Alert: Get the Latest on Public Safety Power Shutoffs

Trung Tâm Dọn Nhà

Kết Nối và Tắt Dịch Vụ Điện

Quý vị dọn sang nhà mới? Quý vị đã đến đúng chỗ nếu muốn dễ dàng kết nối, tắt dịch vụ điện hoặc chuyển trương mục dịch vụ của quý vị sang một địa chỉ mới.

Quý Vị Sẽ Cần Gì để bắt đầu

 Bằng Lái Xe / Thẻ ID

 Số An Sinh Xã Hội

Expose as Block
No

Kiểm Tra Yêu Cầu

Để nhận thông tin mới nhất về tình trạng dịch vụ, xin chuẩn bị sẵn số xác nhận của quý vị.

Quý Vị Có Thắc Mắc?

Tham khảo phần Hỏi Đáp của chúng tôi về Dọn Nhà và Kết Nối/Cắt Dịch Vụ.
 

Hỏi Đáp >

 

Expose as Block
No

Xem Bản Đồ Khu Vực Dịch Vụ của Chúng Tôi

Nếu quý vị cần mở hoặc tắt dịch vụ cho doanh nghiệp, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại số 1-800-990-7788 và một đại diện sẽ giúp đỡ quý vị. Xin vui lòng để sẵn Bằng Lái Xe/Thẻ Căn Cước, Số An Sinh Xã Hội, và Mã Số Thuế.

Hình ảnh 3 người đàn ông đang làm việc trên trụ điện

Chương Trình Đảm Bảo Dịch Vụ

Mỗi người đều có các nhu cầu khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ điện xuất sắc cho quý vị. Trang Chương Trình Đảm Bảo Dịch Vụ cung cấp danh sách những đảm bảo dịch vụ mà chúng tôi đã làm để thực hiện cam kết của chúng tôi với khách hàng.