CAISO Declares Flex Alert For Wednesday, July 28, 2021
The California Independent System Operator (CAISO) has declared a Flex Alert. You can help by reducing your electricity use during the peak hours of 4 p.m. to 9 p.m. Learn more >

Restored Tagalog

Alertong Pangkaligtasan mula sa SCE: Notipikasyon ng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS)

Bilang aktibong pagtugon ay pinatay na ng Southern California Edison ang kuryente sa inyong lugar dahil sa mga kondisyon ng wilfire dahil sa panahon. Ibinalik na ang kuryente sa ngayon. Kung patay pa rin ang inyong kuryente, mangyaring tumawag sa 1-800-611-1911 o bumisita sa sce.com/outage.

Salamat,

Southern California Edison