CAISO Declares Flex Alert For Wednesday, July 28, 2021
The California Independent System Operator (CAISO) has declared a Flex Alert. You can help by reducing your electricity use during the peak hours of 4 p.m. to 9 p.m. Learn more >

Shutoff

Alertong Pangkaligtasan mula sa SCE: Notipikasyon ng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS)

Bilang aktibong pagtugon ay pinatay na ng Southern California Edison ang kuryente sa inyong lugar dahil sa mga kondisyon wildfire dahil sa panahon. Pasasabihan namin kayo sa tamang panahon habang nagbabago ang mga kondisyon. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa sce.com/psps. Kung may makikita kayong bumagsak na linya ng kuryente, lumayo doon, tumawag sa 911, at iulat ito sa SCE sa 1-800-611-1911.

Salamat,

Southern California Edison