tin liên lạc theo trên sở thích.

  Thông tin liên lạc theo sở thích từ các nhà quảng cáo hoặc đệ tam nhân khác cũng có thể sử dụng cookie để đo lường hiệu quả quảng cáo và cá nhân hóa nội dung quảng cáo. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie hoặc các tính năng khác mà nhà quảng cáo và trang mạng của đệ tam nhân có quyền sử dụng và hoạt động thông tin của các nhà quảng cáo này cũng như trang mạng đệ tam nhân này không nằm trong Thông Báo Bảo Mật Trang Mạng của của chúng tôi. Vui lòng liên lạc trực tiếp với họ để biết thêm thông tin về thực hành bảo mật.

  Để hiểu thêm về những thông tin liên lạc và cách từ chối các công ty tham gia đã kích hoạt liên lạc theo sở thích, hãy tham khảo ý kiến với Liên Minh Quảng Cáo Kỹ Thuật Số (Digital Advertising Alliance).

 2. Đo Tương Tác - Email, quảng cáo kỹ thuật số được hiển thị trên các trang mạng của đệ tam nhân, tin nhắn trên mạng truyền thông xã hội và các thông tin liên lạc điện tử khác mà chúng tôi gửi cho quý vị có chứa pixel tag giúp chúng tôi theo dõi việc sử dụng giao tiếp điện tử của quý vị, bao gồm việc quý vị đã mở thông tin liên lạc hay theo dõi một liên kết trong giao tiếp nói trên (nếu có).

 

Giao Tiếp qua Email

Giao tiếp qua email mang lại cho chúng tôi một phương pháp thuận tiện khác để liên lạc với khách hàng, bao gồm việc trả lời các câu hỏi của quý vị. Khi gửi email cho chúng tôi, chúng tôi xem email của quý vị là sự đồng ý để chúng tôi trả lời quý vị qua email. Chúng tôi sẽ sử dụng email để định kỳ thông báo cho khách hàng về mức giá, sản phẩm và dịch vụ mới. Quý vị sẽ nhận email từ chúng tôi (hoặc đại diện theo ủy quyền đệ tam nhân của chúng tôi) nếu quý vị đã ghi danh nhận thông báo qua email về một số tin tức hoặc sự kiện nhất định hoặc nếu quý vị đã yêu cầu một số thông tin nhất định; tuy nhiên, trong một số trường hợp, quý vị có quyền ngừng nhận email từ chúng tôi.

Nếu chúng tôi gửi cho quý vị một email quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, thì quý vị được cung cấp tùy chọn từ chối nhận các thông báo này bằng cách nhấn vào liên kết ở cuối email để hủy đăng ký nhận thư trong tương lai hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi theo cách thức được mô tả trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi.

Nếu quý vị là khách hàng đã ghi danh sử dụng SCE.com My Account để truy cập vào trương mục của mình trên trang mạng của chúng tôi, quý vị có thể từ chối nhận thư trong tương lai bằng cách cập nhật phần tùy chọn trong My Account. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu này trong khung thời gian yêu cầu hợp pháp và ngừng gửi email quảng cáo cho quý vị trừ khi quý vị chọn tham gia để nhận thông tin liên lạc đó.

Các email dùng cho mục đích tiện ích, không liên quan đến quảng cáo, chẳng hạn như gửi hóa đơn, cắt điện, bảo toàn tài nguyên, hoặc an toàn được tiếp tục gửi cho khách hàng tiện ích của SCE, dù quý vị có tùy chọn nhận hay không nhận email.

Chúng tôi không kiểm soát thông tin được cung cấp qua email. Các văn bản email khi chuyển tải thường không được bảo mật và không an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi các văn bản đó. Vui lòng không gửi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân hoặc thông tin khác được xem là bí mật hoặc nhạy cảm qua email.

Thư Nhắm Đến Mục Tiêu trên Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội

Chúng tôi sử dụng các trang truyền thông xã hội như Facebook và Twitter để liên lạc với quý vị về các chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Quý vị theo dõi chúng tôi trên các trang truyền thông xã hội này để nhận các bản cập nhật thường xuyên. Các trang mạng truyền thông xã hội này cũng giúp chúng tôi nhắm mục tiêu quảng cáo với quý vị bằng Thông Tin Cá Nhân vẫn nói về quý vị, ngay cả khi quý vị không theo dõi chúng tôi trên trang mạng của họ. Chúng tôi có thể nhắm mục tiêu quảng cáo với quý vị bằng thông tin như cookie, pixel, mã bưu chánh và sở thích. Chúng tôi cũng có thể nhắm mục tiêu liên lạc với quý vị bằng Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi lưu giữ, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc số điện thoại của quý vị.

Quý vị chỉ thấy quảng cáo mục tiêu của chúng tôi sau khi đã đồng ý nhận loại thông tin liên lạc này qua nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội của quý vị. Quý vị có thể tắt một số hoặc tất cả quảng cáo mục tiêu gửi đến trên trang truyền thông xã hội bằng cách điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của quý vị trên trang mạng của họ.

 

Nếu quý vị là khách hàng tiện ích, theo Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Báo Sử Dụng Năng Lượng, chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị với các trang truyền thông xã hội.

Tùy Chọn Xác Thực Đăng Nhập Mạng Xã Hội

Để hỗ trợ việc đăng nhập vào các dịch vụ kỹ thuật số SCE, chẳng hạn như SCE.com My Account, chúng tôi có thể cung cấp tùy chọn nhận dạng chính mình bằng cách đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội, như Google, Amazon Alexa hoặc các nền tảng truyền thông xã hội được phép khác, qua việc sử dụng khung xác thực tiêu chuẩn. Khi sử dụng nền tảng phương tiện truyền thông xã hội được phép để xác thực chính mình, thì quý vị được chuyển về trương mục SCE.com để xác thực Nhận Dạng Người Dùng. Nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về danh tính của quý vị, nhưng thông tin đó không được lưu trữ. Sau khi được cấp quyền, trương mục SCE.com của chúng tôi sẽ liên kết với trương mục truyền thông xã hội do quý vị cấp quyền. Quý vị có quyền ngừng đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội vào bất cứ lúc nào; tuy nhiên, nếu việc đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội là cách duy nhất để truy cập các dịch vụ kỹ thuật số SCE, thì quý vị cần tạo ID Người Dùng và mật khẩu SCE.com riêng để tiếp tục sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi.

Sử Dụng Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội và Diễn Đàn Công Cộng Khác

Thông tin quý vị đăng lên diễn đàn công cộng, chẳng hạn như blog, diễn đàn, phòng trò chuyện hoặc wiki, hiện có cho tất cả người dùng truy cập các trang mạng này. Mọi thông tin quý vị chia sẻ đều có sẵn cho mọi người dùng và được người khác đọc, thu thập hoặc sử dụng cho mọi mục đích, bao gồm việc gửi thông tin không mong muốn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi thông tin do quý vị cung cấp cho các cá nhân khác hoặc đăng trên các trang mạng này. Để bảo vệ thông tin của mình không bị lạm dụng, quý vị đừng chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của mình cho bất kỳ ai mà mình không tin tưởng.

Các Trang Mạng Liên Kết và Dịch Vụ Trực Tuyến trên Mạng

Dịch Vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang mạng khác, bao gồm các trang truyền thông xã hội và biểu tượng để khởi chạy các dịch vụ trực tuyến trên mạng. Các trang mạng này có thể đặt cookie trên máy điện toán hoặc máy cầm tay của quý vị, cho phép trang mạng đó nhận ra người dùng nào đã truy cập trang mạng của chúng tôi. Việc quý vị sử dụng bất kỳ trang mạng hoặc dịch vụ trên mạng của đệ tam nhân có thể dẫn đến việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin về quý vị, tùy thuộc vào trang mạng hoặc dịch vụ trên mạng của đệ tam nhân. Chúng tôi không kiểm soát các trang mạng hoặc dịch vụ trên mạng của đệ tam nhân hoặc việc thực hiện bảo mật của họ có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang mạng hoặc dịch vụ trên mạng của đệ tam nhân.

Thông Tin Phi Cá Nhân và Thông Tin Cá Nhân do quý vị cung cấp hoặc thu thập từ các đệ tam nhân nói trên không nằm trong Thông Báo này. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem lại các thông báo và cài đặt bảo mật trên các trang mạng và dịch vụ của đệ tam nhân đang tương tác để đảm bảo quý vị hiểu cách sử dụng thông tin của mình.

Tuyên Bố Miễn Trách Nhiệm “Không Truy Tìm” của California

Hầu hết các trình duyệt được lập trình để chấp nhận cookie hoặc các công nghệ tương tự khác để thu thập Thông Tin Phi Cá Nhân. Quý vị có thể đặt trình duyệt của mình để thông báo khi nhận cookie, tạo cơ hội cho quý vị chấp nhận hoặc từ chối cookie. Việc từ chối cookie hoặc công nghệ tương tự sẽ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số tính năng nhất định trên Dịch Vụ của chúng tôi. Quý vị có quyền ngừng chấp nhận cookie từ một trang mạng hoặc thay đổi cài đặt trình duyệt của mình, thường được tìm thấy trong danh mục “options” (tùy chọn), hoặc “preferences” (ưu tiên). Quý vị cũng có thể vào xem AboutCookies.org để được hướng dẫn, theo loại trình duyệt, về cách kiểm soát Cài đặt cookie trong trình duyệt của quý vị.

Trong khi đang sử dụng Trang Mạng của chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi lại các tương tác trên mạng của quý vị và thu thập thường xuyên thói quen trình duyệt trang mạng của quý vị để giúp cải thiện nội dung trang mạng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không theo dõi các hoạt động trực tuyến của quý vị từ bất kỳ trang mạng hoặc dịch vụ kỹ thuật số của bất kỳ đệ tam nhân nào.

Dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết và biểu tượng đến các trang mạng khác, bao gồm các trang truyền thông xã hội và chúng tôi không kiểm soát việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin của họ về quý vị. Tham khảo phần Trang Mạng Liên Kết và Dịch vụ Trực Tuyến Trên Mạng nói trên để biết thêm thông tin.

Sử Dụng Cài Đặt Không Truy Tìm trong Trình Duyệt của Quý Vị

Để cải thiện trải nghiệm của quý vị với Dịch Vụ của chúng tôi và bất kể cài đặt “Không Truy Tìm” trong trình duyệt của quý vị, chúng tôi sẽ thu thập thông tin tổng hợp về:

 • Số lượng người sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;
 • Số lượng người dùng truy cập Dịch Vụ của chúng tôi qua máy cầm tay;
 • Cách người dùng điều hướng qua Dịch Vụ của chúng tôi;
 • Các máy truy cập Dịch Vụ của chúng tôi được cài đặt phần cứng và phần mềm nào;
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet nào đang được sử dụng để truy cập Dịch Vụ của chúng tôi; và
 • Những trình duyệt Internet nào đang được sử dụng để truy cập Dịch Vụ của chúng tôi.

 

SCE Có Thể Thu Thập Thông Tin của Quý Vị bằng Những Cách Khác

Nếu quý vị là khách hàng của SCE, có thể có những trường hợp khác khi SCE thu thập thông tin về quý vị. Vui lòng đọc Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng.

Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có quyền sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân được thu thập cho một hoặc nhiều mục đích kinh doanh sau:

 • Thực hiện hoặc đáp ứng lý do cung cấp thông tin của quý vị. Ví dụ: nếu quý vị chia sẻ tên và thông tin liên lạc của mình để hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân đó để trả lời câu hỏi của quý vị.
 • Tạo, duy trì, tùy chỉnh và bảo mật trương mục của quý vị với chúng tôi.
 • Xử lý các yêu cầu, mua hàng, giao dịch và trả hóa đơn của quý vị và ngăn chặn giao dịch gian lận.
 • Hỗ trợ và trả lời các câu hỏi của quý vị, bao gồm việc điều tra và giải quyết các quan ngại của quý vị cũng như theo dõi và cải thiện các câu trả lời của chúng tôi.
 • Các đệ tam nhân có hợp đồng cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiện ích như cần truy cập vào Thông Tin Cá Nhân đó, nhưng chỉ (a) trong phạm vi cần thiết để cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiện ích; và (b) miễn là họ đã đồng ý bằng văn bản tuân theo nghĩa vụ bảo mật và an ninh phù hợp với các điều khoản của Thông Báo Bảo Mật này.
 • Khi việc tiết lộ có thiện ý là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của cơ quan chính phủ.
 • Theo lệnh của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, hoặc các cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc liên bang khác có thẩm quyền đối với chúng tôi, khi có quyền hợp pháp đối với thông tin đó.
 • Theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như tuân thủ lệnh, trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự.
 • Cung cấp, hỗ trợ, cá nhân hóa và phát triển Trang Mạng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Kiểm tra, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, bao gồm phát triển và cải thiện Trang Mạng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, thoái vốn, tái cấu trúc, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của Công ty, cho dù là đang hoạt động hoặc phá sản, thanh lý một phần, hoặc thủ tục tương tự, trong đó thông tin cá nhân được lưu giữ bởi Công Ty về người dùng trang mạng của chúng tôi thuộc một trong số các tài sản được chuyển nhượng.

 

Công ty không thu thập các danh mục Thông Tin Cá Nhân bổ sung hoặc sử dụng Thông Tin Cá Nhân đã thu thập cho các mục đích khác nhau, không liên quan hoặc không tương thích mà không cần thông báo cho quý vị.

Cách Thức Quản Lý và Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị

Chúng tôi đề ra các lựa chọn nhất định về cách thức liên lạc với quý vị và những Thông Tin Cá Nhân gì chúng tôi có được. Quý vị có thể giới hạn hoặc từ chối thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi.

 • Nếu đã đăng ký để nhận Quan Hệ Nhà Đầu Tư hoặc các email liên quan đến nghề nghiệp từ chúng tôi, thì quý vị có quyền từ chối vào bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết ở cuối email để hủy đăng ký nhận thư trong tương lai. Ngoài ra, chỉ dành cho thông tin Quan Hệ Nhà Đầu Tư, quý vị có thể cập nhật tùy chọn liên lạc của mình trong trang Quan Hệ Nhà Đầu Tư.
 • Để tìm hiểu thêm về cách thức hạn chế hoặc từ chối, việc thu thập và chia sẻ thông tin của quý vị sẽ sử dụng một trong các phương thức liên lạc được liệt kê trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi dưới đây.

 

Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân vì Mục Đích Kinh Doanh

Tùy thuộc vào mối quan hệ của quý vị với Công Ty chúng tôi, một số hoặc tất cả các loại Thông Tin Cá Nhân sau đây có thể đã được tiết lộ cho mục đích kinh doanh:

Trẻ Em

Chúng tôi không thu hút bất kỳ thông tin nào hoặc tiếp thị đối với trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phát hiện ra con mình cung cấp thông tin cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của quý vị, vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng một trong các phương pháp được liệt kê trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi dưới đây. Nếu phát hiện ra chúng tôi đã thu thập bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi, thì chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin đó.

Lưu giữ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của quý vị miễn là cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các giao dịch yêu cầu hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, chẳng hạn như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, theo luật hiện hành, bao gồm luật liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Vì các loại Thông Tin Cá Nhân khác nhau có thời gian lưu giữ khác nhau, dựa trên mục đích kinh doanh, thời gian lưu giữ thực tế có khác nhau. Ví dụ: Thông Tin Cá Nhân được cung cấp trong đơn đăng ký tài trợ cộng đồng và các chương trình quyên góp có thời gian lưu giữ khác với thiết lập dịch vụ tiện ích điện.

Quyền và Lựa Chọn của Quý Vị

Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (“CCPA”) mang lại cho người tiêu dùng các quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Phần này mô tả các quyền CCPA của quý vị và giải thích cách thực hiện các quyền đó.

Quyền Truy Cập Thông Tin và Quyền Đem Theo Dữ Liệu

Quý vị có quyền yêu cầu Công Ty tiết lộ một số thông tin về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị trong 12 tháng qua. Khi chúng tôi nhận và xác nhận yêu cầu người tiêu dùng có thể kiểm chứng, chúng tôi sẽ tiết lộ cho quý vị:

 • Các loại Thông Tin Cá Nhân của quý vị mà chúng tôi đã thu thập;
 • Các loại nguồn thu thập thông tin;
 • Mục đích kinh doanh của chúng tôi để thu thập Thông Tin Cá Nhân đó;
 • Danh mục nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân đó; và
 • Các mẩu thông tin cá nhân mà doanh nghiệp thu thập về quý vị.

 

Quyền Yêu Cầu Xóa Thông Tin

Tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ, quý vị có quyền yêu cầu Công Ty xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào do chúng tôi thu thập từ quý vị và được giữ lại. Khi chúng tôi nhận và xác nhận yêu cầu thông tin cá nhân có thể kiểm chứng, chúng tôi sẽ xóa (và hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của quý vị khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ trường hợp ngoại lệ.

Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu xóa của quý vị nếu việc giữ lại thông tin là cần thiết cho chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để:

 1. Hoàn thành giao dịch do chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo yêu cầu, thực hiện các hành động được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh quan hệ kinh doanh đang diễn ra giữa chúng tôi với quý vị hoặc thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với quý vị.
 2. Phát hiện các sự việc rắc rối về an ninh, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về các hoạt động đó.
 3. Gỡ lỗi sản phẩm để xác định và sửa chữa các lỗi làm hư hỏng chức năng mục tiêu hiện có.
 4. Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền của người tiêu dùng khác để thực hiện quyền tự do ngôn luận hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của pháp luật.
 5. Tuân thủ Đạo Luật Bảo Mật Thông Tin Liên Lạc Điện Tử ở California (Bộ Luật Hình Sự California 1546 et. seq.).
 6. Chia sẻ thông tin cá nhân theo yêu cầu của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, chẳng hạn như tham gia nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được người cộng sự đánh giá vì lợi ích công cộng khi việc xóa thông tin có thể khiến kết quả nghiên cứu trở thành bất khả thi hoặc gây hại nghiêm trọng thành quả nghiên cứu.
 7. Chỉ được sử dụng nội bộ có liên kết hợp lý với kỳ vọng của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ giữa quý vị với chúng tôi, theo Thông Báo này.
 8. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, như trát đòi hầu tòa hoặc lệnh.
 9. Sử dụng nội bộ và hợp pháp khác thông tin tương thích với bối cảnh do quý vị cung cấp.

 

Thực Hiện Quyền Truy Cập, Quyền Di chuyển Dữ Liệu và Quyền Xóa

Để thực hiện quyền truy cập, quyền di chuyển dữ liệu và quyền xóa được mô tả ở trên, vui lòng gửi yêu cầu thông tin cá nhân có thể kiểm chứng cho chúng tôi bằng cách gọi theo số (800) 655-4555 hoặc gửi yêu cầu trực tuyến. Nếu quý vị là chủ hoặc là đệ tam nhân được ủy quyền cho nhiều trương mục khách hàng, quý vị phải gửi yêu cầu thông tin cá nhân có thể kiểm chứng riêng cho từng trương mục.

Quý vị chỉ có quyền yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng đối với quyền truy cập hoặc quyền di chuyển dữ liệu hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng phải:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin giúp chúng tôi xác minh hợp lý quý vị là người mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân hoặc người đại diện được ủy quyền.
 • Mô tả yêu cầu của quý vị với đầy đủ chi tiết sẽ giúp chúng tôi hiểu, đánh giá và trả lời đúng yêu cầu.

 

Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu hoặc cung cấp thông tin cá nhân nếu không thể xác minh danh tính hoặc quyền yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân liên quan cho quý vị.

Yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng không cần phải tạo trương mục với chúng tôi.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp theo yêu cầu thông tin cá nhân có thể kiểm chứng để xác minh danh tính hoặc quyền hạn của người yêu cầu.

Thời Gian Đáp Ứng và Định Dạng

Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu thông tin cá nhân có thể kiểm chứng trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận. Nếu cần thêm thời gian, tối đa thêm 45 ngày, chúng tôi sẽ thông báo quý vị lý do và thời gian gia hạn bằng văn bản. Trừ khi có quy định khác, chúng tôi sẽ trả lời qua liên kết email an toàn đến địa chỉ email trong hồ sơ.

Bất kỳ tiết lộ nào từ phía chúng tôi đều chỉ gói gọn trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi nhận yêu cầu thông tin cá nhân có thể kiểm chứng. Việc phản hồi từ chúng tôi sẽ giải thích lý do chúng tôi không thể tuân theo yêu cầu, nếu có. Đối với các yêu cầu về quyền di chuyển dữ liệu, chúng tôi sẽ chọn định dạng để cung cấp thông tin cá nhân có thể sử dụng được và cho phép quý vị truyền thông tin từ đơn vị này sang đơn vị khác thật dễ dàng.

Chúng tôi không tính phí xử lý hoặc trả lời yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng trừ khi phí này vượt mức, lặp đi lặp lại hoặc không có cơ sở rõ ràng. Nếu chúng tôi xác định rằng yêu cầu cần đảm bảo một khoản phí, thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định đó và đưa ra ước tính chi phí trước khi hoàn thành yêu cầu của quý vị.

Cấm Bán Thông Tin Cá Nhân

Bộ luật Tiện Ích Công Cộng Mục 8380 (b) (2) cấm chúng tôi bán dữ liệu của khách hàng hoặc thông tin nhận dạng cá nhân và dữ liệu chia sẻ bị giới hạn trong các trường hợp ngoại lệ được mô tả theo cách được liệt kê ở trên.

Không Phân Biệt Đối Xử

Chúng tôi không phân biệt đối xử với quý vị vì đã thực hiện mọi quyền CCPA của quý vị, bao gồm:

 • Từ chối phục vụ quý vị.
 • Tính giá hoặc mức giá khác nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm việc đưa ra giảm giá hoặc các lợi ích khác, hoặc áp dụng mức phạt.
 • Cung cấp dịch vụ cho quý vị ở mức độ hoặc chất lượng khác nhau.
 • Đề nghị quý vị nhận giá hoặc mức giá khác nhau cho các dịch vụ hoặc mức độ hoặc chất lượng dịch vụ khác nhau.

 

Bảo Vệ An Ninh

Chúng tôi chia sẻ mối quan tâm của quý vị về việc bảo vệ Thông Tin Cá Nhân. SCE tuân thủ luật riêng tư và bảo mật hiện hành và các tiêu chuẩn bảo mật thông tin được chấp nhận chung để đảm bảo mức độ bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư, phù hợp với rủi ro Thông Tin Cá Nhân do chúng tôi sở hữu.

Các Vấn Đề Thuộc Thẩm Quyền

Dịch vụ của chúng tôi được kiểm soát và điều hành bởi chúng tôi từ Tiểu Bang California, Hoa Kỳ và hoạt động của Dịch Vụ chúng tôi không nhằm mục đích tuân theo luật pháp hoặc thẩm quyền xét xử của bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào khác. Việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi cho thấy quý vị chấp nhận và đồng ý các điều khoản trong Thông Báo này và mức thuế được chấp thuận của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC).

Chấp Nhận Các Điều Khoản trong Thông Báo Này

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản trong Thông Báo này. Mọi thay đổi trong Thông Báo sẽ được đăng trên trang mạng của chúng tôi ngay khi có thể và các Thông Báo thay thế sẽ được lưu trữ. Chúng tôi đề nghị quý vị nên xem lại Thông Báo này định kỳ để tìm hiểu xem có bất kỳ thay đổi nào trong Thông Báo này kể từ lần truy cập cuối cùng của quý vị vào trang mạng của chúng tôi hay không. Mọi thay đổi trong Thông Báo sẽ có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu Thông Báo này. Việc sử dụng trang mạng của chúng tôi cho thấy quý vị chấp nhận và đồng ý các điều khoản trong Thông Báo từ khi có hiệu lực.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc ý kiến về Thông Báo này, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại:

Southern California Edison
Người nhận: Trưởng Phòng Đạo Đức & Tuân Thủ
Hộp Thư Bưu Điện 800
Rosemead, CA 91770

Khách Hàng Cá Nhân: (800) 655-4555
Khách Hàng Doanh Nghiệp: (800) 990-7788

Email: IGInformationGovernance@sce.com