Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

FAQ for Customers

FAQ for Customers

Direct Access (DA) Overview

Under a state-wide program known as Direct Access (DA), eligible Southern California Edison (SCE) business customers can now shop for an alternate source of electricity. Here are some questions and answers on the DA program.

This webpage is intended to aid in understanding SCE’s programs and requirements. It does not replace the California Public Utilities Commission-approved tariffs. In the event of a conflict between this webpage and SCE’s tariffs, the tariffs control. Please refer to the individual tariff for a complete listing of terms and conditions of service, which can be viewed online at sce.com/tariffs.