Click here if you were impacted by the October wildfires

Thông Báo về Quyền Bảo Mật của Trang Web

Thông báo về bảo mật của Southern California Edison được cập nhật vào ngày 31 tháng Giêng, 2018.

Southern California Edison (SCE) muốn quý vị biết cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin của quý vị mà chúng tôi nhận được khi trao đổi với quý vị. Những cách thức này bao gồm những lần trao đổi trên máy điện toán hoặc máy điện thoại cầm tay của quý vị trên: (a) www.sce.com và các trang mạng khác được chúng tôi điều hành mà từ đó quý vị truy cập vào Thông Báo về Bảo Mật này ("Trang Mạng"); (b) các trang mạng truyền thông xã hội mà chúng tôi kiểm soát để từ đó quý vị truy cập vào Thông Báo về Bảo Mật này (gọi chung là "Trang Truyền Thông Xã Hội" của chúng tôi); (c) các thông báo qua email có định dạng HTML mà chúng tôi gửi cho quý vị kết nối với Thông Báo về Bảo Mật này ( "Email"); và (d) các cuộc bàn thảo với quý vị, với khách hàng của chúng tôi hoặc là trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc qua văn bản ("Trao Đổi với Khách hàng"). Nói chung, các Trang Mạng, các Trang Truyền Thông Xã Hội của chúng tôi, các Email và các Trao Đổi với Khách hàng được xem là "Dịch Vụ".

Xin hãy làm quen với Thông Báo về Bảo Mật Trang Mạng của chúng tôi và liên lạc với chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc.

Tổng Quan Thông Báo về Bảo Mật

Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Khi quý vị truy cập vào Trang Mạng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin khác nhau:

 1. Thông Tin Cá Nhân Quý Vị Tự Nguyện Cung Cấp.

  Bấm vào đây để hiểu về cách SCE xác định Thông Tin Cá Nhân.

  Chúng tôi sẽ không tự động thu thập thông tin cá nhân thông qua việc quý vị truy cập hoặc sử dụng trang mạng của chúng tôi trừ khi quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi quý vị tạo user ID trên SCE.com để sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số của SCE, như My Account trên SCE.com, gửi email cho chúng tôi hoặc hoàn thành một giao dịch tự phục vụ với chúng tôi qua trang mạng của chúng tôi mà chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị, bao gồm địa chỉ Giao Thức Internet (IP) của quý vị, để xác định và xác nhận quý vị và thực hiện các yêu cầu dịch vụ của quý vị. Nếu quý vị hiện đang là một khách hàng của SCE, chúng tôi có thể thu thập được thông tin cá nhân về quý vị từ các nguồn công cộng để cung cấp các thông tin liên lạc dựa trên sở thích liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

  Vào bất cứ lúc nào, quý vị có thể chọn không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi bằng cách ngừng sử dụng trang mạng của chúng tôi.

 2. Thông Tin Phi Cá Nhân Được Tập Hợp.

  Chúng tôi thu thập một số thông tin phi cá nhân một cách tự động khi quý vị điều hướng và sử dụng trang mạng của chúng tôi. "Thông Tin Phi Cá Nhân" có nghĩa là thông tin không được dùng để nhận diện một người, nhóm người hoặc khách hàng không phải cư dân. Loại thông tin này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, loại máy móc, hệ điều hành, các trang được xem, URL tham chiếu, URL đích, ngày và thời gian truy cập vào trang mạng và các thông tin khác được thu thập chủ yếu cho mục đích thống kê. Chúng tôi giữ lại thông tin này ở dạng tích lũy, vì vậy chúng tôi không biết danh tính của bất kỳ người hoặc nhóm người sử dụng nào.

  Để trải nghiệm của quý vị với các Dịch Vụ của chúng tôi được tốt hơn, và dù quý vị cài đặt tính năng “Không Theo Dõi” trên trình duyệt của mình, chúng tôi vẫn thu thập thông tin về:

  • Số lượng người sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi;
  • Số người sử dụng truy cập các Dịch Vụ của chúng tôi qua điện thoại cầm tay;
  • Cách thức người sử dụng điều hướng qua các Dịch Vụ của chúng tôi;
  • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nội Mạng (ISPs) nào được sử dụng để truy cập vào Dịch Vụ của chúng tôi; và
  • Trình duyệt mạng gì được sử dụng để truy cập các Dịch Vụ của chúng tôi.
 3. Thông Tin Thu Thập được Từ Cookie và Công Nghệ Liên Quan.

  Chúng tôi sử dụng "cookies" và các công nghệ tương tự như web beacons, JavaScript, pixel tags, các đối tượng được chia sẻ tại địa phương, và các clear GIF để thu thập thông tin phi cá nhân nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập Thông Tin Cá Nhân để theo dõi các hoạt động trực tuyến của quý vị trên trang mạng của chúng tôi hoặc bất kỳ trang mạng nào của đệ tam nhân hoặc các dịch vụ kỹ thuật số theo thời gian.

  Cookie là gì?

  "Cookie" là thông tin ghi chép lưu trữ nhỏ mà các trang mạng thường lưu trên máy điện toán hoặc điện thoại cầm tay của người sử dụng. Cookies của chúng tôi không thu thập Thông Tin Cá Nhân và thường được sử dụng để xác định một cách nhanh chóng máy điện toán hoặc điện thoại cầm tay của quý vị để "nhớ" quý vị. Quý vị có thể vô hiệu hóa các cookie hoặc lập trình duyệt Internet để cảnh báo cho quý vị khi các cookie được gửi đến trình duyệt của máy điện toán hoặc điện thoại cầm tay của quý vị; tuy nhiên, việc vô hiệu hóa các cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các tính năng nhất định trên trang mạng của chúng tôi.

  Web Beacons, Action Tags, Pixel Tags và Clear GIFs là gì?

  Web beacon, action tag, JavaScript pixel tag hoặc clear GIF là hình ảnh điện tử cho phép chúng tôi đếm số người đã truy cập vào những trang nhất định trong các Dịch Vụ của chúng tôi. Giống như các cookie, những công cụ này không thu thập Thông Tin Cá Nhân.

Sử Dụng Cookies và Công Nghệ Liên Quan

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ liên quan khác vì hai mục đích:

 • Truyền Đạt theo Mối Quan Tâm – Các trang trên Mạng của chúng tôi có thể chứa các điểm ảnh cho phép chúng tôi hiển thị phương tiện truyền thông theo mối quan tâm trên các trang mạng của đệ tam nhân và các ứng dụng cho điện thoại cầm tay, bao gồm cả các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter.

  Chúng tôi sử dụng các cookie và web beacons, và các công nghệ liên quan khác cho phép chúng tôi tìm hiểu xem quý vị nhìn thấy và phản ứng với nội dung quan tâm nào. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp thông tin hữu ích và phù hợp hơn cho quý vị. Chúng tôi không kết hợp nội dung tương tác có danh tính của quý vị với các trang mạng không liên kết khi cung cấp nội dung theo mối quan tâm cho quý vị.

  Nội dung theo mối quan tâm của các nhà quảng cáo khác hoặc các đệ tam nhân cũng có thể sử dụng cookie để đo lường hiệu quả các quảng cáo của họ và để gửi nội dung quảng cáo theo mối quan tâm của từng người. Chúng tôi không có quyền truy cập vào hoặc kiểm soát các cookie hoặc các tính năng quảng cáo khác và các trang mạng mà đệ tam nhân có thể sử dụng cũng như các thông lệ về thông tin của các nhà quảng cáo và các trang mạng của đệ tam nhân không được bao gồm trong Thông Báo Bảo Mật Trang Mạng của chúng tôi. Xin liên lạc trực tiếp để biết thêm thông tin về các thông lệ bảo mật của họ.

  Để tìm hiểu thêm về các loại thông tin này và cách thức để chọn không xem các nội dung mà các công ty tham gia đang gửi dựa trên mối quan tâm, xin tham khảo với Hiệp Hội Quảng Cáo Kỹ Thuật Số, http://www.aboutads.info/choices/.

 • • Lượng Định Tương Tác – Các email, quảng cáo kỹ thuật số được hiển thị trên các trang mạng của đệ tam nhân, các thông tin truyền thông xã hội và các nội dung truyền đạt điện tử khác mà chúng tôi gửi cho quý vị có thể chứa các pixel tags cho phép chúng tôi theo dõi việc quý vị sử dụng nội dung điện tử, bao gồm cả việc quý vị có mở một nội dung hoặc theo dõi một liên kết trong nội dung này (nếu có) hay không.

Các Nội Dung Mục Tiêu Trên các Trang Mạng Xã Hội

Chúng tôi sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter để liên lạc với quý vị về các chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội này để nhận được các tin tức mới nhất thường xuyên. Những trang mạng xã hội này cũng cho phép chúng tôi hướng các quảng cáo đến với quý vị bằng cách sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà họ có về quý vị, ngay cả khi quý vị không nói rõ là theo dõi chúng tôi trên trang mạng của họ. Chúng tôi có thể hướng các quảng cáo đến quý vị bằng cách sử dụng thông tin như cookies, pixels, mã bưu chánh và các sở thích. Chúng tôi cũng có thể hướng các nội dung truyền đạt đến quý vị bằng cách sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi có, như địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Quý vị sẽ chỉ thấy các quảng cáo được chúng tôi hướng đến nếu quý vị đồng ý nhận loại nội dung này qua nhà cung cấp mạng truyền thông xã hội của quý vị. Quý vị có thể vô hiệu hóa một số hoặc tất cả quảng cáo nhằm tới quý vị trên mạng truyền thông xã hội bằng cách điều chỉnh chế độ cài đặt bảo vệ quyền riêng tư trên trang mạng của họ.

Tùy Chọn Đăng Nhập Mạng Xã Hội

Để hỗ trợ việc đăng nhập vào các dịch vụ kỹ thuật số SCE, như My Account trên SCE.com, chúng tôi có thể cung cấp tùy chọn để xác định chính quý vị bằng cách sử dụng đăng nhập mạng xã hội, chẳng hạn như Amazon hay Facebook, thay vì (hoặc thêm vào) một user ID và mật khẩu trên SCE.com. Nếu quý vị chọn sử dụng đăng nhập của mạng xã hội, nhà cung cấp mạng xã hội mà quý vị chọn sẽ chỉ gửi cho chúng tôi dữ liệu mà chúng tôi cần để xác minh danh tính của quý vị, thường chỉ bao gồm họ và tên của quý vị và địa chỉ email chính. Thông tin chính xác được cung cấp từ nhà cung cấp mạng xã hội của chúng tôi sẽ được tiết lộ khi quý vị sử dụng đăng nhập mạng xã hội trên SCE.com. Quý vị có thể ngưng sử dụng đăng nhập mạng xã hội bất cứ lúc nào; tuy nhiên nếu đăng nhập mạng xã hội là phương tiện duy nhất của quý vị để truy cập các dịch vụ số của SCE, quý vị cần phải tạo một user ID và mật khẩu riêng cho SCE.com để tiếp tục sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi.

Sử Dụng Mạng Xã Hội và các Diễn Đàn Công Cộng Khác

Thông tin quý vị đưa lên diễn đàn công cộng, chẳng hạn như là blog, phòng chat hoặc wiki là có sẵn cho tất cả những ai truy cập các trang mạng này. Bất kỳ thông tin nào mà quý vị chia sẻ là có sẵn cho bất kỳ người sử dụng nào và có thể được đọc, thu thập hoặc sử dụng bởi người khác cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm gửi cho quý vị thông tin không mong muốn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho các cá nhân khác hoặc đăng trên các trang mạng này. Để bảo vệ thông tin của quý vị khỏi việc có thể bị lạm dụng, chúng tôi khuyên quý vị không bao giờ chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với bất cứ ai mà quý vị không tin tưởng.

Các Trang Mạng được Liên Kết và các Dịch Vụ trên Mạng

Các Dịch Vụ của chúng tôi có các liên kết với các trang mạng khác, bao gồm cả các trang mạng xã hội và các biểu tượng để khởi động các dịch vụ trên mạng. Những trang mạng này có thể đặt một cookie trên máy điện toán hoặc điện thoại cầm tay của quý vị, cho phép trang mạng đó nhận ra người sử dụng đã có thể truy cập vào trang mạng của chúng tôi. Việc quý vị sử dụng bất kỳ trang mạng của đệ tam nhân hoặc dịch vụ trên mạng nào có thể dẫn đến việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin về quý vị, tùy thuộc vào trang mạng hoặc dịch vụ trên mạng của đệ tam nhân. Chúng tôi không kiểm soát các trang mạng của đệ tam nhân hoặc các dịch vụ trên mạng, cũng như thông lệ bảo mật của họ, có thể khác với thông lệ của chúng tôi. Chúng tôi không chứng thực cũng như không đại diện dưới bất kỳ hình thức nào cho trang mạng hoặc dịch vụ trên mạng của đệ tam nhân.

Thông tin Phi Cá nhân và Cá nhân mà quý vị cung cấp hoặc được thu thập bởi các đệ tam nhân không được bao gồm trong Thông Báo này. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem lại thông báo bảo mật và cài đặt trên trang mạng và dịch vụ của đệ tam nhân mà quý vị tương tác để biết chắc quý vị hiểu cách thức xhọ sử dụng thông tin của quý vị.

Công Bố Tính Năng “Không Theo Dõi” của California

Hầu hết các trình duyệt được lập trình để chấp nhận cookie hoặc các công nghệ tương tự khác để thu thập Thông Tin Phi Cá Nhân. Quý vị có thể thiết lập trình duyệt để thông báo cho quý vị khi quý vị nhận được một cookie, cho quý vị cơ hội để chấp nhận hoặc từ chối. Từ chối cookie hoặc công nghệ tương tự có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các tính năng nhất định trong Dịch Vụ của chúng tôi. Quý vị có thể ngừng chấp nhận các cookie từ một trang mạng nào đó hoặc bằng cách thay đổi các cài đặt của trình duyệt, thường được tìm thấy trong trình đơn 'options' (tùy chọn) hoặc 'preferences' (sở thích). Quý vị cũng có thể xem AboutCookies.org để được hướng dẫn, theo loại trình duyệt, về cách thức kiểm soát các cài đặt cookie trong trình duyệt của quý vị.

Chúng tôi không thu thập Thông Tin Cá Nhân về các thói quen trình duyệt mạng của quý vị qua thời gian và qua các trang mạng của đệ tam nhân hoặc các dịch vụ trên mạng. Tuy nhiên, các Dịch Vụ của chúng tôi chứa các liên kết và các biểu tượng với các trang mạng khác, bao gồm cả các trang mạng xã hội và chúng tôi không kiểm soát được việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin về quý vị của họ. Xin vui lòng tham khảo phần các Trang Mạng Liên Kết và các Dịch Vụ trên Mạng để biết thêm thông tin.

Công Bố Thông Tin cho Đệ Tam Nhân

Except as outlined above, we do not disclose your Personal Information to third parties without your prior written consent, except in the following circumstances:

 • Chúng tôi được yêu cầu bởi pháp luật, chẳng hạn như để tuân theo một trát tòa hoặc thủ tục pháp lý tương tự;
 • Chúng tôi tin với thiện ý rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của quý vị, sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của những người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của một cơ quan chính phủ;
 • Có lệnh của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, hoặc lệnh của các cơ quan khác của tiểu bang hoặc chính phủ liên bang có thẩm quyền với chúng tôi, khi họ được pháp luật cho quyền có thông tin đó;
 • Các đệ tam nhân mà chúng tôi ký hợp đồng để cung cấp các dịch vụ liên quan tới tiện ích khi họ cần truy cập vào Thông Tin Cá Nhân như vậy, nhưng chỉ đến (a) mức độ cần thiết để cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiện ích; và (b) khi họ đã đồng ý bằng văn bản tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và an ninh nhất định phù hợp với các điều khoản của Thông Báo về Bảo Mật này.

Quý Vị Có Thể Quản Lý và Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân của Mình Bằng Cách Nào

Chúng tôi cung cấp những lựa chọn nhất định về cách thức chúng tôi liên lạc với quý vị và Thông Tin Cá Nhân nào chúng tôi thu thập. Quý vị có quyền hạn chế hoặc từ chối cung cấp thông tin cho chúng tôi./p>

Một trong những cách thức mà chúng tôi cung cấp cho quý vị quyền xem hóa đơn nhanh, trả hóa đơn và nhận các cảnh báo quan trọng là bằng cách đăng ký dịch vụ My Account trên SCE.com trong đó đòi hỏi quý vị phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email. Quý vị có quyền không cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email; tuy nhiên, quý vị sẽ không thể tận dụng lợi thế của các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi như nhận hóa đơn điện tử và trả hóa đơn.

Nếu quý vị tin rằng bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà chúng tôi thu thập hoặc lưu giữ là không chính xác, xin liên lạc với chúng tôi theo cách thức được mô tả trong phần Liên Lạc với chúng tôi bên dưới.

 

Thông Tin Liên Lạc qua Email

Thông tin liên lạc qua email mang lại cho chúng tôi phương pháp thuận tiện để giao tiếp với khách hàng, bao gồm cả giải đáp thắc mắc của quý vị. Khi gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xem email của quý vị như là một sự thỏa thuận để chúng tôi trả lời quý vị qua email. Chúng tôi có thể sử dụng email để định kỳ thông báo cho khách hàng về giá biểu, các sản phẩm và dịch vụ mới. Quý vị sẽ nhận được email từ chúng tôi (hoặc đệ tam nhân thực hiện được ủy quyền của chúng tôi) nếu quý vị đã ghi danh nhận thông báo qua email đối với các tin tức hoặc sự kiện nào đó, hoặc nếu quý vị đã yêu cầu thông tin nào đó; tuy nhiên, trong một số trường hợp, quý vị có tùy chọn để ngừng nhận email từ chúng tôi.

Nếu chúng tôi gửi cho quý vị một email quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ, quý vị sẽ được cung cấp tùy chọn không tham gia nhận các thông báo này bằng cách nhấp vào liên kết nằm ở dưới cùng của email đó để từ chối ghi danh nhận email về sau hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi theo cách thức được mô tả trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi. Nếu quý vị là khách hàng đã đăng ký sử dụng My Account trên SCE.com để truy cập vào trương mục của quý vị trên trang mạng của chúng tôi, quý vị có thể không chọn nhận các thư này nữa bằng cách cập nhật phần preferences (sở thích) trong My Account. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của quý vị trong khung thời gian cần thiết hợp lý và dừng việc gửi email quảng cáo cho quý vị trừ khi quý vị lại chọn để nhận thông tin đó.

Email dùng cho mục đích phi quảng cáo, liên quan đến tiện ích chẳng hạn như gửi hóa đơn, thông báo mất điện, bảo toàn điện hoặc vấn đề an toàn có thể tiếp tục được gửi đến khách hàng tiện ích SCE, bất kể các tùy chọn nhận email.

Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi qua email. Những tin nhắn email lưu chuyển không được bảo mật và không an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sử dụng, công bố hoặc chỉnh sửa nào đối với những tin nhắn này. Cuối cùng, xin đừng gửi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân hoặc thông tin khác mà quý vị cho là bí mật hoặc nhạy cảm qua email. Xin vui lòng đừng gửi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân hoặc thông tin khác mà quý vị cho là bí mật hoặc nhạy cảm qua email.

Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi giữ lại Thông tin Cá nhân của quý vị cho đến khi cần thiết hợp lý để hoàn thành các giao dịch mà quý vị yêu cầu, hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, phù hợp với luật pháp hiện hành, bao gồm luật liên bang, tiểu bang và địa phương Hoa Kỳ. Vì khoảng thời gian lưu giữ thay đổi cho các loại Thông tin Cá nhân khác nhau, tùy theo mục đích kinh doanh, thời gian lưu giữ thực tế khác nhau. Ví dụ: Thông Tin Cá Nhân được cung cấp trong đơn xin tài trợ của cộng đồng và các chương trình quyên tặng có thời gian lưu giữ khác so với thời gian lưu giữ khi yêu cầu thông tin công ty.

Bảo Đảm An Ninh

Chúng tôi chia sẻ các mối quan tâm của quý vị về việc bảo vệ Thông Tin Cá Nhân. SCE tuân thủ luật về bảo mật và an toàn và các tiêu chuẩn an toàn thông tin được chấp nhận chung để duy trì biện pháp bảo vệ hợp lý đảm bảo an toàn, toàn vẹn và bảo mật Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi có của quý vị. Thông Tin Cá Nhân được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi chúng tôi thông qua việc quý vị sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi được lưu trữ trong môi trường điều hành an toàn không có sẵn cho công chúng.

Các Vấn Đề về Pháp Lý

Các Dịch Vụ được kiểm soát và điều hành bởi chúng tôi từ Tiểu Bang California ở Hoa Kỳ và hoạt động của Dịch Vụ này không bắt buộc chúng tôi phải tuân theo các bộ luật hoặc hệ thống pháp lý của bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc lãnh thổ nào khác. Việc quý vị sử dụng trang mạng của chúng tôi cho thấy rằng quý vị đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản trong Thông Báo này và thuế quan áp dụng được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) chấp thuận.

Chấp Nhận các Điều Khoản trong Thông Báo Này

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản trong Thông Báo này. Bất kỳ thay đổi nào đối với Thông Báo này sẽ được đăng trên trang mạng của chúng tôi sớm nhất theo cách hợp lý có thể được và các Thông Báo trước đó sẽ được lưu trữ. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra định kỳ Thông Báo này để tìm hiểu xem Thông Báo này có được thay đổi gì kể từ lần truy cập cuối cùng của quý vị vào trang mạng của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào đối với Thông Báo này sẽ có hiệu lực từ ngày ghi trên phần đầu của Thông Báo này. Việc quý vị sử dụng trang mạng của chúng tôi sẽ cho biết quý vị đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản trong Thông Báo lúc đó đang có hiệu lực.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc quan ngại nào liên quan đến Thông Báo về Bảo Mật này, xin liên lạc với chúng tôi tại:

Southern California Edison
Attention: Chief Ethics & Compliance Officer
Post Office Box 800
Rosemead, CA 91770

Khách Hàng Cư Dân: (800) 655-4555
Khách Hàng Doanh Nghiệp: (800) 990-7788

Địa chỉ email: PrivacyProgram@sce.com