สภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

Expose as Block
No

สภาพอากาศและการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

หากสภาวะต่างๆ บ่งชี้ว่าอันตรายต่อการเกิดไฟป่ายกระดับความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากมีลมแรง ความชื้นต่ำ พืชพรรณแห้ง มีภัยคุกคามจากไฟไหม้ต่อโครงสร้างเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสาธารณะ เราอาจตัดไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวสำหรับลูกค้าบางรายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า มาตรการนี้เรียกว่า การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ และมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน

การตัดไฟฟ้าของลูกค้าไม่ใช่สิ่งที่เราดำเนินการโดยไม่ให้ความสำคัญ แต่การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะคือหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้เรารับรองความปลอดภัยให้กับสาธารณชน ลูกค้า และพนักงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้องและเหตุการณ์ด้านการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)

ลงทะเบียนหรืออัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณใน "บัญชีของฉัน" เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ของคุณ รวมถึงเหตุการณ์ด้านการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)  จัดการการแจ้งเตือน >

หากไม่มีบัญชี SCE คุณยังสามารถ รับการแจ้งเตือน เฉพาะเหตุการณ์ PSPS สำหรับรหัสไปรษณีย์ที่เฉพาะเจาะจงได้
การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ

โดยปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราพิจารณาในการตัดสินใจว่าเมื่อใดที่ควรตัดไฟฟ้าเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยสาธารณะ ได้แก่

 • ธงแดง – บริการสภาพอากาศแห่งชาติ (National Weather Service) จะออก คำเตือนธงแดง สำหรับพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ของเรา
 • นักอุตุนิยมวิทยา – การประเมินผลอย่างต่อเนื่องจากนักอุตุนิยมวิทยาในองค์กรของเราโดยใช้แบบจำลองสภาพอากาศความละเอียดสูง ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศของ SCE และ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • ดัชนีศักยภาพการเกิดไฟป่า – ดัชนีศักยภาพการเกิดไฟป่าของ SCE (Fire Potential Index - FPI) เป็นเครื่องมือที่นำข้อมูลสภาพอากาศ สภาพเชื้อเพลิง และปริมาณความชื้นของพืชพรรณมาใช้ในการประเมินศักยภาพการเกิดไฟป่ารายวันทั่วทั้งภูมิภาค
 • ลม – ความเร็วลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกินหรือคาดว่าจะเกินระดับคำเตือนเกี่ยวกับลมของบริการสภาพอากาศแห่งชาติ (เมื่อมีความเร็วลมคงที่ 31 ไมล์ต่อชั่วโมง และความเร็วลมกระโชก 46 ไมล์ต่อชั่วโมง) หรือเกิน 1% แรกของความเร็วลมในอดีตในพื้นที่ดังกล่าว
  • ความเร็วลมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับสภาวะอื่นๆ ในท้องถิ่น เช่น พืชพรรณแห้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างแท้จริงต่อชุมชน
  • ขีดจำกัดความเร็วลมยังอาจปรับได้ตามปัจจัยอื่นๆ หรือการออกแบบวงจร
 • หน่วยงานของรัฐ  – ข้อกังวลเฉพาะที่ได้รับจากหน่วยงานด้านไฟป่าของรัฐและท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จัดการภาวะฉุกเฉิน และ/หรือผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยสาธารณะ
 • ผลกระทบ – ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการตัดไฟฟ้าที่จ่ายไปยังบริการที่จำเป็น เช่น หน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ ปั๊มน้ำ และ/หรือการควบคุมการจราจร
 • สถานการณ์เชิงปฏิบัติการ – ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติการอื่นๆ เช่น สภาพของวงจรที่อาจได้รับผลกระทบ เศษซากที่ปลิวอยู่ในอากาศ และ/หรือสายไฟที่หล่นลงมา

เมื่อเป็นไปได้และปลอดภัยในช่วงสภาพอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารุนแรง เราสามารถส่งผู้สังเกตการณ์ภาคพื้นดินไปยังพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อตรวจสอบสภาวะปัจจุบันแบบเรียลไทม์

หมายเหตุ: เรากำลังดำเนินการอย่างแข็งขันตามมาตรการเสริมความแข็งแกร่งของระบบ รวมถึงความพยายามอื่นๆ ในการบรรเทาเพื่อลดผลกระทบของ PSPS ต่อลูกค้าของเรา เราจะพัฒนาเกณฑ์การตัดการจ่ายพลังงานของเราต่อไปและจะแจ้งข่าวคราวให้ทราบเมื่อมีความคืบหน้า

เครื่องมือส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าเมื่อใดที่ควรตัดไฟฟ้ามีดังนี้

ดัชนีภัยคุกคามจากไฟป่า

ดัชนีภัยคุกคามจากไฟป่าแซนตาแอนา (Santa Ana Wildfire Threat Index) คือแบบจำลองเชิงทำนายที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับกรมป่าไม้สหรัฐฯ และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ดัชนีนี้ช่วยให้หน่วยงานดับเพลิงและสาธารณะเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามจากไฟป่าในช่วงที่มีลมแรง ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศนี้แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงภัยคุกคามของไฟป่าที่เกิดจากลมได้

 

 

ไม่มีคะแนน
 

 

Expose as Block
No

 

ไม่คาดการณ์ว่าจะมีลม หรือจะไม่ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ที่สำคัญ

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
เล็กน้อย
 

 

Expose as Block
No

เมื่อเกิดการติดไฟ ไฟอาจลุกลามอย่างรวดเร็ว

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
ปานกลาง
 

 

Expose as Block
No

เมื่อเกิดการติดไฟ ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและจะควบคุมได้ยาก

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
สูง
 

 

Expose as Block
No

เมื่อเกิดการติดไฟ ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วมาก จะเผาไหม้อย่างรุนแรง และจะควบคุมได้ยากมาก

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
รุนแรง
 

 

Expose as Block
No

เมื่อเกิดการติดไฟ ไฟจะลุกลามอย่างรุนแรงมาก จะเผาไหม้อย่างรุนแรงมาก และจะไม่สามารถควบคุมได้

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Class name
sce-column-wrapper
Expose as Block
No
Picture of a Weather Camera

กล้องเตือนไฟป่า

มีการติดตั้งกล้องเตือนไฟป่าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกว่า 160 ตัวเพื่อช่วยสังเกตการณ์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า กล้องเหล่านี้จะสตรีมภาพสดบนเครือข่าย ALERT Wildfire

 


Picture of SCE's Weather Stations

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

จนถึงขณะนี้ เราได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า 480 แห่ง และเราวางแผนที่จะเพิ่มสถานีอีกหลายร้อยแห่งในพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ให้บริการของเราภายในสิ้นปี 2020 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ เช่น เสา โดยจะให้ข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึงความเร็วลมและลมกระโชก อุณหภูมิ ความชื้น และข้อมูลเกี่ยวกับแสงอาทิตย์ทุก 10 นาที

เมื่อคุณเลือกสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่เฉพาะเจาะจง (วางเมาส์เหนือ ) ให้คลิกที่ไอคอน  ที่มุมขวาบนเพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์

When you select a specific weather station (hover over the green dots), click on the cloud icon in the upper right-hand corner to view real-time weather data.

 


คำเตือนธงแดง

บริการสภาพอากาศแห่งชาติจะออกคำเตือนธงแดงเมื่อมีสภาพอากาศที่อาจเป็นอันตรายและสภาวะแห้งแล้งซึ่งอาจนำไปสู่ไฟป่าที่เพิ่มขึ้น สภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การเตือนประกอบด้วย: ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ลมแรง เชื้อเพลิงแห้ง และความเป็นไปได้ที่จะเกิดฟ้าผ่าแห้ง

 


คำถามที่พบบ่อย