สภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

Expose as Block
No

สภาพอากาศและการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

หากสภาวะต่างๆ บ่งชี้ว่าอันตรายต่อการเกิดไฟป่ายกระดับความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากมีลมแรง ความชื้นต่ำ พืชพรรณแห้ง มีภัยคุกคามจากไฟไหม้ต่อโครงสร้างเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสาธารณะ เราอาจตัดไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวสำหรับลูกค้าบางรายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า มาตรการนี้เรียกว่า การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ และมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน

การตัดไฟฟ้าของลูกค้าไม่ใช่สิ่งที่เราดำเนินการโดยไม่ให้ความสำคัญ แต่การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะคือหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้เรารับรองความปลอดภัยให้กับสาธารณชน ลูกค้า และพนักงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้องและเหตุการณ์ด้านการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)

ลงทะเบียนหรืออัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณใน "บัญชีของฉัน" เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ของคุณ รวมถึงเหตุการณ์ด้านการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)  จัดการการแจ้งเตือน >

หากไม่มีบัญชี SCE คุณยังสามารถ รับการแจ้งเตือน เฉพาะเหตุการณ์ PSPS สำหรับรหัสไปรษณีย์ที่เฉพาะเจาะจงได้
การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ

โดยปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราพิจารณาในการตัดสินใจว่าเมื่อใดที่ควรตัดไฟฟ้าเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยสาธารณะ ได้แก่

 • ธงแดง – บริการสภาพอากาศแห่งชาติ (National Weather Service) จะออก คำเตือนธงแดง สำหรับพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ของเรา
 • นักอุตุนิยมวิทยา – การประเมินผลอย่างต่อเนื่องจากนักอุตุนิยมวิทยาในองค์กรของเราโดยใช้แบบจำลองสภาพอากาศความละเอียดสูง ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศของ SCE และ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • ดัชนีศักยภาพการเกิดไฟป่า – ดัชนีศักยภาพการเกิดไฟป่าของ SCE (Fire Potential Index - FPI) เป็นเครื่องมือที่นำข้อมูลสภาพอากาศ สภาพเชื้อเพลิง และปริมาณความชื้นของพืชพรรณมาใช้ในการประเมินศักยภาพการเกิดไฟป่ารายวันทั่วทั้งภูมิภาค
 • ลม – ความเร็วลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกินหรือคาดว่าจะเกินระดับคำเตือนเกี่ยวกับลมของบริการสภาพอากาศแห่งชาติ (เมื่อมีความเร็วลมคงที่ 31 ไมล์ต่อชั่วโมง และความเร็วลมกระโชก 46 ไมล์ต่อชั่วโมง) หรือเกิน 1% แรกของความเร็วลมในอดีตในพื้นที่ดังกล่าว
  • ความเร็วลมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับสภาวะอื่นๆ ในท้องถิ่น เช่น พืชพรรณแห้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างแท้จริงต่อชุมชน
  • ขีดจำกัดความเร็วลมยังอาจปรับได้ตามปัจจัยอื่นๆ หรือการออกแบบวงจร
 • หน่วยงานของรัฐ  – ข้อกังวลเฉพาะที่ได้รับจากหน่วยงานด้านไฟป่าของรัฐและท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จัดการภาวะฉุกเฉิน และ/หรือผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยสาธารณะ
 • ผลกระทบ – ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการตัดไฟฟ้าที่จ่ายไปยังบริการที่จำเป็น เช่น หน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ ปั๊มน้ำ และ/หรือการควบคุมการจราจร
 • สถานการณ์เชิงปฏิบัติการ – ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติการอื่นๆ เช่น สภาพของวงจรที่อาจได้รับผลกระทบ เศษซากที่ปลิวอยู่ในอากาศ และ/หรือสายไฟที่หล่นลงมา

เมื่อเป็นไปได้และปลอดภัยในช่วงสภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารุนแรง เราสามารถส่งผู้สังเกตการณ์ภาคพื้นดินไปยังพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อตรวจสอบสภาวะปัจจุบันแบบเรียลไทม์

หมายเหตุ: เรากำลังดำเนินการอย่างแข็งขันตามมาตรการเสริมความแข็งแกร่งของระบบ รวมถึงความพยายามอื่นๆ ในการบรรเทาเพื่อลดผลกระทบของ PSPS ต่อลูกค้าของเรา เราจะพัฒนาเกณฑ์การตัดการจ่ายพลังงานของเราต่อไปและจะแจ้งข่าวคราวให้ทราบเมื่อมีความคืบหน้า

เครื่องมือส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าเมื่อใดที่ควรตัดไฟฟ้ามีดังนี้

ดัชนีภัยคุกคามจากไฟป่า

ดัชนีภัยคุกคามจากไฟป่าแซนตาแอนา (Santa Ana Wildfire Threat Index) คือแบบจำลองเชิงทำนายที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับกรมป่าไม้สหรัฐฯ และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ดัชนีนี้ช่วยให้หน่วยงานดับเพลิงและสาธารณะเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามจากไฟป่าในช่วงที่มีลมแรง ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศนี้แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงภัยคุกคามของไฟป่าที่เกิดจากลมได้

 

 

ไม่มีคะแนน
 

 

Expose as Block
No

 

ไม่คาดการณ์ว่าจะมีลม หรือจะไม่ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ที่สำคัญ

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
เล็กน้อย
 

 

Expose as Block
No

เมื่อเกิดการติดไฟ ไฟอาจลุกลามอย่างรวดเร็ว

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
ปานกลาง
 

 

Expose as Block
No

เมื่อเกิดการติดไฟ ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและจะควบคุมได้ยาก

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
สูง
 

 

Expose as Block
No

เมื่อเกิดการติดไฟ ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วมาก จะเผาไหม้อย่างรุนแรง และจะควบคุมได้ยากมาก

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
รุนแรง
 

 

Expose as Block
No

เมื่อเกิดการติดไฟ ไฟจะลุกลามอย่างรุนแรงมาก จะเผาไหม้อย่างรุนแรงมาก และจะไม่สามารถควบคุมได้

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Class name
sce-column-wrapper
Expose as Block
No
Picture of a Weather Camera

กล้องเตือนไฟป่า

มีการติดตั้งกล้องเตือนไฟป่าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกว่า 160 ตัวเพื่อช่วยสังเกตการณ์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า กล้องเหล่านี้จะสตรีมภาพสดบนเครือข่าย ALERT Wildfire

 


Picture of SCE's Weather Stations

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

จนถึงขณะนี้ เราได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า 480 แห่ง และเราวางแผนที่จะเพิ่มสถานีอีกหลายร้อยแห่งในพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ให้บริการของเราภายในสิ้นปี 2020 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ เช่น เสา โดยจะให้ข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึงความเร็วลมและลมกระโชก อุณหภูมิ ความชื้น และข้อมูลเกี่ยวกับแสงอาทิตย์ทุก 10 นาที

เมื่อคุณเลือกสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่เฉพาะเจาะจง (วางเมาส์เหนือ ) ให้คลิกที่ไอคอน  ที่มุมขวาบนเพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์

When you select a specific weather station (hover over the green dots), click on the cloud icon in the upper right-hand corner to view real-time weather data.

 


คำเตือนธงแดง

บริการสภาพอากาศแห่งชาติจะออกคำเตือนธงแดงเมื่อมีสภาพอากาศที่อาจเป็นอันตรายและสภาวะแห้งแล้งซึ่งอาจนำไปสู่ไฟป่าที่เพิ่มขึ้น สภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การเตือนประกอบด้วย: ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ลมแรง เชื้อเพลิงแห้ง และความเป็นไปได้ที่จะเกิดฟ้าผ่าแห้ง

 


คำถามที่พบบ่อย

1. การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะคืออะไร

ภัยคุกคามจากไฟป่าในแคลิฟอร์เนียนั้นเป็นปัญหาสำคัญและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วิธีหนึ่งที่ SCE ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าก็คือการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ เราอาจจำเป็นต้องตัดไฟฟ้าเพื่อควบคุมสถานการณ์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงยิ่งขึ้น เช่น ลมแรง อุณหภูมิสูง และพืชพรรณแห้ง ซึ่งสามารถทำให้สายไฟหล่นลงมาและเกิดประกายไฟอันอาจทำให้เกิดไฟป่าได้ เหตุการณ์ PSPS เป็นสถานการณ์ชั่วคราวและมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับคุณและชุมชน

แม้การทำนายว่าสภาพอากาศที่รุนแรงจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพียงใดนั้นทำได้ยาก แต่ภัยคุกคามจากไฟป่าในแคลิฟอร์เนียก็เป็นปัญหาสำคัญและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชาวแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องมีแผนการและชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเตรียมพร้อมไว้ ลูกค้า SCE สามารถอัปเดตข้อมูลติดต่อของตนและศึกษาเคล็ดลับด้านความปลอดภัยที่มีประโยชน์ได้ที่ sce.com/BePrepared.

2. SCE จะเรียกใช้ PSPS ในสภาวการณ์ใด

สภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นอาจเป็นสาเหตุให้พืชพรรณหรือสิ่งอื่นๆ ปลิวเข้าใส่สายไฟฟ้าซึ่งอาจทำให้เกิดไฟป่าได้ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เราอาจตัดไฟฟ้าสำหรับลูกค้าเป็นการชั่วคราวเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับคุณและชุมชน SCE พิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขหลายประการก่อนที่จะประกาศ PSPS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยต่อไปนี้

 • ลมแรง (รวมถึงคำเตือนธงแดงที่ประกาศโดยบริการสภาพอากาศแห่งชาติ)
 • ความชื้นต่ำ
 • พืชพรรณแห้งที่อาจทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิง
 • การสังเกตการณ์ภาคพื้นดิน
 • ภัยคุกคามจากไฟไหม้ต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้า
 • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสาธารณะ

3. ใครคือผู้ตัดสินใจดำเนินการ PSPS

สาธารณูปโภคแต่ละรายการจะพิจารณาว่าจะเรียกใช้ PSPS เมื่อใดและอย่างไร สาธารณูปโภคที่เป็นเจ้าของโดยนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดสามรายของแคลิฟอร์เนียจะประสานงานกันตามคำสั่งของคณะกรรมการสาธารณูปโภครัฐแคลิฟอร์เนีย (California Public Utilities Commission) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวแคลิฟอร์เนียทุกคนในการรับมือกับภัยคุกคามจากไฟป่าและการดับไฟฟ้าในช่วงเวลาที่สภาพอากาศเลวร้าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามระดับรัฐนี้ที่ได้: prepareforpowerdown.com.

Expose as Block
No

4. ใครจะได้รับผลกระทบจาก PSPS บ้าง

ลูกค้าที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ตามที่นิยามโดยคณะกรรมการสาธารณูปโภครัฐแคลิฟอร์เนียมีแนวโน้มที่จะพบกับเหตุการณ์ PSPS อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าเหล่านี้ก็อาจได้รับผลกระทบด้วยเนื่องจากการเชื่อมโยงถึงกันของโครงข่ายไฟฟ้า SCE มีเครือข่ายวงจรที่ให้บริการไฟฟ้าแก่ผู้คน 15 ล้านคนภายในพื้นที่ 50,000 ตารางไมล์ของแคลิฟอร์เนียตอนกลาง ชายฝั่ง และตอนใต้ ทุกคนในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น PSPS และจำเป็นต้องเตรียมแผนการรับมือให้พร้อมไว้

ลูกค้า SCE ควรอัปเดตข้อมูลติดต่อของตนและลงทะเบียนรับการแจ้งเตือน PSPS ที่: sce.com/OutageAlerts.

5. ลูกค้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยควรเตรียมตัวอย่างไร

เราติดต่อและระบุตัวลูกค้าที่ต้องการการดูแลขั้นวิกฤตอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะดำเนินการ PSPS นอกจากนี้ เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ PSPS ก็เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการของเราเช่นกัน ดังนั้นลูกค้าจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์จะยังคงทำงานในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ เราสนับสนุนให้ลูกค้าที่ต้องการการดูแลขั้นวิกฤตเตรียมแผนสำรองไว้ตั้งแต่ตอนนี้ ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลติดต่อที่เป็นปัจจุบันที่สุดของตน เพื่อให้เราสามารถแจ้งลูกค้าได้เมื่อจะมีการดับไฟฟ้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ sce.com/MedicalBaseline.

หมายเหตุ: ลูกค้าที่ต้องการการดูแลขั้นวิกฤตคือกลุ่มย่อยของลูกค้าที่เรียกว่าลูกค้า “พื้นฐานทางการแพทย์” ลูกค้าพื้นฐานทางการแพทย์อาจใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ไม่ใช่อุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นวิกฤต

Expose as Block
No

6. เรามีการสื่อสารอย่างไรก่อน ระหว่าง และหลัง PSPS

เรามุ่งหมายที่จะแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้าประมาณสองวันก่อนที่อาจจะมีการตัดไฟฟ้า การแจ้งเตือนนี้จะดำเนินการทางอีเมล ข้อความ หรือโทรศัพท์ นอกจากนี้ เรายังอาจส่งการแจ้งเตือนถึงลูกค้าอีกครั้งประมาณหนึ่งวันก่อนที่จะตัดไฟฟ้า เราจะอัปเดตความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอทางเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา และเราจะแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบเช่นกันเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้การได้อีกครั้ง ลูกค้า SCE สามารถลงทะเบียนรับการแจ้งเตือน PSPS ได้ที่: sce.com/OutageAlerts.

7. SCE ประสานงานกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนและในระหว่างเหตุการณ์ PSPS หรือไม่

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ PSPS นั้น SCE จะเข้าพบกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนการจัดการภาวะฉุกเฉิน และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการ PSPS รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของวงจรในเขตอำนาจของหน่วยงานเหล่านั้นซึ่งอาจมีการดับไฟฟ้าในระหว่าง PSPS

8. ต้องใช้เวลานานเท่าใดไฟฟ้าจึงจะกลับมาใช้การได้หลังจากเหตุการณ์ PSPS

เหตุการณ์ PSPS จะดำเนินต่อไปตราบใดที่สภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าอันตรายยังคงมีอยู่ หากมีการตัดวงจร วงจรและสายไฟเหล่านั้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายก่อนที่ไฟฟ้าจะกลับมาใช้การได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง ทีมงาน SCE จะต้องตรวจสอบสายไฟด้วยสายตาในเวลากลางวัน ดังนั้นการปฏิบัติงานในช่วงกลางคืนจึงอาจทำได้อย่างจำกัด

ลูกค้าควรเตรียมพร้อมสำหรับการไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นระยะเวลานานในระหว่างเหตุการณ์ PSPS ลูกค้าควรเตรียมแผนฉุกเฉินไว้ตั้งแต่ตอนนี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

9. จะมีการหมุนเวียนการดับไฟฟ้าในระหว่าง PSPS หรือไม่

ความเชื่อถือได้ของระบบอาจได้รับผลกระทบในระหว่างเหตุการณ์ PSPS ที่กินพื้นที่กว้างซึ่งเกิดขึ้นน้อยครั้งมาก และอาจส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนการดับไฟฟ้า ลูกค้าอาจไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นระยะเวลานานและควรดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้ ดูเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมได้ที่: sce.com/BePrepared หรือ readyforwildfire.org.

10. มาตรการอื่นๆ ที่ SCE ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามีอะไรบ้าง

การตัดไฟฟ้าในช่วงที่สภาพอากาศรุนแรงขึ้นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของแผนการบรรเทาไฟป่าของ SCE เราปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะลุกไหม้อันส่งผลให้เกิดไฟป่า ทั้งนี้เราดำเนินการเกินกว่าหลักปฏิบัติของอุตสาหกรรมเพื่อจัดการกับสภาวะใหม่ๆ ที่เราเผชิญอยู่ เรานำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้เพื่อความปลอดภัยจากไฟป่าขั้นสูง ซึ่งรวมถึงการติดตั้งกล้องความละเอียดสูงตัวใหม่ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ และสายไฟหุ้มฉนวนระยะทางหลายไมล์ นอกจากนี้เรายังขยายการปฏิบัติงานอีกด้วย เช่น การตรวจสอบขั้นสูงสำหรับระบบสายไฟเหนือศีรษะ การจัดการพืชพรรณ และระเบียบการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

Expose as Block
No